Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
HODNOCENÍ ZÁVODŮ VČ OBLASTI pro rok 2006

Informace o hodnocení závodů Vč.oblasti v OB v roce 2006

Vysvětlivky k tabulce:
A technické provedení
Ib výběr prostoru
Ic organizace závodu
Id společenská úroveň
Ie nadstandardní služby
CEL celkové hodnocení [A*(1+Ib+Ic+Id+Ie)]

Závod
A Ib Ic Id Ie CEL pořadí připomínky
08.04.06 PHK 4,384 0,113 0,134 0,154 0,059 6,398 12 posunutý zákres tratí,malé popisy,nedostat.informace
22.04.06 SHK 3,866 0,129 0,187 0,109 0,052 5,711 14 příliš fyz.těžké tratě,daleko na start a z cíle,kde nebylo pití
23.04.06 SHK 4,601 0,134 0,154 0,142 0,056 6,837 5 orientačně hežčí než v so,chyběly mapníky (déšť)
06.05.06 NPA 4,743 0,120 0,177 0,173 0,182 7,836 1 oběhaný prostor závodu,příliš kontrol bez volby postupů
20.05.06 ALB 4,388 0,057 0,172 0,147 0,133 6,621 10 příliš jemná špatně čitelná mapa bez dokreslených změn
27.05.06 DOB-sprint 4,642 0,162 0,028 0,027 0,042 5,841 13 neregulérnost závodu,chyběly průběžné výsledky
27.05.06 DOB-štafety 4,431 0,193 -0,085 0,068 0,088 5,594 15 organizační zmatky,opožděný start a sporné výsledky
10.06.06 LPU 4,514 0,073 0,184 0,146 0,091 6,745 7 příliš jemná špatně čitelná mapa bez dokreslených změn
24.06.06 JIL 4,583 0,093 0,183 0,160 0,142 7,230 2 fyzicky těžké,málo lesa a hodně kopřiv
16.09.06 VAM 4,011 0,127 0,183 0,188 0,100 6,407 11 sporné umístění některých kontrol,min.jedna špatně
28.09.06 SNA 4,386 0,159 0,164 0,141 0,069 6,720 8 nedostatečné WC,pozdní vyhlášení,žák.tratě moc těžké
07.10.06 VRL 4,344 0,077 0,187 0,148 0,149 6,777 6 málo lesa,hodně kopřiv,podrostu,moc kontrol bez volby
14.10.06 LTU 3,672 0,081 0,174 0,137 0,113 5,526 16 dlouhé tratě,nečitelné piktogramy,nekvalitní mapa
21.10.06 KUN 4,390 0,112 0,182 0,162 0,063 6,668 9 start a cíl daleko,pozdě občerstvení na trati,málo WC
29.10.06 SRK 4,479 0,057 0,163 0,163 0,190 7,048 4 oběhaný prostor závodu,dvě centra závodu (sál+hřiště)
04.11.06 SJC 4,362 0,148 0,161 0,186 0,143 7,146 3 dlouhé vyhlašování,výsledky "pod okapem",později chyběly

Zpráva o hodnocení závodů Vč oblasti v roce 2006.

Aneb jak vlastně hodnocení probíhá.


- Hodnocení se mohl zúčastnit jeden stálý zástupce z každého oddílu, z těch velkých (JIL,LPU, PHK a SHK) po dvou, takže celkem 27 zástupců.
- V letošním roce měl každý hodnotitel opět možnost si doma v klidu projít hodnocený závod, poradit se s ostatními závodníky ze svého oddílu a do příštího závodu mi zaslat své hodnocení e-mailem nebo předat na následujícím závodě. Někteří mi však posílali hodnocení za více závodů najednou a za delší dobu, takže jsem nakonec přistoupil, ostatně tak jako v předchozích letech, k celkovému vyhodnocení najednou na konci sezóny. Aby bylo možné jednotlivé závody mezi sebou porovnávat, jsou bodově ohodnoceny podle daných kritérií. Protože to jsou však jen čísla, která toho moc neříkají, každý měl ještě napsat co se na daném závodě líbilo a naopak co chybělo nebo bylo uděláno špatně, aby bylo jasné, proč takto boduje. Pro přiblížení, ještě uvádím podle jakých kritérií se hodnotilo:

A) hlavním kritériem je technické provedení závodu (stavba tratí, umístění startu a cíle, kvalita zákresu tratí do map, správnost kódů a piktogramů, dodržení časů vítězů podle Soutěžního řádu). Hodnocení 1 až 5 body, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod

B) pomocná kritéria:
Ib) výběr prostoru závodu (zajímavost a vhodnost terénu, "oběhanost prostoru", kvalita mapy vzhledem k terénu) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ic) organizace závodu (průběh prezentace, dodržení časového programu, rychlost vyvěšování průběžných výsledků, vyhlášení vítězů, rychlost vydání výsledků) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Id) společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC a mytí, úroveň občerstvení) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ie) nadstandardní služby (např. rozhlas, vodovzdorná úprava map, vyhlášení vítězů i jiných kategorií než žákovských, nadstandardní zázemí např. přístřeší, sál pro závodníky, apod.) - hodnocení indexem 0 až +0,2

Celkové hodnocení = A * (1+Ib+Ic+Id+Ie)
tj., závod se "všemi pěti P" získá max. 9,0 bodů a závod po všech stránkách špatný min.počet bodů 0,4

- Hodnocení je vždy subjektivní věc a každý se s tím popral po svém. Letos byl zájem o hodnocení závodů ještě menší než v předchozích letech, zúčastnilo se ho pouze 10 zástupců z 10 oddílů: za DOB Tomáš Leštínský, za JIL Standa Kynčl , za LPU Vlaďka Víchová, za LTU Martin Procházka, za NPA má maličkost, za SHK Luděk Vízek, za SNA Jiří Doucha, za SRK Zdeněk Vítek, za TYN Josef Jakeš a za ZAM Josef Kulhavý. I letos všichni hodnotili téměř všechny závody, samozřejmě mimo "toho svého". Tím, že každý je jinak "přísný" a že hodnotila stále stejná skupina lidí, dá se říci, že i to letošní hodnocení bylo objektivní.
- Celkově se dá říci, že závody ve Východočeské oblasti jsou velice kvalitně uspořádány a to jak po stránce technického provedení, tak po stránce organizace a potřebného zázemí. Zcela výjimečně se vyskytují hrubé technické chyby, které by vedly ke zrušení závodu nebo některé kategorie (letos se to žádnému pořadateli nepovedlo), zcela výjimečné jsou i takové chyby, jako je sporně postavená kontrola, nepřesné popisy apod. Takže o jednotlivých závodech rozhoduje především volba prostoru, kvalita mapy, stavba tratí, dodržení směrných časů, kvalita prezentace, rychlost výsledků, zvolené shromaždiště, kvalita zázemí a poskytovaných služeb.
- Také stojí za povšimnutí, že letos se pouze 4 závody (PHK, ALB, LPU a KUN) běžely na mapách v měřítku 1:15000, 3 závody (NPA, VRL a SJC) pak na mapách v měřítku 1:7500, 2 závody DOB - sprint a štafety na mapách v měřítku 1:5000 a všechny ostatní závody se běžely na mapách v měřítku 1:10000. Čím dál tím více se běhá v zajímavých, jemně členitých terénech, kde podrobnější měřítko je přijímáno s povděkem.
- I letos se téměř všichni pořadatelé potýkali s nedodržením směrných časů v podkategoriích "C" ( u "A" se nehodnotí, u "D" je problémem kvalita závodníků), což je jedním z kritérií pro hodnocení stavby tratí. Pokud někdo nemá prostor pro klasický závod, je třeba předem a včas zveřejnit, které kategorie budou zkráceny a jak. Letos až na výjimky bylo uváděno převýšení, což je v kopcovitém terénu pro závodníka stejně důležitá informace jako délka tratě.


Ještě pár slov k jednotlivým závodům:
- - Jako nejlepší závod byl vyhodnocen 4.závod NPA 6.5.2006 Bělá u Pecky - závod se běžel za pěkného, teplého jarního počasí na mapě Pecka v měřítku 1:75000. Závod se po všech stránkách líbil, a když vyšlo i počasí, většina závodníků odjížděla spokojená. Organizace klapala, v centru vše potřebné, parkoviště aut hned vedle, dostatečné občerstvení, chemické WC, balená mapa, rozšířené vyhlášení o kategorie D,H21, a nejrychlejší úseky. Připomínky byly hlavně k "oběhanosti prostoru", dále ke kratším tratím u některých kategorií a zcela výjimečně k tratím bez volby postupů. Někomu se zdálo malé shromaždiště bez přístřeší , ale to při pěkném počasí až tak moc nevadilo.

- Na 2.místě – 8.závod JIL 24.6.2006 Kněžice - závod se běžel za polojasného, teplého letního počasí na mapě Malý Sovinec v měřítku 1:10000. Bezchybně provedený závod na nové mapě v novém prostoru pro závody Vč.oblasti. Pěkné shromaždiště tvořilo zázemí Smejkalovi boudy, parkoviště na louce kousek vedle, vše potřebné pohromadě, pěkné rozšířené vyhlášení a navíc krásné výhledy na hřebeny Krkonoš. Připomínky byly k prostoru závodu ve smyslu: "málo lesa a hodně kopřiv", někomu se zdál závod příliš fyzicky obtížný a orientačně jednoduchý. Připomínky byly také k nedostatečnému počtu WC, nebyly balené mapy, ale to při pěkném počasí ani tak moc nevadilo.
- Na 3.místě - 15.závod SJC 4.11.2006 Jinolice - závod se běžel za studeného zamračeného zimního počasí se sněžením a později drobným deštěm na mapě Brada v měřítku 1:7500. Bezchybně provedený závod na nové mapě v členitém různorodém prostoru se skalní oblastí, kde se už mnoho let neběželo byl pěkným zakončením letošní sezóny. Volba centra závodu v autokempu poskytla kvalitní zázemí. Pořadatel si dal na organizaci velice záležet, navíc připravil tratě pro veřejnost a krátkou trať pro změření sil s našimi reprezentanty a po závodě tiskovou konferenci. Škoda jen, že nevyšlo počasí. Tiskovka, vyhlášení podzimní části Vč.soutěží 2006 a nakonec vyhlášení všech kategorií program značně natáhlo a za deštivého studeného počasí mnoho účastníků nevydrželo. Výtky byly hlavně k avizovaným mapníkům na startu. Mikrotenové sáčky za sněžení a deště učinily mapu nečitelnou a tak později startující mohli běžet nejen podle stop ve sněhu, ale také podle odhozených sáčků. Průběžné vyvěšování výsledků H kategorií bylo umístěno "pod okap" a tak nejen na závodníky, ale hlavně na vyvěšující tekla voda. Vyvěšování navíc skončilo příliš brzo. Připomínky také byly ke kvalitě mapy a umístění některých kontrol v SZ části nad kempem. Některým kategoriím bylo líto, že se skalnaté části vyhnuly.
- Na 4 místě – 14.závod SRK 29.10.2006 Javornice - závod se konal za silně deštivého, naštěstí relativně teplého, podzimního počasí na revidované mapě Čihadlo v měřítku 1:10000. Závod technicky bezchybně provedený, osvědčené centrum závodu na hřišti s parkováním na přilehlé louce, vše pohromadě, chemické WC. Uznání pořadatelům patří za zvládnutí závodu za tak nepříznivého počasí. Rychlá prezentace, rychlé vyvěšování průběžných výsledků až do konce závodu, zajištění sálu pro závodníky a zabalení map, i když v pokynech avizovali mapy bez mapníků. Vhodná volba startu a cíle blízko sebe umožnila odvoz oblečení z cíle do centra. Připomínky byly jen k "oběhanému prostoru závodu", k umístění některých kontrol do míst probíhající těžby a míst, kde to "nesedělo". Některé tratě byly příliš dlouhé. Pro ty, co zůstali v autech na hřišti, skončilo občerstvení moc brzo. Problém dvou shromaždišť.
- Na 5.místě – 3.závod SHK 23.4.2006 Petříkovice (nedělní část dvojzávodu) - závod se běžel za deštivého jarního počasí na mapě Žába v měřítku 1:10000. Celkově vydařený fyzicky a orientačně náročný závod na nové mapě v novém prostoru (pro Vč.závody) se stavbou tratí líbil podstatně více než závod sobotní. Vše ostatní stejné jako u sobotního závodu. Jen pořadatel dal vzhledem k dešti na start k mapníky. Kdo vydržel až do pěkného vyhlášení výsledků, dočkal se i jarního sluníčka.
- Na 6.místě - 11.závod VRL 7.10.2006 Vrchlabí - závod se běžel za zataženého,ale celkem teplého podzimního počasí na nové mapě Vejsplachy v měřítku 1:7500 pro Vč.oblast v novém prostoru na Liščí farmě u Vrchlabí. Prostor závodu nic moc, málo lesa, hodně podrostu, dlouhé přeběhy, ale přes to všechno se staviteli podařilo udělat docela pěkné závody. Někdo kritizoval příliš velký počet kontrol bez možnosti volby postupů, někdo, že je to běžák, ale většině se nakonec závody líbily. Pěkné centrum, bezchybná organizace, pěkné vyhlášení se závěrečným losováním firmy Kazboš. Škoda jen, že závěr zkropil studený deštík a že občerstvení bylo pomalé a hodně drahé.
- Na 7.místě - 7.závod LPU 10.6.2006 Kameničky- závod proběhl slunečného, ale poměrně chladného jarního počasí na mapě Plesný v měřítku 1:15000, pro "malé a staré" v měřítku 1:10000. Pořadatel postavil závod v typickém vysočinském terénu. 15tka mapa byla příliš jemná, se špatně viditelnými SJ čárami z roku 2002 s nedokreslenými změnami. I na 10tce mapě byly nečitelné SJ čáry. Jinak solidní stavba tratí, jen některé byly dlouhé. Centrum závodu s parkovištěm na jedné louce. Občerstvení a ostatní služby na běžné úrovni. Chemické WC po ruce, nikam daleko se nemuselo, vše pohromadě. Start blízko a z kopce, cíl na shromaždišti. Prostě pohodový závod (i mapy byly vodovzdorně upraveny).
- Na 8.místě – 10.závod SNA 28.9.2006 Náchod-Běloves - závod se běžel za příjemného podzimního počasí na mapě Dobrošov v měřítku 1:10000 z roku 2006 v náročném členitém a kopcovitém terénu. Technicky a organizačně dobře zvládnutý závod. Pěkné centrum se vším potřebným, jen WC bylo málo. Připomínky k umístění startu (některým závodníkům chyběla lanovka) - na start bylo daleko a moc do kopce. Chyběly mapníky, ale vzhledem k počasí to až tak moc nevadilo. Zkrátka další z pohodových závodů.
- Na 9.místě - 13.závod KUN 21.10.2006 Kameničná - závod se běžel za slunečného ale větrného podzimního počasí na mapě Suchá v měřítku 1:15000 z roku 2005. Členitý kopcovitý terén dal staviteli možnost postavit pěkné, ale v některých kategoriích dlouhé tratě. Navíc na start i z cíle bylo poměrně daleko. Rozlehlé centrum v areálu zemědělského družstva bylo dost nepřehledné, hlavně prezentace se těžko hledala, když její označení bylo od silnice a ne od parkoviště, odkud přicházelo nejvíce lidí. Služby na odpovídající úrovni, jen WC v hale bylo málo. Kladem sál pro závodníky, ale při pěkném počasí nebyl tak potřeba. Mapy nebyly balené, ale při pěkném počasí to nevadilo.
- Na 10.místě - 5.závod ALB 20.5.2006 Albrechtice - závod se běžel za příjemného jarního počasí na mapě Suté břehy v měřítku 1:15000 z roku 2005 v terénu typickém pro název "hradecký les". Organizačně dobře zvládnutý závod, centrum v pěkném kempu se vším potřebným. Z parkoviště sice bylo daleko do centra, ale při pěkném počasí procházka určitě nevadila. Připomínky byly hlavně k příliš jemné mapě, na které nejsou vidět SJ čáry. Mapa byla balena v nevhodném mapníku, což ještě zhoršovalo její čitelnost. Navíc nebyly dokresleny významné zněny v mapě. Připomínky ke stavbě žákovských tratí, které byly těžké a zbytečně dlouhé. Kladem byly příjemné vzdálenosti na start a z cíle a pěkné vyhlášení.
- Na 11.místě – 9.závod VAM 16.9.2006 Kostelecká Lhota - závod se běžel za oblačného, teplého podzimního počasí na mapě Mírov v měřítku 1:10000. Poměrně kvalitní nová mapa, málo využívaný terén , solidní stavba tratí. Špičkové centrum s přístřeškem, parkování blízko, odpovídající občerstvení, mapníky k dispozici na startu. Připomínky hlavně k umístění některých kontrol, přičemž jedna (vývrat 33 nebyla na svém místě), další připomínky jen k nedostatečnému WC. Jinak pohodový, příjemný závod.
- Na 12.místě – 1.závod PHK 8.4.200 Michnovka - závod se konal za příjemného slunečného jarního počasí na mapě Lhotáček v měřítku 1:15000. První závod po dlouhé zimě, narychlo přemístěný z podhorské oblasti KUN, kde ještě leželo hodně sněhu. Pořadatel měl na přípravu málo času a to bylo znát na zpožděných informacích o závodu a troše zmatků v centru (např. rozdílné informace o 0:00 startu).Shromaždiště bylo trochu jednodušší, ale vzhledem k pěknému počasí dostačující , byly i chemické WC. Jinak ideální prostor pro rozběhnutí po dlouhé zimní přestávce, jen v převážně listnatém lese bez listí trochu běžák. Tratě pro začátek trochu dlouhé, byly na mapách tištěné, ale s drobným posunutím tisku, takže kdo se nepodíval do popisu, občas hledal jiný objekt. Ale jinak většina z prvních závodů určitě odjížděla spokojena.
- Na 13.místě – 6.závod a M Vč.oblasti ve sprintu DOB 27.5.2006 Pulice - závod se běžel dopoledne na nové mapě Cihelna v měřítku 1:5000 v novém, zajímavém prostoru . Mapa kvalitní, prostorem závodu stará cihelna s okolím, které bylo značně zarostlé hustou vegetací "bouraniště" . Připomínky k regulérnosti závodu ve sprintu, kdy startující na začátku museli prošlapávat a ti na konci běhali po cestičkách. Vyčítání čipů až v Opočně z toho pak byla absence průběžných výsledků v místě závodů. Centrum velice chudé, nouzové a nedostatečné WC, mizerné občerstvení. Mapy bez mapníků.
- Na 14.místě - 2.závod SHK 22.4.2006 Petříkovice (sobotní část dvojzávodu) - závod se běžel za pěkného, slunečného jarního počasí na mapě Celestýn v měřítku 1:10000. Pro Vč závody nová mapa v novém, velice kopcovitém terénu se skalními partiemi, který staviteli závodu nabízel postavit fyzicky a orientačně těžký závod. Ten toho dokonale využil a postavil fyzicky opravdu těžký závod se zbytečnými přeběhy přes údolí typu "z kopce na kopec". Tratě se většině nelíbily, zvlášť když ještě na start bylo daleko a hodně do kopce a z cíle daleko a hodně z kopce a druhý den v téměř stejném prostoru na nás čekal další závod. Jinak pěkné centrum na koupališti pro oba dny, chemické WC, ozvučení a pěkné vyhlášení. Připomínky k nedostatečnému občerstvení a těžko přístupnému mytí v potoce. Někomu se nezdálo daleké parkování, nebyly zabalené mapy, ale to při pěkném počasí až tak moc nevadilo.
- Na 15.místě – M Vč.oblasti ve štafetách DOB 27.5.2006 Opočno - závod se běžel odpoledne na mapě Švamberk v měřítku 1:5000. Nová kvalitní mapa v zajímavém prostoru ve spojení zámeckého parku, historické části města Opočna a opukových skal údolí Zlatého potoka. Pěkné centrum na nádvoří zámku vytvořilo krásnou kulisu závodů. A to bylo vše. Zásadní připomínky k organizaci závodu. Nedodržení času startu, pomalé výsledky a ještě s chybami, oficiální výsledky až následující středu a to ještě sporné. Nepřiměřeně dlouhé a orientačně těžké tratě pro nejmladší. Nezvládnuté vyhlášení. Prostě organizačně nezvládnuté oba závody jak sprint, tak štafety.
- Na 16.místě - 12.závod LTU 14.10.2006 Trutnov - závod se běžel za pěkného slunečného podzimního počasí na nové mapě Bojiště v měřítku 1:10000 přímo v Trutnově. Zajímavý hodně členitý terén s velkým převýšením, zároveň také hodně podrostlý. Stavitel tratí "dokonale využil nepřesnosti svérázně zmapovaného prostoru" a tak bylo dost kritiky na stavbu tratí a nedodržení směrných časů. Tratě byly na mapách tištěné, ale s posunutým tiskem. Také tisk piktogramů se moc nepovedl, některé byly obtížně čitelné. Centrum pěkné, ale na podzim mokré a studené, WC na tolik lidí nedostatečné. Také chybělo značení příjezdu, Trutnov je přeci jen dost velké město. Mapy byly bez vodovzdorné úpravy, ale při pěkném počasí mapníky nechyběly. Organizace závodu byla bezchybná.

Vypracoval: Jarda Kalibán

S případnými dotazy, připomínkami nebo náměty se obraťte přímo na mě osobně nebo na mou e-mailovou adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz.

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2024 - Všechna práva vyhrazena