Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2010 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)

  V případě, že do kategorií H21A a D21A je v řádném termínu přihlášeno méně než 8 závodníků,
  je pořadatel povinen tyto kategorie sloučit s H21C a D21C.
  
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem (neregestrovaní závodníci a případní zahraniční závodníci)
  je nutno použít povinnou formu přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 40 Kč, ostatní 60 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 40 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (40 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Sobota 04. září 2010
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 22.08.2010 na OB Haná
Shromaždiště:    Pecka, areál BK Tour
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu  14:00 - 14:30 hod.
Start:        000 = 15:30 hod
Mapa:        , 1:10 000, E = 5 m, stav 2010        
Předchozí mapy:   Kazabrud 1996
Trať:        štafety
Terén:        kopcovitý, hluboká údolí, podkrkonošský terén s dobrou průběžností, smíšený a jehličnatý les
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Hlaváč R2
           hlavní rozhodčí: Martin Král R1
           stavba tratí:  Aleš Malý R2
Informace:      http://cps2010.ok-jilemnice.cz

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25. září 2010
Tech. provedení:   K.O.B. Choceň (CHC)
Přihlášky:      do 23.09.2010 18:00 na OB Haná (neregistrovaní a zahraniční závodníci na e-mail petr.janeba#kobchocen.cz)
Kategorie:      Kategorie DH21A nebudou vzhledem k souběžnému MČR štafet vypsány.
Shromaždiště:    Choceň
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 1000 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl    do 100 m
Mapa:        , 1:10 000, E=5 m, stav září 2010
Trať:        klasická trať
Terén:        středně průběžný smíšený les, porostově rozmanitý s hustou sítí cest,
           celkové převýšení 60m
Dodatečné přihlášky: ano, pouze u prezentace za dvojnásobný vklad
           dle možnosti pořadatele
WC+mytí:       v centru
Občerstvení:     v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Švadlena
           hlavní rozhodčí: Ondřej Pešek
           stavba tratí:  Michal Pátek
Informace:      http://www.kobchocen.cz/vcp/2010/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné, v centru bude možné postavit oddílové stany

12. kolo soutěží:


Datum:        Úterý 28. září 2010
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB) 
Přihlášky:      do 22.09.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu dudasek#dobruska.cz)
Shromaždiště:    Plasnice, chata Radost
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   08:45 - 09:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 500 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Špičák, 1:10 000, stav jaro 2007, vodovzdorně upravená, bez dokreslených změn
Trať:        klasická trať
Terén:        těžký, podhorský, kopcovatý, v části kameny a skály, rozlehlé hustníky,
           v nižších partiích pramenné oblasti, střední hustota komunikací.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 02. října 2010
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 22.09.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu killar.marek#seznam.cz)
Shromaždiště:    Trutnov - Kemp Peklo - směr Horní Staré Město - Vlčice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 500 m
           centrum – start   do 1500 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Peklo, stav léto 2010
Trať:        zkrácená klasická
Terén:        podhorský, 450 - 500 m.n.m.,kopcovatý, porosty jehličnaté, většinou dobře průběžné
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
           stavba tratí:  Milan Rejmont a Jan Petržela

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 09. října 2010
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 03.10.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu jaroslav.kalibán#qscomp.cz)
Shromaždiště:    Borovnička – louka na SV okraji obce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – shromaždiště do 100m
           centrum – start     1500m
           centrum – cíl        0m
Mapa:        Yperit, 1:10000, E = 5 m, stav 2008 (revize 2010), pro všechny kategorie vodovzdorně upravená
Trať:        klasická trať
Terén:        Klasický středoevropský terén, mírně členitý s okrajovými svahy v S části, porostově     
           rozmanitý, v části nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy kameny a skalky, 
           v části rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jiří Novák
           stavba tratí:  Filip Antoš
Informace:      http://www.npa.cz
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. října 2010
Tech. provedení:   OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 06.10.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu ruda.kutlvasr#centrum.cz)
Shromaždiště:    Dolní Olešnice - Nové Zámky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Bradlo, 1 : 7 500, E=5, stav léto 2007, revize léto 2010, formát A4
Trať:        zkrácená trať
Terén:        mírně i hodně členitý, kopcovitý, místy skalky, kameny nebo kamenná pole
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ruda Kutlvašr
           hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
           stavba tratí:  Afťa Polák
Informace:      http://ob.spartak-vrchlabi.cz
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

16. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 23. října 2010
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 12.10.2010 na OB Haná 
           Pro závodníky neregistrované a případné zahraniční závodníky e-mailem:
           pavel.behoun#tiscali.cz (přihláška je přijata až po obdržení kladné odpovědi).
Shromaždiště:    Kohoutov, okr. Trutnov (50°27'37.55"N, 15°53'41.245"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu   8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Liščí hora, 1:10 000, E:5m, rozměr A4, stav: 2009
Trať:        klasická trať
Terén:        podhorský terén s pravidelnou sítí cest, dobrá viditelnost,
           průběžnost místy snížena kamennými poli, velké množství terénních detailů
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Martin Műller
           hlavní rozhodčí: Jan Panchártek R2
           stavba tratí:  Pavel Kubát R3
Informace:      http://www.ok99.cz

17. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 31. října 2010
Tech. provedení:   TJ Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 24.10.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu sjc#objicin.tpc.cz)
Shromaždiště:    Dřevěnice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Špica, 1:10000, E=5m, stav podzim 2010
Předchozí mapy:   Špica, 1:15000, E=5m, 1988
Trať:        middle
Terén:        klasický středoevropský, středně kopcovitý, hodně porostových detailů,
           hustá síť komunikací, místy pozůstatky po těžbě
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Hanzl, R2
           hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda, R2
           stavba tratí:  Jan Beneš
Informace:      http://objicin.tpc.cz

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 07.09.2010, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.