Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
ZASEDÁNÍ MAPOVÉ RADY (Brada, 11.11.00)

Novinky na zasedání Mapové rady na Bradech 11. listopadu 2000.
V sobotu 11. listopadu 2000 se konalo veřejné zasedání mapové rady Českého svazu orientačního běhu na Bradech u Jičína. Zde je několik postřehů a námětů k zamyšlení.

DOMÁCÍ ÚKOL NA ZIMU: ISOM2000, NOVÝ MAPOVÝ KLÍČ
Zelený les a bílé pole? Ne, takové převratné změny nemůžete očekávat, zmíněné barvy zůstávají doménou turistických map. Návrat skalní věže? Ani takový "comeback" legendární značky ze sedmdesátých let se nekoná. Nový mapový klíč nabývá platnosti s následujícím Novým rokem. Z hlediska běžného závodníka na klasické trati přináší jen kosmetické změny například v podobě protáhlých kupek či většího sortimentu kamenů. Příprava nového mapového klíče bývala vždy v minulosti tahanicí o nejrůznější národní značky. Naše planeta skýtá množství diametrálně odlišných terénů pokrytých lesy, že by se zdálo nemožné vymyslet nějakou univerzální sadu značek. Přesto se to zdařilo. Mapový klíč se v průběhu posledních dvaceti let stabilizoval do své nynější podoby. Široká mezinárodní výměna mapařů z různých končin světa, tedy také pocházejících z různých terénů je solidní zárukou transformace skutečnosti do mapového díla okem mapaře. Spolu se Steineggerovým programem OCAD vytváří nový klíč mocný nástroj unifikace map. Tento globalizační prvek jistě přispívá navzdory všem antiglobalistům k větší sebejistotě každého našeho člena při závodech v cizině. Nový klíč tedy spíše reaguje na pokrok v technologii zpracování (kreslení na počítači) a polygrafii (klasický pětibarevný ofset a CMYK). Můžete klidně očekávat následující sezónu. Klíč je pro širokou veřejnost zatím k vidění jen na internetových stránkách (viz http://lazarus.elte.hu/tajfutas/isom2000/ nebo http://obmapy.shocart.cz/), oddílům bude distribuován v dohledné době, též bude k zakoupení na sekretariátu svazu.

V PARKU NIC NOVÉHO
Klíč pamatuje samozřejmě na lyžařský OB a nově i na MTBO, v těchto disciplínách lze očekávat prakticky deriváty map pro pěší OB, tedy zjednodušenou symboliku "klasické" mapy na větším měřítku. Velkým zklamáním však zůstává mapový klíč pro sprint, neboli parkový OB. České připomínky v této oblasti nemohly být vyslyšeny a očekávání, že sama komise IOF přijde s nějakým řešením se nenaplnilo. Pro tuto disciplínu je tedy ISOM2000 "mrtvou záležitostí" a budoucímu vývoji mapových dílek se žádné meze nekladou. Bohužel i bohudík. Parkový závod nese svá specifika zejména v obytné zástavbě řešením překážek a jejich oddělením od průběžného terénu (podkladu, chodníku), kde nelze vystačit se značkami klíče pro klasický závod. Zde je nutné hledat řešení pro zachycení možnosti běhu v různých patrech, ať jde o pasáže domů, tunely a podchody nebo mosty o více patrech. Rozlousknutí 3D oříšku není snadné. Významným podnětem v této oblasti je formulace okruhů řešení předložená členem mapové rady Tomem Novákem. Tyto teze si můžete vyžádat přímo u autora (mailto:geodoksy#clnet.cz), který také jistě rád přivítá vaše názory a mapová rada uvítá širokou diskusi celé členské základny.

SEJDEME SE NA STEZKÁCH
že by vás moc zajímalo na jakých? Kapitola mapového klíče vznikla doslovným českým překladem termínu Trail-O, hojně používaného zejména ve Spojených státech. Jedná se o závod, při kterém závodník používá zpevněné komunikace bez možnosti "zkracovat" si cestu postupem mimo ně. Zvláštním případem je závod pro handicapované spoluobčany. Ti musí řešit pro ně zcela zásadní problémy překonávání terénních nerovností - schodů různého typu. Vyznačit takové bariéry v mapě je pro ně bezpodmínečnou nutností.

TISKNU, TISKNE, STŘÍKÁME...
Nebývalý rozvoj digitálních technologií, OCADem počínaje, barevnou laserovou tiskárnou zdaleka nekonče, vnáší nový pohled na mapu jako historické, umělecké a komunikační dílo. Dokumentuje to případ Ještědské oblasti, kde v Liberci vznikají mapy, které vůbec nevoní tiskařskou barvou. Pořádáte závod pro skauty, nebo železničáře? Mají právo dostat tu nejaktuálnější mapu. Vezmi digitální data (.ocd soubor) stávající mapy, pár dní před závodem reviduj terén, vyřízni potřebnou část, zakresli tratě, vytiskni vzory na barevné tiskárně a okopíruj na barevné kopírce. Je to v elektronické podobě provedený postup, používaný ve vyspělých státech řekněme G7 již na počátku devadesátých let, ještě před nástupem OCADu. To se mapa prostě nakreslila pastelkami odpovídajícími klíči a kopírka vytiskla kupičku drahých, ale pro závod postačujících map pro těch pár účastníků. Přidělit takové mapě číslo? A co když vezmu tři takové sousední mapy, sesadím k sobě a nakopíruji jejich dotýkající se části, vznikne hned nová mapa..


RUCE PLNÉ ELEKTRONIKY
Tak jsem vám včera byl zase na oblasťáku. Odpočítávání času sejmutého před týdnem mými hodinkami z monitoru počítače, nastaveného na naši oblastní stránku, mne ráno probudilo. Byl pošmourný den, chystalo se na déšť. Odjezd na závod jsem tedy oddaloval do nejzažší chvíle, abych jen dorazil do shromaždiště a měl chvilku na rozcvičení. Oblékl jsem se do běžeckého už doma, ale prstýnek s čipem nasazuji až před cestou na start. V haraburdí na zadním sedadle lovím anténu GPSky a palmtop. Spěchám na start, jen letmo kontroluji indikaci stavu baterií. Na 2 hodiny, ukazuje, to by mělo stačit. Kecám před startem se soupeři, málem bych zmeškal, ještě že hodinky zapípaly. Spustily mi palmtop v režimu navigace, odcházím na startovní čáru. Minuta do startu. Zasunuji adaptér palmtopu do slotu na startovní čáře. Na displeji se objevuje zmenšená mapa, že je kompletně vidět celý prostor jedním pohledem. To zase budou kopce, nadávám. Naskakuje kurzor GPSky, ukazuje na sever. Nervozita vyplňuje poslední vteřiny. Bzučák odpípává můj start, v tom okamžiku naskakuje na displeji trať, mohu vyběhnout. Červený kurzor ukazuje k první kontrole. Tam je ale na postupu rybník, sakruju. Průhledný kurzor ukazuje na sever. Srovnávám mapu a vybíhám. Rozmýšlím se, zdali mám zastavit, až budu z dohledu startu, a prohlédnout si trať. Mohl bych si tak uložit do GPSky klíčové body postupů. Kdyby pršelo, kapky by dělaly lupy na displeji, to by bylo lepší sledovat jen kurzor. Zastavuji. První tři postupy jsou jednoduché. Kašlu na analýzu, než bych odklikl doporučované body... Makám dál. Blíží se dohledávka. Přestavuji na podrobnější měřítko. Tamhle je, jásám a přetřu prstýnek o teflonovou vložku antény kontroly. Celkem se mi ze začátku dařilo, až do okamžiku, kdy začlo za 15. kontrolou pršet. Nastavil jsem předvolbu postupů, rychle naklikal další dvě kontroly. Změnil jsem měřítko a mazal dál. Přibíhám do cíle, cvrnknout prstýnkem. Na shromaždišti se připichuji do slotu - polévá mě náhle horký pot i přes promočený dres. DISK svítí přes celý displej. Do prčic, nadávám, co to je! Matně vzpomínám, jak se jednu chvíli za sedmnáctkou někam furt stáčel postupový kurzor. Myslel jsem, že jsem už osmnáctku nenastavoval. Nojo, sakra, vždyť já vůbec nebyl na osmnáctce. Já ji vynechal! Kdybych si býval naklikal celou trať! Displej by mi ukazoval vzdálenost a pravděpodobný čas k další kontrole, to bych ji nemohl vynechat. Šourám se k bufiku. Baštovka má nějakou extra dobrou náladu. Nojo, Jarda, grog. Vždyť ona má svátek! Vždyť je už 13. srpna 2004..

Připravil: Miloš Broulík

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2024 - Všechna práva vyhrazena