Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
MAPY

Evidence map

Oblastní kartograf prosí o pomoc při hledání chybějících map ve Vč archivu

Informace o Východočeském archívu orientačních map

Pár informací pro kartografy ve Vč oblasti

Pár postřehů ze zasedání mapové rady (11.listopadu 2000, Brada u Jičína)

Pár postřehů ze zasedání mapové rady (10.listopadu 2001, Brada u Jičína)

Digitální kompas OUTBACK

Magnetická deklinace

Základní pomůckou orientačního běžce je mapa. V zájmu sjednocování kvality, financování a evidence mapové tvorby vytváří Český svaz orientačního běhu závazná pravidla, shrnutá ve

Směrnici pro tvorbu a evidenci map ČSOB

platné od 1. července 2001. Směrnice schválená předsednictvem svazu dne 21. dubna 2001 byla rozeslána všem subjektům a je k dispozici na sekretariátu svazu, též na jeho webové stránce (http://www.orientacnibeh.cz/).

Technické informace
Upozornění na některé důležité zásady podrobněji popsané ve Směrnici.

Pro případ selhání elektronického způsobu ražení musí mapa obsahovat 3 políčka výrazně graficky odlišená od okolí a označená R1 až R3 (orientace na S) v libovolném z rohů mapy tak, aby bylo možné je perforovat kleštěmi na kontrole. Zvláštní značky podle klíče je nutné popsat v legendě mapy. Směrnice řeší i postup při žádosti o evidenční číslo a jeho zásady.

S přihlédnutím k dosavadním zkušenostem v organizaci evidence map a funkci oblastního archivu map Východočeské oblasti byly vytvořeny v rámci Směrnice 2001

zásady pro přidělování evidenčních čísel map ve Východočeské oblasti.

 1. Evidenční číslo mapy přiděluje, evidenci přidělených čísel a archiv map vede oblastní kartograf.
 2. Evidenční číslo lze vyžádat bezprostředně před dokončením tiskových podkladů mapy s uvedením názvu mapy, měřítka a ekvidistance, u pravidelně se opakujících akcí (vícedenní závody) lze vyžádat dopředu i řadu čísel bez uvedení těchto údajů (budou uvedeny v Evidenčním listu mapy). Doporučujeme vyžádat si číslo s dostatečným předstihem.
 3. Přidělené číslo musí vydavatel natisknout do tiráže mapy (viz Směrnice) a uvést v Evidenčním listu mapy.
 4. Vyplnit Evidenční list na webové stránce mapové rady svazu (nyní http://sosnov.ini.cz/mapreg.html). Pověřenému členovi Mapové rady se zasílá 10 ks map, povinnost zasílat lokalizační mapku je zrušena. Oblastnímu kartografovi ve Vč. oblasti je nutno předat 3 ks mapy (2 ks archivní část, 1 ks databáze). Pokud oddíl zašle 13 kusů map, zajistí oblastní kartograf předání výtisků pověřenému členu Mapové rady a do archivu Vč. oblasti.

Na podporu mapové tvorby přispívá Východočeská oblast ze svého rozpočtu, prostředky jsou však omezené, proto byly přijaty

zásady pro poskytování dotací na mapovou tvorbu
aktulizováno 17.01.2014

 1. Na příspěvek nevzniká nárok automaticky.
 2. Písemné (i v elektronické podobě) žádosti shromažďuje oblastní kartograf do 15.prosince kalendářního roku.
 3. Mapa musí mít zaregistrovaný Evidenční list u Mapové rady a dále musí být odevzdán odpovídající počet výtisků Mapové radě a oblastnímu kartografovi - viz předchozí text.
 4. Příspěvek je poskytován pouze na mapy soutěží organizovaných oblastí, tréninkové mapy a mapy pro školní soutěže, pokud nejde o mapy použité k soutěžím pořádaným vyššími složkami ČSOS.
 5. Mapy musí dále splňovat následující podmínky:
  - minimální zmapovaná plocha 3 km2 (lesní mapy v klíči ISOM 2000) a 0,5 km2 (mapy městských částí ve spritovém klíči ISSOM 2007),
  - nesmí se jednat o revizi mapy (za revizi je považována mapa do 4 let od vydání poslední verze).
 6. O výši příspěvku rozhodne po 15. prosinci předsednictvo oblasti na základě počtu podaných žádostí a výsledku hospodaření, příspěvek je pak zaslán příslušnému subjektu.
 7. O výjimkách z výše uvedených pravidel může rozhodnou pouze Shromáždění Východočeské oblasti orientačního běhu ČSOS.
 8. Jednotlivé seznamy map budou aktualizovány na této stránce oblasti.

Další informace podá:

                 Josef Doležal
                 Lipovka č. 21
                 516 01 Rychnov nad Kněžnou
                 telefon : 494 511 228 (7.00 - 15.00 hod., 494 531 620 (18.00 - 21.00hod.)
                 e-mail mapy#vco-ob.cz

Archiv map ČSOB

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2024 - Všechna práva vyhrazena