Východočeská oblast ČSOB

Návrh systému hodnocení:

1. Hodnocení bude provádět komise vybraná ze závodníků, kteří se zúčastňují většiny závodů, budou věkově a plošně zastupovat celou Východočeskou oblast a budou mít o tuto práci zájem. Komise má zástupce z každého oddílu, na každých 100 členů oddílu 1. Komise se sejde v 9.00 u prezentace v minimálním počtu 5 členů a provede společné hodnocení předcházejícího závodu. Výsledek komise je aritmetickým průměrem hodnocení každého přítomného člena. Hodnotit nemůže člen pořádajícího oddílu, klubu.
Výběr členů do komise nahlásí každý oddíl, klub nejpozději na 1.závodě Vč.poháru v DOB 24.3.2001 u Jardy Kalibána – NPA, (kdo neví tak je to Nová Paka, auto mikrobus VW Caravella SPZ TUH 72-91)

2. Kritéria hodnocení:
a) hlavním kritériem je technické provedení závodu (stavba tratí, zákres tratí, kódy, piktogramy, dodržení časů vítězů) , hodnocení 1 až 5 bodů, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod
pomocná kritéria:
b) výběr prostoru závodu, zajímavost terénu, kvalita mapy – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
c) organizace závodu (prezentace, dodržení časového programu, vyvěšování průběžných výsledků) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
d) společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC a mytí, úroveň občerstvení) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
e) nadstandartní služby (např.rozhlas, vodovzdorná úprava map, zajištění dopravy ke vzdálenému centru závodu, apod.) – hodnocení indexem 0 až +0,2

Celkové hodnocení závodu = počet bodů a) * Ib) * Ic) * Id) * Ie)

tj., závod se „všemi pěti P“ by získal max.počet bodů 10,37
závod po všech stránkách špatný min.počet bodů 0,4

Komise provede o hodnocení krátký zápis:
- název a datum závodu
- jména hodnotících
- hodnocení jednotlivých bodů s případným stručným komentářem
- celkový výsledek hodnocení


Výsledky hodnocení v tabulce se budou zveřejňovat průběžně na internetové stránce Vč.oblasti a vyvěšením na následujícím závodě. První schůzka komise a hodnocení závodu DOB bude na 2.závodě SHK 31.3.01


Zpracoval: Jarda Kalibán
Nová Paka, 20.03.2001