Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
NPA pro kartografy

Vážení přátelé, orientační běžci a kartografové !
Vzhledem k tomu, že náš oddíl NPA má určité představy o pořádání závodů v okolí Nové Paky v následujících letech a rovněž nejsou definována jednoznačná pravidla k tzv. zájmovým prostorům jednotlivých oddílů, rádi bychom Vás seznámili s následujícím (uvádíme konkrétní údaje jako námět pro zobecnění oblastním kartografem eventuelně mapovou radou):

1. Zaveďme pojem zájmová oblast tj. okruh do 10 km od působiště oddílu orientačního běhu.
2. Pokud chce některý oddíl zpracovat mapu a pořádat závody v zájmové oblasti jiného oddílu, je toto možné pouze se souhlasem oddílu, v jehož zájmové oblasti se prostor nalézá.
3. V místech překryvu zájmových oblastí by mělo dojít ke zpřesnění a vzájemné dohodě mezi oddíly s jasným určením konkrétního prostoru a oddílem, který jej bude využívat. Využití jiným oddílem je pak opět možné pouze se souhlasem tohoto "majitele" prostoru. Je možné využít "historického" využívání prostorů.
4. Konkrétně: NPA respektuje využívání prostoru Zámecký les oddílem SJC, stejně jako prostory Špica a Buš I. Do budoucna vzhledem k návaznostem na naše mapy bychom se chtěli dohodnout s SJC o rozšíření stávající mapy Buš II. směrem na Krsmol a s oddílem JIL o prostoru Kazabrud a rozšíření směrem na Stupnou.
5. Oddíl NPA plánuje v následujících 5 letech vydání 6 map v následujích prostorech se vznikem souvislé oblasti:
- "Krakonošova vyhlídka - Pecka" - oblast Pecka-Bělá u Pecky-Dolní a Horní Javoří - silnice Bukovina-Pecka
- "Kamenná hůra" - Lázně Bělohrad - Dolní a Horní Javoří- Bukovina-Vřesník-Brtev
- "Kamenný vrch - Valdov" - Valdov - Dolní Javoří - Horní Nová Ves - Lány
- "Sýkornice" - Nová Paka - Štikov - Stupná - Vrchovina
- "Radkyně" - mezi prostory "Sýkornice" a "Kamenný vrch - Valdov"
- "Maří Magdaléna" - mezi prostory "Sýkornice", "Krakonošova vyhlídka - Pecka" a "Kazabrud"

Uvedené prostory zveřejňujeme tímto způsobem, abychom zamezili budoucím zbytečným dohadům.

Za oddíl NPA hlavní kartograf
Honza Prášil

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2024 - Všechna práva vyhrazena