Východočeská oblast ČSOB

Hodnocení závodů Vč.oblasti v OB v roce 2003:

1. Hodnocení bude jako v roce 2002 provádět skupina závodníků, zastupujících své oddíly, kluby. Každý oddíl, klub může delegovat jednoho zástupce, velké oddíly, kluby (SHK, PHK, LPU) zástupce dva. Své zástupce nahlásí oddíly, kluby na e-mail. adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz nebo osobně nejpozději na 1.závodě pořádaném ZAM 22.3.2003.
Každý hodnotitel provede hodnocení proběhlého závodu ve spolupráci s dalšími závodníky svého oddílu, klubu podle následujících kritérií a výsledek hodnocení zašle co nejdříve na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo předá nejpozději na příštím závodě osobně u Jardy Kalibána..

2. Kritéria hodnocení:
A) hlavním kritériemje technické provedení závodu (stavba tratí, umístění startu a cíle, kvalita zákresu tratí do map, správnost kódů a piktogramů, dodržení časů vítězů podle Soutěžního řádu), hodnocení 1 až 5 bodů, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod
B) pomocná kritéria:
Ib) výběr prostoru závodu (zajímavost terénu, "oběhanost prostorů", kvalita mapy vzhledem k terénu) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ic) organizace závodu (průběh prezentace, dodržení časového programu, rychlost vyvěšování průběžných výsledků, vyhlášení vítězů, rychlost vydání výsledků) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Id) společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC a mytí, úroveň občerstvení) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ie) nadstandartní služby (např.rozhlas, vodovzdorná úprava map, vyhlášení vítězů i jiných kategorií než žákovských, nadstandartní zázemí např. přístřeší, sál pro závodníky,apod.) – hodnocení indexem 0 až +0,2

Celkové hodnocení = A * (1 + Ib + Ic + Id + Ie)

tj., závod se "všemi pěti P" získá max. 9,0 bodů a závod po všech stránkách špatný min. počet bodů 0,4
Každý hodnotitel zašle hodnocení závodu rozepsané podle jednotlivých kritérií doplněné krátkým slovním komentářem, proč takto hodnotí. Není nutné počítat a uvádět celkové hodnocení.

Výsledky hodnocení všech zúčastněných hodnotitelů i s komentářem obdrží pořadatel závodu, pro získání informace o tom, jak se na jeho závod dívají závodníci.

Celkové výsledky hodnocení podle jednotlivých kritérií v tabulce s krátkým komentářem se budou zveřejňovat průběžně na internetové stránce Vč.oblasti a vyvěšením na následujícím závodě. Po skončení sezóny bude zpracována zpráva o hodnocení závodů Vč.oblasti včetně komentáře k jednotlivým závodům.


Zpracoval: Jarda Kalibán NPA, tel.z: 493 765443, tel.d: 493 723388
Nová Paka, 15.03.2003