Nic
  orientacnibeh.cz   Béďa | ORIS  
Nic
Logo vco-ob.cz
OB LOB
MTBO PRE
Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
HODNOCENÍ ZÁVODŮ VČ OBLASTI pro rok 2005

Informace o hodnocení závodů Vč.oblasti v OB v roce 2005

Vysvětlivky k tabulce:
A technické provedení
Ib výběr prostoru
Ic organizace závodu
Id společenská úroveň
Ie nadstandardní služby
CEL celkové hodnocení [A*(1+Ib+Ic+Id+Ie)]

Závod
A Ib Ic Id Ie CEL pořadí připomínky
02.04.05 SHK 3,645 0,027 0,066 0,151 0,075 4,804 15 chybný kód v popisech,chybějící kontrola pro 2 kategorie
09.04.05 PHK 3,969 0,002 0,113 0,114 0,105 5,286 14 výběr prostoru závodu,umístění startu v hlub. bahně
16.04.05 SRK 4,194 0,051 0,124 0,100 0,106 5,788 12 daleko na start a z cíle, omezené občerstvení
23.04.05 LPU 4,665 0,114 0,140 0,052 0,072 6,423 9 nedokreslené změny v mapě,daleko z centra na shrom.
30.04.05 SNA 4,554 0,062 0,156 0,138 0,125 6,741 7 stará mapa z r.1999, nedostatečné WC
14.05.05 ALB 4,712 0,136 0,122 0,144 0,139 7,258 4 špatně čitelná mapa pro vetoše,pomalé vyvěšování
21.05.05 SJC j 4,420 0,009 0,092 0,187 0,104 6,148 10 kvalita mapy,slabší stavba tratí,chybějící volné popisy
22.05.05 SJC š 4,450 0,055 0,094 0,183 0,164 6,659 8 kvalita mapy,drobné nedostatky v organizaci závodu
25.06.05 VAM 4,781 0,073 0,148 0,160 0,102 7,084 5 dlouhé tratě,nedostatečné občerstvení na trati,vyčítání
10.09.05 DOB 3,268 -0,033 0,104 0,014 0,006 3,564 16 chyba v popisech H35D,celkově odbytý závod
28.09.05 KUN 4,658 0,137 0,138 0,155 0,155 7,380 2 organizace parkování,nedostatečné WC,pozdní inform.
01.10.05 LTU 4,235 0,105 0,167 0,097 0,054 6,020 11 stavba tratí,umístění shrom.,málo WC,neuvedeno převýš.
08.10.05 NPA 4,830 0,167 0,198 0,191 0,153 8,252 1 kratší tratě u některých kategorií
15.10.05 JIL 4,494 0,076 0,194 0,184 0,171 7,306 3 umístění startu vzhledem k map.startu,slabší občerstení
22.10.05 VRL 4,454 0,060 0,181 0,199 0,125 6,971 6 kvalita mapy,umístění některých kontrol,staré značky pikt.
05.11.05 SJC 4,210 0,061 0,099 0,047 0,085 5,437 13 stavba tratí,pomalá prezentace,nepřehl.výsledky,kval.WC

Zpráva o hodnocení závodů Vč oblasti v roce 2005.

Aneb jak vlastně hodnocení probíhá.


- Hodnocení se mohl zúčastnit jeden stálý zástupce z každého oddílu, z těch velkých (JIL,LPU, PHK a SHK) po dvou, takže celkem 27 zástupců.
- V letošním roce měl každý hodnotitel opět možnost si doma v klidu projít hodnocený závod, poradit se s ostatními závodníky ze svého oddílu a do příštího závodu mi zaslat své hodnocení e-mailem nebo předat na následujícím závodě. Někteří mi však posílali hodnocení za více závodů najednou a za delší dobu, takže jsem nakonec přistoupil k celkovému vyhodnocení najednou na konci sezóny. Aby bylo možné jednotlivé závody mezi sebou porovnávat, jsou bodově ohodnoceny podle daných kritérií. Protože to jsou však jen čísla, která toho moc neříkají, každý měl ještě napsat co se na daném závodě líbilo a naopak co chybělo nebo bylo uděláno špatně, aby bylo jasné, proč takto boduje. Pro přiblížení, ještě uvádím podle jakých kritérií se hodnotilo:

A)hlavním kritériem je technické provedení závodu (stavba tratí, umístění startu a cíle, kvalita zákresu tratí do map, správnost kódů a piktogramů, dodržení časů vítězů podle Soutěžního řádu). Hodnocení 1 až 5 body, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod

B) pomocná kritéria:
Ib) výběr prostoru závodu (zajímavost a vhodnost terénu, "oběhanost prostoru", kvalita mapy vzhledem k terénu) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ic) organizace závodu (průběh prezentace, dodržení časového programu, rychlost vyvěšování průběžných výsledků, vyhlášení vítězů, rychlost vydání výsledků) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Id) společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC a mytí, úroveň občerstvení) - hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ie) nadstandartní služby (např. rozhlas, vodovzdorná úprava map, vyhlášení vítězů i jiných kategorií než žákovských, nadstandartní zázemí např. přístřeší, sál pro závodníky, apod.) - hodnocení indexem 0 až +0,2

Celkové hodnocení = A * (1+Ib+Ic+Id+Ie)
tj., závod se "všemi pěti P" získá max. 9,0 bodů a závod po všech stránkách špatný min.počet bodů 0,4

- Hodnocení je vždy subjektivní věc a každý se s tím popral po svém. Ani letos o hodnocení závodů moc zájem nebyl, zúčastnilo se ho pouze 13 zástupců z 10 oddílů: za DOB Tomáš Leštínský, za JIL Standa Kynčl a Martin Král (pouze první čtyři závody), za LPU Miloš Lulay (pouze podzim) a Pavel Šterba, za LTU Martin Procházka, za NPA má maličkost, za SHK Josef Divecký a Luděk Vízek, za SNA Jiří Doucha, za SRK Zdeněk Vítek, za TYN Josef Jakeš a za ZAM Josef Kulhavý. I letos všichni (mimo Krále, Lulaye, Leštínského a Štěrby) hodnotili téměř všechny závody, samozřejmě mimo "toho svého". Tím, že každý je jinak "přísný" a že hodnotila stále stejná skupina lidí, dá se říci, že i to letošní hodnocení bylo objektivní.
- Celkově se dá říci, že závody ve Východočeské oblasti jsou velice kvalitně uspořádány a to jak po stránce technického provedení, tak po stránce organizace a potřebného zázemí. Zcela výjimečně se vyskytují hrubé technické chyby, které by vedly ke zrušení závodu nebo některé kategorie (i když letos to postihlo hned 1.závod SHK a 8.závod DOB), zcela výjimečné jsou i takové chyby, jako je sporně postavená kontrola, nepřesné popisy apod. Takže o jednotlivých závodech rozhoduje především volba prostoru, kvalita mapy, stavba tratí, dodržení směrných časů, kvalita prezentace, rychlost výsledků, zvolené shromaždiště, kvalita zázemí a občerstvení.
- Také stojí za povšimnutí, že letos se kromě 4 závodů (SHK, PHK,ALB a KUN) všechny ostatní závody běžely na mapách v měřítku 1:10000. Čím dál tím více se běhá v zajímavých, jemně členitých terénech, kde podrobnější měřítko je přijímáno s povděkem.
- I letos se téměř všichni pořadatelé potýkali s nedodržením směrných časů v podkategoriích "C" ( u "A" se nehodnotí, u "D" je problémem kvalita závodníků), což je jedním z kritérií pro hodnocení stavby tratí. Pokud někdo nemá prostor pro klasický závod, je třeba předem a včas zveřejnit, které kategorie budou zkráceny a jak. Letos až na výjimky bylo uváděno převýšení, což je v kopcovitém terénu pro závodníka stejně důležitá informace jako délka tratě.


Ještě pár slov k jednotlivým závodům:
- Jako nejlepší závod byl vyhodnocen 11.závod NPA 8.10.2005 Brtev - závod se běžel za pěkného, ale větrného, podzimního počasí na mapě Opička v měřítku 1:10000. Závod se po všech stránkách líbil, a když vyšlo i počasí, většina závodníků odjížděla spokojená. Organizace klapala, v centru vše potřebné, parkoviště aut hned vedle, dostatečné občerstvení, chemické WC, balená mapa, po rozšířeném vyhlášení o kategorie D,H21A se předvedla firma KAZBOŠ. Líbila se stavba tratí, připomínky byly jen ke kratším tratím u některých kategorií a k horší čitelnosti mapy v těch nejčlenitějším partiích. A také k oběhanosti terénu, ve třech letech to byl již čtvrtý závod.

- Na 2.místě – 9.závod KUN 28.9.2005 Pěčín - závod se běžel za mlhavého podzimního počasí na mapě Suchá v měřítku 1:15000. Bezchybně provedený závod na nové mapě v novém prostoru. To vyvážilo větší vzdálenosti z centra závodu. Velice příjemný byl vytopený sál pro závodníky a hospoda opodál, také potěšily balené mapy. Trochu pokulhávala organizace parkování, bylo pomalejší vyvěšování, změna informací na poslední chvíli. Připomínky k nedostatečnému počtu WC.
- Na 3.místě - 12.závod JIL 15.10.2005 Dolní Kalná - závod se běžel za krásného jasného podzimního počasí na mapě Červený kopec v měřítku 1:10000. Bezchybně provedený závod na starší mapě s dokreslenými novými pasekami. Fyzicky těžký, orientačně jednodušší v místy značně podrostlém lese. Pěkně umístěný start na sluníčku však umožňoval neběžet na mapový start. Centrum trochu stísněné, ale se vším potřebným, chybělo jen přístřeší. Trochu slabší občerstvení ve vlastní režii. Nadstandardem byly balené mapy a rozhlas s informacemi od Martina Krále.
- Na 4 místě – 6.závod ALB 14.5.2005 Albrechtice - závod se běžel za pěkného teplého jarního počasí na mapě Suté břehy v měřítku 1:15000. Orientačně náročný závod na přesné mapě se celkově vydařil. Pěkné i když stísněné centrum poskytovalo vše potřebné. Připomínky ke skrytému mytí. Pro veterány byla 15 tka mapa s jemnými detaily špatně čitelná. Pomalejší vyvěšování výsledků. Mapy v mapníku.
- Na 5.místě – 7.závod VAM 25.6.2005 Česká Rybná - závod se běžel za teplého letního počasí na mapě Kletná v měřítku 1:10000. Celkově vydařený fyzicky náročný závod na starší mapě s dokreslenými změnami. Připomínky k délkám tratí, stavbě tratí na konci závodu, nedostatečnému občerstvení na trati, hlavně pro později startující. Pěkné centrum se vším potřebným, dobrá organizace až na problémy s vyčítáním. Kladně hodnoceno pití na startu.
- Na 6.místě - 13.závod VRL 22.10.2005 Svatá Kateřina - závod se běžel za nádherného teplého podzimního počasí na mapě Svatá Kateřina IV v měřítku 1:10000. Celkově vydařený fyzicky i orientačně těžký závod. Avšak letos již třetí ve stejném prostoru. Stavitel se neubránil pokušení postavit některé kontroly na stejné objekty jako na jaře, skupiny kontrol příliš u sebe, stejný konec závodu pro většinu tratí. Již velice oběhaný, i když krásný terén, místy mapa nesedí. Organizace závodu bezchybná, centrum špičkové se vším všudy, snad jen vzhledem k uzavřeným venkovním WC se těžko propracovávalo na záchod. A při tom pěkném počasí ani nebalené mapy nevadily. Použity staré značky na piktogramech.
- Na 7.místě - 5.závod SNA 30.4.2005 Odolov- závod proběhl slunečného a teplého jarního počasí na mapě U Lotranda v měřítku 1:10000. Pořadatel postavil závod ve fyzicky náročném, kopcovitém terénu na staré mapě z roku 1999. Nové paseky a oplocenky na postupech byly dokresleny, porosty však již nesouhlasily. Přesto i na takto staré mapě byl postaven pěkný, orientačně i fyzicky těžký závod. Malé shromaždiště u hospody a prodejny poskytovalo vše potřebné, za pěkného počasí ani nevadilo, že nebyly kde postavit stany. Zrovna tak nevadilo, že mapy nebyly v mapníku. Vadilo však nedostatečné WC, sice TOI-TOI, ale pouze dva kusy.
- Na 8.místě – M Vč.oblasti štafety SJC 22.5.2005 Svatá Kateřina - závod se běžel za krásného jarního počasí na mapě Svatá Kateřina II v měřítku 1:7500 v náročném členitém a kopcovitém terénu. Technicky dobře zvládnutý závod. Škoda, že mapa není v některých místech moc přesná. Drobné nedostatky v organizaci: např. plánek doběhu a předávky zveřejněn na poslední chvíli, neoznačené ohradníky na doběhu k divácké kontrole, nedostatečná kontrola u výdejny map, pomalá prezentace. Zvolené centrum na Kateřině je vždy špičkové, se vším co si závodník může přát. Balené mapy jsou u štafet samozřejmostí.
- Na 9.místě - 4.závod LPU 23.4.2005 Krásné - závod se běžel za polojasného,chladného a větrného jarního počasí na dvou mapách Javorné a Krásné obě v měřítku 1:10000. Pořadatel zvolil 2 starty, 2 cíle a 2 mapy. Pro delší kategorie vzdálenější start a závod na dvou mapách. Technicky dobře zvládnutý závod na Nožičkových mapách v těžkém vysočinském terénu. Připomínky byly ke stavbě kontrol do míst po těžbě, které nabyly v mapě dokresleny. Shromaždiště bylo na větrné hůrce u vysílače, kde kromě závodníků, popisů a výsledků a mytí nebylo nic jiného. Co nebylo zatíženo nebo přibito k zemi, létalo vzduchem, hlavně popisy a výsledky. Centrum závodu bylo u hospody ve vesnici, což zdržovalo vyčítání čipů, vyvěšování výsledků a chyběly informace mezi pořadateli a závodníky. Kladem byly balené mapy a chemické WC.
- Na 10.místě - M Vč.oblasti jednotlivci SJC 21.5.2005 Svatá Kateřina - závod se běžel za krásného jarního počasí na mapě Svatá Kateřina V v měřítku 1:10000 v náročném členitém a kopcovitém terénu. Pěkný terén, slabší, místy nepřesná mapa a hlavně nepříliš nápaditá stavba tratí. Nebyly k dispozici volné tištěné popisy. Centrum špičkové se vším potřebným. Za pěkného počasí ani moc nescházelo balení map. Organizace na běžné úrovni: trochu chaotická prezentace, pomalé vyvěšování výsledků.
- Na 11.místě – 10.závod LTU 1.10.2005 Horní Žďár - závod se běžel za jasného, teplého podzimního počasí na mapě Studánka v měřítku 1:10000. Nádherný, orientačně těžký terén, solidní, i když starší mapa a nádherné počasí. Co víc si může pořadatel přát. Stavba tratí se moc nepovedla. Umístění startu vedle dlouhého hustníku, několikeré dlouhé přeběhy přes mapu ve stejném prostoru bez volby postupů, umístění kontrol do Z cípu mapy, kde mapař "už nebyl". Jeden ze dvou závodů, na kterém nebylo uvedeno převýšení tratí. Shromaždiště na pastvině mezi čerstvými kravinci, ještě, že bylo sucho. Záchody TOI-TOI, ale jen dvě bez další možnosti to je na 600 lidí zatraceně málo. Přesto to byly celkově pěkné závody. Organizace klapala bez problémů, rychlé výsledky a solidní občerstvení. Při pěkném počasí ani nevadilo,že mapy nejsou v mapníku.
- Na 12.místě – 3.závod SRK 16.4.2005 Javornice - závod se konal za příjemného slunečného jarního počasí na mapě Čihadlo v měřítku 1:10000. Technicky bezchybný závod v celkem nezajímavém terénu na solidní mapě. Daleko na start, umístění startu bez možnosti rozcvičení, zato však s krásným výhledem na Orlické hory. Zrovna tak daleko z cíle. Shromaždiště malé, ale pro menší počet závodníků dostačující, parkoviště na louce hned vedle. Občerstvení omezené. Organizace závodu na solidní úrovni. Příjemné rodinné závody.
- Na 13.místě – 14.závod SJC 5.112005 Podhorní Újezd - závod se běžel za mlhavého podzimního počasí na mapě Vojice v měřítku 1:10000 s výřezem Lom Vojice v měřítku 1:5000. Průměrný závod na základní mapě, orientačně poměrně jednoduchý "běžák". Dobrý nápad se skorelaufem ve výřezu na konci závodu, ale: shodný počet kontrol pro všechny kategorie tvořilo autobusy na ražení, mapa pětky ?, zveřejnění rozložení kontrol skorelaufu v pokynech. Druhý ze dvou závodů, které neměly uvedeny převýšení tratí. Pokulhávající organizace. Prezentace nerozdělena na základní a dohlášky a vypisování dokladů až při prezentaci = pomalá prezentace. Nestandardní rovnání kategorií pro výsledky a popisy = nepřehledný shluk lidí u výsledkových stojanů. Pěkné, ale malé centrum, nedůstojné WC v centru, na vzdáleném startu úplně chyběly. Ke konci závodu začalo pršet, nebyly balené mapy. Příjemné bylo parkování přímo v centru a možnost schování pod střechu v tělocvičně.
- Na 14.místě - 2.závod PHK 9.4.2005 Kobylice - závod se běžel za studeného deštivého počasí na mapě Prasek v měřítku 1:15000. Tratě postavené v jednoduchém rovinatém nezajímavém terénu navíc po dlouhotrvajícím dešti značně rozbahněném. Nevhodně umístěný start, rozbahněná cesta k mapám, kdy dospělí byli po kolena v bahně, natož chudáci malé děti. Organizace průměrná, příprava shromaždiště na poslední chvíli, na popisy se muselo čekat. Slabší občerstvení. Kladem byly mapy v mapníku a chemické záchody TOI-TOI. Alespoň tam na závodníky nepršelo. Prostě typický závod PHK zima, déšť a bahno. Asi to chce dát větší "bakšiš" Svatému Petru!
- Na 15.místě – 1.závod SHK 2.4.2005 Nový Hradec Králové - závod se běžel za krásného jarního slunečného počasí na mapě Dubinka v měřítku 1:15000. První letošní závod, pro mnohé poprvé v terénu bez sněhu. Závod v klasickém hradeckém terénu na kvalitní mapě za krásného počasí měl být perfektním zahájením sezóny. Bohužel v popisech byl chybný kód pro H16C a H 18C. Navíc chybějící (údajně zcizená) kontrola pro katogorie D12C a H14D vedla ke zrušení kategorie D12C. Krásné shromaždiště na sluníčku na břehu rybníku Biřička se vším potřebným, bezchybná organizace, mapy v mapníku, ozvučení a příjemná hudba, chemické záchody TOI-TOI.
- Na 16.místě - 8.závod DOB 11.9.2005 Šediviny - závod se běžel za pěkného teplého letního počasí na mapě Hlucký les v měřítku 1:10000. Závod byl postaven v kopcovitém terénu s hlubokou roklí s nepřehlednými skalními srázy na poměrně nepřesné mapě. Stavitel tratí navíc postavil některé kontroly do míst, které nešly z mapy ani z popisů vyčíst na náhodu. U kategorie H35D nesoulad počtu kontrol na mapě a na popisech. Organizace na průměrné úrovni, nedostatek informací. Shromaždiště na neposečené louce, nefungující stánek s občerstvením. Prostě celkově dost odbytý závod.

Vypracoval: Jarda Kalibán

S případnými dotazy, připomínkami nebo náměty se obraťte přímo na mě osobně nebo na mou e-mailovou adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz.

Nic
  Novinky | ŽACTVO | Závody | Výsledky | Hodnocení | E-mail | Inf | Registrace | SI | Oddíly | Mapy | ZHL | Foto | WWW | Archiv
Nic
Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
© vco-ob.cz 2000-2022 - Všechna práva vyhrazena