Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
DIGITÁLNÍ KOMPAS OUTBACK


Na přelomu roků 1998/1999 jsem otestoval digitální kompas, původně
vyvinutý pro potřeby armády Spojených států.
Výsledek uvádím v následujícím srovnání:

ZHODNOCENÍ KOMPASU OUTBACK ES z hlediska orientačního běhu
Vyvinul: Precision Navigation Inc., Mountain View, CA, USA
Evropský výrobce: Huger Electronics GmbH, Německo

Základní technická data:
- přesnost +/- 2o při náklonu až 15o;
- 8 programů (basic, trail blazer, multi leg, bearing, clock, timer,
 declin, damping);
- alfanumerické údaje (kardinální směry, azimut ve stupních), s možností
 podsvícení (backlight);
- velkoplošný displej simulující střelku v kruhu jako analogový obraz,
 k tomu napájení dvěma knoflíkovými bateriemi CR2032 pro
 max 200 hod provozu;
- kompas dobře padne do ruky dospělého muže;
- nastavitelné tlumení vibrací (citlivost) pro chůzi, běh.

Výhody:
- po zadání  deklinace lze přepínat mezi magnetickým a geografickým
 severem, což umožňuje při mapování pracovat s neopraveným podkladem;
 v paměti může být uloženo až 10 hodnot deklinace;
- funkce Azimut (BEARING) umožňuje uložení max. 10 azimutů;
- funkce Stopař (TRAIL BLAZER) umožňuje uložení max. 10 dvojic hodnot
 (azimut + čas) z absolvované trasy;
- funkce Trasa (MULTI LEG) umožňuje zadání max. 10 dvojic hodnot
 (azimut + čas) buď externě získaných (odměřením z mapy jinou pomůckou)
 nebo s automatickým pořízením azimutu na zorientované mapě;
- světelné diody ve tvaru šipek pro udržení směru v noci;
- pracuje v náklonu do 15o.

Obecné nevýhody:
- častá signalizace rušení (DISTURB) znemožňuje zadávání hodnot do
 pamětí. V městské zástavbě (zkoušeno v Pardubicích) se tento režim
 vyskytuje po většinu doby práce s buzolou, znemožňuje také nastavení
 hodnot v režimu Trasa. Rušení se vyskytuje občas i v přírodě bez
 zjevných podnětů  (zřejmě dáno vysokou citlivostí systému).
 Doporučená vzdálenost od zdrojů magnetického rušení je 1,5 m.
- cena kolem 6000,- Kč se ukazuje pro českého spotřebitele jako vysoká;
- otázkou je dostatečná kapacita baterií (2xCR2032; netestováno) výrobce
 uvádí cca 200 h bez použití osvětlení, cena sady baterií se pohybuje
 kolem 60,- Kč. Doporučeno brát s sebou dostatečné množství baterií na
 dobu měření.

Nevýhody z hlediska orientačního běhu:
- příliš robustní pro držení v ruce;
- není možné jednoduše nastavit azimut bez zorientování mapy;
- maximálně 10 uložitelných azimutů je málo;
- chybí průhledná podložka a přesná zaměřovací hrana pro snadné získání
 azimutu z mapy, známé z klasické buzoly.

Nevýhody z hlediska mapování:
- systém hledí-muška není zřejmě přesnější než optické zaměření mapovací
 busolou;
- nelze přímo vykreslovat naměřené azimuty (stejná práce jako např. s
 kompasy Suunto KB);
- maximální dosažitelný počet azimutů 30 (sloučením dat z režimů Azimut,
 Stopař i Trasa) vyhovuje jen pro kratší polygony.
    

Zpracoval: 11.01.1999 Miloš Broulík, Klub OB Pardubice

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2024 - Všechna práva vyhrazena