Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
HODNOCENÍ ZÁVODŮ VČ OBLASTI pro rok 2003

Informace o hodnocení závodů Vč.oblasti v OB v roce 2003

Vysvětlivky k tabulce:
A technické provedení
Ib výběr prostoru
Ic organizace závodu
Id společenská úroveň
Ie nadstandardní služby
CEL celkové hodnocení [A*(1+Ib+Ic+Id+Ie)]

Závod
A Ib Ic Id Ie CEL pořadí připomínky
22.03.03 ZAM 4,008 0,15 -0,029 0,146 0,121 5,562 10 -pomalá prez.,vyčítání,průb.výsledky,+centrum,vyhláš.
29.03.03 SHK 4,068 0,112 0,179 0,132 0,086 6,137 6 -vzdálené parkov.,+dobrá organizace,pěkné centrum
05.04.03 PHK 3,981 -0,031 0,0538 -0,054 0,115 4,318 15 -odbyté centrum (mytí,WC,občerst.),+mapníky,vyhlášení
12.04.03 VAM 4,375 0,121 0,163 0,073 0,041 6,119 7 -špatné Wc,parkov.,chyběly mapníky,+organ.,tratě,cent.
26.04.03 NPA 4,754 0,194 0,184 0,141 0,149 7,928 1 -slabší občerstvení,Wc,+jinak vše dobré
01.05.03 DOB 4,229 0,051 0,104 0,094 0,059 5,533 11 -nepřesná mapa,pomalé výsledky,špatné WC,zašité kon.
11.05.03 SJC 3,700 -0,025 0,121 0,046 0,021 4,301 16 -tratě nahoru-dolů,směrné časy,špatné WC
21.06.03 VAM 4,09 0,112 0,192 0,192 0,126 6,634 4 -chyběly ceny,+dobrá organizace,centrum,nová mapa
22.06.03 VAM 4,63 0,112 0,194 0,192 0,122 7,501 2 -chyběly ceny,+dobrá organizace,centrum,nová mapa
06.09.03 KUN 4,3 -0,072 0,117 0,136 0,077 5,407 12 -některé kontroly zašité,na náhodu,nepřesná mapa
27.09.03 LTU 4,109 0,095 0,085 -0,009 0,069 5,095 14 -slabší centrum,slabé občerstvení,pomalé vyčítání
04.10.03 VRL 4,414 0,089 0,101 0,140 0,021 5,966 8 -některé kontroly ve sporných místech,+tisk tratí,centrum
11.10.03 SNA 4,340 0,047 0,161 0,123 0,017 5,850 9 -pro děti a vet.příliš hustníků,daleko start a cíl,pěkné centrum
18.10.03 JIL 4,311 0,124 0,061 0,121 0,137 6,222 5 -pomalé vyčítání a vyvěšování,+zajímavý teré, dobrá mapa
25.10.03 SRK 4,414 0,139 0,060 0,187 0,163 6,837 3 -lehké tratě,viditelné kontroly,pomalé vyčítání,+mapníky
01.11.03 LPU 3,733 0,092 0,144 0,128 0,067 5,343 13 -po cestách,viditelné kontroly,+místnost,WC

Zpráva o hodnocení závodů Vč oblasti v roce 2003, Aneb jak vlastně hodnocení probíhá.

- Hodnocení se může zúčastnit jeden stálý zástupce z každého oddílu, z těch velkých (JIL,LPU, PHK a SHK) po dvou, takže celkem 27 zástupců.
- V letošním roce měl každý hodnotitel možnost si doma v klidu projít hodnocený závod, poradit se s ostatními závodníky ze svého oddílu a do příštího závodu mi zaslat své hodnocení e-mailem nebo předat na následujícím závodě. V hodnocení jsou bodově ohodnocena jednotlivá kritéria a chtěl jsem, aby k tomu každý napsal co se na daném závodě líbilo a naopak co chybělo nebo bylo uděláno špatně.
- Dá se říci, že se nakonec ustálila hodnotitelská skupina na jaře o 12 až 14 ti lidech z oddílů DOB, JIL, 2 z LPU, LTU, NPA, 2 z PHK, 2 z SHK, SNA, SRK, TYN, VAM, VRL občas se zúčastnil CHC, ZAM a na podzim o 9 až 12 ti lidech z oddílů DOB, JIL, 1 z LPU, LTU, NPA, 1 z PHK, 1 z SHK, SNA, SRK, TYN občas 1 z PHK, 1 z SHK, SRK, VRL, pouze oblastní mistrovství jednotlivců i štafet hodnotilo pouze 5 zástupců, ostatní oddíly o účast v hodnocení neprojevily zájem.
- Bohužel, pouze pár hodnotitelů mi předávaalo hodnocení včas, na většinu jsem musel čekat a dostal jsem je až po urgencích najednou za více závodů. Tím jsem nemohl výsledky hodnocení průběžně zveřejňovat tak, jak jsem slíbil, ale až po delším čase za uzavřenou skupinu závodů.


Ještě pár slov k jednotlivým závodům:
- Jako nejlepší závod byl vyhodnocen 5.závod NPA 26.04.2003 Pecka - za pěkného teplého jarního počasí, centrum na louce pod hradem, na nové mapě (část ze semifinále MČR na KT 2002) v nezvyklém měřítku 1:7500, rychlý čistý les se skalními bloky a kamennými poli, vše klapalo dokonce i razily všechny krabičky, připomínky jen k slabšímu WC, nekrytému občerstvení, frontě na pivo a pozdnímu zveřejnění oficiálních výsledků. Líbila se přesná mapa, nový terén, organizace závodu, umístění centra, rozhlas a mapníky. Hodnotilo 14 lidí.


- Na 2.místě – M Vč.oblasti štafet VAM 22.6.2003 Česká Rybná - za oblačného letního počasí technicky dobře provedené závody štafet v pěkném terénu na nové poměrně kvalitní mapě. Připomínky k vyhlašování vítězů, chyběly ceny. Líbilo se pěkné centrum, vše bylo po ruce, rozhlas a mapníky. Hodnotilo pouze 5 lidí.
- Na 3.místě - 13.závod SRK 25.10.2003 Rychnov-Včelný - za slunečného, ale mrazivého počasí v novém zajímavém prostoru a na nové kvalitní mapě celkově vydařený závod. Stavitel však plně nevyužil možnosti mapy, postavil orientačně jednodušší tratě, kontroly zdaleka viditelné. Velice se líbilo centrum, vše blízko, teplé přístřeší pro závodníky, dále se líbilo vyhlášení, balené mapy, rozhlas, občerstvení a propagace závodu na www stránkách. Závodu však velice uškodilo velké množství (údajně 19 ks) nefungujících SI krabiček (to však pořadatel neovlivní) a s tím spojené pomalé vyčítání a vyvěšování výsledků. Hodnotilo 9 lidí.
- Na 4 místě – M Vč.oblasti jednotlivců 21.6.2003 Česká Rybná - hodnocení podobné jako u štafet, navíc připomínky ke stavbě některých tratí a nedodržení směrných časů. Hodnotilo taktéž pouze 5 lidí.
- Na 5.místě – 12.závod JIL 18.10.2003 Borovnička - celkově vydařený závod za nádherného slunečného podzimního počasí v neoběhaném velice členitém a kopcovitém prostoru na mapě z loňských štafet. Tratě pěkně postavené, pro někoho však fyzicky příliš náročné. Pro tak členitý terén byla 15tka mapa hůře čitelná. Pomalé vyčítání a vyvěšování. V některých kategoriích chyběly posledním startujícím mapy! Připomínky ke zmatenému navádění k parkovištím. Velice se líbilo centrum a pěkné vyhlašování s rozhlasem a balené mapy. Hodnotilo 9 lidí.
- Na 6.místě - 2.závod SHK 29.3.2003 Brzice-Běluň - celkově pěkný závod za slunečného jarního počasí na kvalitní mapě z loňského M ČR štafet. Místy v lese a v centru ještě led a sníh. Připomínky ke stavbě tratí hlavně pro H21 běžák, málo využitá ta orientačně zajímavější část mapy, na postupech byly nezkreslené nové oplocenky a paseky. Nelíbilo se příliš vzdálené parkování od centra, ale za pěkného počasí to bylo snesitelné, připomínky k nedostatečnému mytí. Perfektní organizace, občerstvení a "spíkr". Hodnotilo 14 lidí.
- Na 7.místě - 4.závod VAM 12.4.2003 Potštejn-Brná- závod proběhl za slunečného, ale studeného jarního počasí, v lese bylo 5 až 10 cm nového sněhu, kdo startoval vzadu,měl pěšinky. Průměrná mapa neoběhaného prostoru. Solidně až na malé vyjímky postavené tratě. Některé kontroly v zeleném na náhodu. Nedostatečné WC! Pěkné centrum, perfektní organizace a nadstandartní vyhlášení. Vzhledem k zasněženému lesu velice chyběly mapníky! Hodnotilo 14 lidí.
- Na 8.místě – 10.závod VRL 4.10.2003 Kunčice nad Labem - celkově podařený závod za zamračeného deštivého, ale teplého podzimního dne. Nový prostor, nová kvalitní mapa. Terén orientačně náročný, tratě většinou dobře postavené, některé kontroly v zeleném na náhodu, mohla být větší volba postupů. Pěkné centrum, průměrná organizace bez větších zádrhelů. Pochvala tištěným zákresům tratí. Vzhledem k přeháňkám chyběly mapníky, nedostatečné WC. Hodnotilo pouze 7 lidí.
- Na 9.místě - 11.závod SNA 11.10.2003 Sedloňov - solidní závod za velice studeného deštivého podzimního počasí. Osvědčené centrum na hřišti v Sedloňově, organizace závodu klapala. Připomínky ke stavbě tratí, pro veterány a žákovské kategorie příliš v zeleném, hodně kontrol na náhodu. Vzhledem ke studenému a mokrému počasí příliš daleko na start, nedostatečně zveřejněná možnost odložení svršků v cíli cestou na start. Chyběly mapníky. Hodnotilo 10 lidí.
- Na 10.místě - 1.závod ZAM 22.3.2003 Dlouhoňovice - závod za zimního počasí pořadatelé obtížně organizačně zvládali. Nový prostor a nová kvalitní mapa, ale obtížně schůdný terén s ledovými plotnami nedaly staviteli moc šancí k dodržení směrných časů pro krátkou trať. Velké problémy způsobily nefunkční SI krabičky, dlouhé fronty při vyčítání a chybějící průběžné výsledky. Velice kladně bylo hodnoceno centrum s krytým zázemím pro závodníky a velice hezké vyhlašování a perníkové ceny.
- Na 11.místě – 6.závod DOB 1.5.2003 Rovenské Šediviny - pořadatel zvolil otevřené centrum na kopci s nádherným výhledem do kraje, ale počasí moc nepřálo. Závod se konal za slunečného, ale chladného a hlavně velice větrného jarního dne. Na louce se stany ve větru obtížně stavěly, většina závodníků se tísnila v malém sále restaurace. Závod začal rozpačitě už při hledání prezentace. Nepřesná mapa navíc se zvýrazněním nepřesností stavbou tratí. Některé kontroly byly zbytečně zašité, umístění některých kontrol sporné. Pomalé vyčítání a vyvěšování výsledků. Hodnotilo 14 lidí.
- Na 12.místě – 8.závod KUN 6.9.2003 Rokytnice v Orl.horách - závody za pěkného teplého letního počasí s pěkným centrem, kde bylo vše po ruce. Mapa starší, hodně nepřesná, kontroly na náhodu v hustnících. Organizace solidní, pomalejší vyvěšování výsledků. Kladně hodnoceno vyhlašování vítězů a balené mapy. Závod hodnotilo 12 lidí.
- Na 13.místě – 14.závod LPU 1.11.2003 Srní - poslední závod sezóny se konal za poměrně teplého, ale větrného podzimního dne. Pěkné centrum s možností střechy nad hlavou s nadstandartním WC - TOI-TOI a WC v budově a kvalitním občerstvením. Solidní, poměrně přesná mapa nebyla stavitelem využita. Většina tratí byla orientačně jednoduchá hodně po cestách, některé kontroly byly vidět z daleka. Nedokresleny změny v prostoru kontrol. Organizace klapala, pěkné bylo vyhlašování vítězů. Hodnotilo 9 lidí.
- Na 14.místě - 9.závod LTU 27.9.2003 Lhota u Trutnova - závod se konal za pěkného teplého podzimního počasí v orientačně i fyzicky náročném terénu. Solidní stavba tratí, některé kontroly na nebezpečných místech. Centrum příliš roztahané, prezentace a vyčítání daleko od vyvěšování, tím pomalé. Daleko z cíle. Nevhodné mytí u silnice, slabé občerstvení, hrozné WC. Stísněný prostor startu, nebylo se kde rozcvičit. Kladně hodnoceny tištěné tratě s popisy na mapě. Hodnotilo 11 lidí.
- Na 15.místě – 3.závod PHK 5.4.2003 Hrachoviště - za studeného a velmi větrného počasí se konal závod z J strany oběhané mapy Biřička. Byla použita starší mapa, nedokreslené změny a tím místy neseděla. Centrum chaoticky uspořádané, chybělo WC, občerstvení, mytí. Popisy a startovky vyvěšeny až po příjezdu závodníků. Jediným kladem snad bylo jen ozvučené vyhlašování, ceny a balené mapy. PHK rozhodně umí udělat lepší závody. Hodnotilo 13 lidí.
- Na 16.místě - 7.závod SJC 11.5.2003 Bradlecká Lhota - za vlhkého, ale teplého jarního dne se závody konaly ve fyzicky těžkém kopcovitém terénu, který byl navíc rozmočen nočním deštěm. Stavitel tuto "přednost" terénu navíc umocnil stavbou tratí typu "nahoru a dolů" a tím byly značně u většiny tratí překročeny směrné časy. Centrum nevhodné, stísněné a špatně přístupné WC, popisy a výsledky přes strouhu bez lávky. Na vzdáleném startu chybělo nejen WC, ale i startovka. Organizace klapala. Hodnotilo 12 lidí.

Jarda Kalibán

S případnými dotazy, připomínkami nebo náměty se obraťte přímo na mě osobně nebo na mou e-mailovou adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz.

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2022 - Všechna práva vyhrazena