Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
HODNOCENÍ ZÁVODŮ VČ OBLASTI pro rok 2001

Návrh systému hodnocení kvality a úrovně závodů v OB soutěží Vč oblasti

Vysvětlivky k tabulce:
A technické provedení
Ib výběr prostoru
Ic organizace závodu
Id společenská úroveň
Ie nadstandardní služby
CEL celkové hodnocení [A*(1+Ib+Ic+Id+Ie)]

Závod
A Ib Ic Id Ie CEL pořadí připomínky
24.03.01 DOB 3,8 0,065 0,07 -0,005 0 4,294 11 nedostatetečné WC, chyby ve výsledcích
31.03.01 SHK 3,615 0,112 -0,154 0,015 0,019 3,586 15 bez.průb.výsledků,pomalá prezentace,daleko start, cíl
07.04.01 KOS 4,091 0,105 0,15 0,141 0,004 5,727 5 špatně znač.průchody zak.prost.,přiliž v prořezávkách
21.04.01 NPA 3,955 0,1 0,159 0,145 0,146 6,130 4 těžké žák.tratě D,dlouhé D18,příliž kontrol
05.05.01 PHK 3,778 0,006 0,111 0,127 0,028 4,806 8 chybný zákres pasek, posunuté zákresy, různé mapy
26.05.01 SJC 3,333 0,061 0 0,039 0,022 3,740 13 příliž lehké, krátké tratě, slabý zákras map, občerstvení
16.06.01 VRL 3,75 0,07 -0,105 0,085 0 3,938 12 chyby na mapě, pomalé prů.výsledky,bez mezičasů
26.06.01 LPU 4,5 0,179 0,164 0,157 0,171 7,520 1 málo WC na startu
27.06.01 LPU 3,917 0,158 0,158 0,158 0,184 6,494 2 dlouhé tratě D/H18,H21,brzo vypínaly SI,brzo hrom.start
28.09.01 KUN 2,833 0,039 0,056 0,033 0 3,196 16 zákres tratí se smazal, nepřipravenost na déšť
06.10.01 VAM 3,875 0,096 0,116 0,0117 0 4,742 9 označení místa prezentace, slabší stavba tratí
07.10.01 SNA 4,5 0,115 0,145 0,155 0 6,368 3 připomínky k umístění startu a map
13.10.01 CET 3,718 0,105 0,168 0,068 0 4,986 7 výběr prostoru závodu, nedostatečné občerstvení
20.10.01 JIL 4,05 0,094 0,156 0,15 0 5,670 6 výběr prostoru závodu = dlouhý doběh po loukách
28.10.01 LTU 3,9 0,086 0,007 0,086 0 4,598 10 špatná organizace prezentace, slabší občerstvení
03.11.01 SRK 3,025 0,094 0 0,125 0 3,687 14 chybný zákres map D45C, tisk mezičasů

Schůzka komise se koná vždy v 9.00 u prezentace při následujícím závodě


Jak vidím hodnocení závodů Vč oblasti v roce 2001? Aneb jak vlastně hodnocení probíhá.

- Hodnocení se může zúčastnit jeden stálý zástupce z každého oddílu, z těch velkých (LPU, PHK a SHK) po dvou, takže celkem 26 zástupců.
- Měl jsem představu, že hodnotit budeme daný závod na krátké společné schůzce před začátkem následujícího závodu (v 9.00 hod u prezentace) formou diskuze, kde potom každý přidělí za svůj oddíl body. Ale postupně se nás scházelo takto čím dál méně, někdo zapomněl, pospíchal na start nebo pokud startoval pozdě, přijel na poslední chvíli. Takže některé hodnotitele jsem musel obcházet.
- Dá se říci, že se nakonec ustálila hodnotitelská skupina o 10 až 15 ti lidech z oddílů DOB, CHC, JIL, KUN,2 z LPU, NPA, 1 z PHK, SJC, SNA a SRK, občas se zúčastnil z VRL a sporadicky 1 z SHK, 1 z PHK, na podzim o 7 až 12 lidech z oddílů CHC, JIL, KUN, 2 z LPU, NPA, 1 z PHK, 1 z SHK, SJC a SNA, občas VRL a SRK, ostatní oddíly o účast v hodnocení neprojevily zájem.
- Ti, co pravidelně závody hodnotí, mají určitě zájem na co možná nejobjetkivnějším ohodnocení každého závodu.

Pokud si ještě s odstupem času vzpomínáte na závody letošního Vč.poháru, myslím si, že s uvedenou tabulkou hodnocení jednotlivých závodů budete převážně souhlasit.


Ještě pár slov k jednotlivým závodům:
- Jako jednoznačně nejlepší závod byl s převahou vyhodnocen závod M Vč oblasti jednotlivců – LPU 23.6.2001 Rváčov – bez podstatných připomínek, i nepřízeň počasí pořadatelé skvěle zvládli. Vytknout se dá snad jen nedostatek WC na startu (i když to byly TOI-TOI, ale jen dvě). Kladně byly hodnoceny zabalené mapy v deštivém počasí.
- Na 2.místě – M Vč oblasti ve štafetách – LPU 24.6.2001 Horní Bradlo – připomínky ke stavbě tratí H21, D/H18, které byly příliš dlouhé. Organizace a společenská úroveň perfektní, navíc oba závody byly spojeny s mezinárodním utkáním dorostu MUD 2001. Připomínky byly k chybně nastaveným jednotkám SI a tím i k příliš brzkému hromadnému startu 3. Úseků.
- Na 3.místě - 10.závod SNA 7.10.2001 Sedloňov - na osvědčeném shromaždišti velice dobrý závod po technické i organizační stránce. Připomínky byly jen k umístění startu a vzdálenosti k mapám, někomu se nezdál závěr v hlubokém bahně. Pro všechny však byly stejné podmínky.
- Na 4 místě – 4.závod NPA 21.4.2001 Stará Paka – připomínky k délce a obtížnosti některých tratí (žákovské D a D18. Organizace a společenská úroveň bezchybná. Kladně hodnoceno balení map, i když nakonec nepršelo.
- Na 5.místě – 3.závod KOS 7.4.2001 Kostelecká Lhota – kladně hodnoceno technické provedené, stavba tratí, pěkné shromaždiště, výhrady k označení průchodů v zakázaném prostoru za startem.
- Na 6.místě - 12.závod JIL 20.10.2001 Mříčná - perfektní shromaždište s dobrým zázemím, pořadatelé dokázali postavit v oběhaném a nepříliš pěkném prostoru zajímavý závod i pro dlouhé tratě H18, DH21 a H35 netradičním využitím systému smyček. Drobné připomínky byly jen k dlouhému konci po loukách.
- Na 7.místě - 11.závod CET 13.10.2001 Přívrat - závod za pěkného počasí na krásném shromaždišti. Pořadatelé zvolili prostor s hustou sítí komunikací, ve kterém se těžko staví obtížný závod. A tak k jinak vydařenému závodu byly připomínky k příliš "dětským" tratím a že "brzy došlo pivo"
- Na 8.místě – 5.závod PHK 5.5.2001 Nesytá – závod na solidní úrovni s osvědčeným shromaždištěm byl pokažen použitím map různého provedení v rámci jedné kategorie, navíc na starších mapách neúplně a chybně dokreslené paseky, umístění kontrol do míst, kde to nesedělo.
- Na 9.místě - 9.závod VAM 6.10.2001 Vrbice - závod v příliš oběhaném prostoru ve kterém se nedá moc nového vymyslet, slabší stavba tratí, chyběly úseky s možností volby postupů. Na jinak pěkném shromaždišti chybělo více informací o místě prezentace a vyčítání čipů.
- Na 10.místě - 13.závod LTU 28.10.2001 - pořadatelé tentokrát příjemně překvapili. Na nové mapě postavili pěkný závod bez technických chyb. Vytknout se jim dá organizace prezentace, základní prezentaci je třeba oddělit od dohlášek a změn. Připomínky byly také ke slabému občerstvení na shromaždišti.
- Na 11.místě – 1.závod DOB 24.3.2001 Mělčany – závod technicky dobře provedený až na dlouhé přeběhy mimo les, mapa v nezvyklém měřítku 1:13000. Malý počet WC na shromaždišti. Pořadatelé se nechali zaskočit deštivým počasím, chyběla vodovzdorná úprava map.
- Na 12.místě – 7.závod VRL 16.6.2001 Malé Svatoňovice – závod v neužívaném prostoru na nových mapách, připomínky ke stavbě tratí, zvláště u žákovských kategorií, kde nebyl rozdíl v parametrech tratí u C a D, pro žákovské D dlouhé a těžké, připomínky ke kvalitě mapy. Výpadek výpočetní techniky způsobil problém s vyvěšováním průběžných výsledků, opožděné vyhlášení vítězů a předání mezičasů s týdenním zpožděním.
- Na 13.místě – 6.závod SJC 26.5.2001 Hřídelec – závod v příliš oběhaném prostoru, i když na novém, pěkném shromaždištěm. Velmi slabá stavba tratí, zvláště veteráni byli podceněni příliš krátkými a orientačně lehkými tratěmi. Organizace závodu pokulhávala při prezentaci a vyvěšování výsledků. Pořadatelům, vyšlo počasí,ale závody byly dost odbyté.
- Na 14.místě - 14.závod SRK 3.11.2001 Sedloňov - letos již 3.závod se shromaždištěm na hřišti v Sedloňově se tentokrát pořadatelům moc nevyvedl. Slabá stavba tratí u některých kategorií hlavně veteránských, u D45C dokonce chybný zákres map vedl ke zkrácení jejich závodu. Za nepříjemného spíše zimního studeného počasí s mlhou a později mrholením náladu závodníků nezvedl ani způsob vyčítání čipů a hlavně "rychlý " tisk mezičasů, takže většina závodníků odjížděla bez nich.
- Na 15.místě – 2.závod SHK 31.3.2001 Nové Kocbeře – na kvalitních mapách v zajímavém prostoru poměrně solidní závod. Připomínky ke vzdálenému startu a hlavně daleko z cíle na shromaždiště, určitě šel cíl dotáhnout blíž. Když už byl tak daleko měl být i s občerstvením, na shromaždíšti bylo už pozdě. Naprosto selhala organizace závodu, už prezentace nešla (neoddělena základní prezentace od změn), selhání výpočetní techniky způsobilo, že nebyly průběžné výsledky, nebylo vyhlášení vítězů a předání mezičasů s týdenním zpožděním.
- Na 16.místě - 8.závod KUN 28.9.2001 Rokytnice v O.h. - pořadatele zásadním způsobem zaskočilo počasí. A tak nepřetržitým silným deštěm netrpěli jen závodníci, ale i oni. Hlavním nedostatkem bylo zakreslení tratí do map. Část závodníků byla nucena závod vzdát, protože po pár kontrolách jim zákres trati z mapy zmizel. Připomínky byly také k nedostatečnému občerstvení a k délkám některých tratí.

Jarda Kalibán

S případnými dotazy, připomínkami nebo náměty se obraťte přímo na mě osobně nebo na mou e-mailovou adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz.

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2018 - Všechna práva vyhrazena