Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2010 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)

  V případě, že do kategorií H21A a D21A je v řádném termínu přihlášeno méně než 8 závodníků,
  je pořadatel povinen tyto kategorie sloučit s H21C a D21C.
  
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 40 Kč, ostatní 60 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 40 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (40 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni DH12.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 27. března 2010
Tech. provedení:   SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Přihlášky:      do 17.03.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu zdenek.dockal#gmail.com)
Shromaždiště:    Vyhnanice, soukromá louka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start     500m
           centrum – cíl      100m
Mapa:        „Křivina 2“ 1:10 000, stav červen 2009
Trať:        krátká trať
Terén:        kopcovitý, středně průběžný,místy kamenné srázy po těžbě
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Doležal
           hlavní rozhodčí: Josef Jakeš
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

2. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Sobota 10. dubna 2010
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 31.03.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lpu#vco-ob.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21C
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, H35C, H40C
                 (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21A, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21A, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Zdechovice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum   800 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Katovna, 1:10000, E=5 m, stav jaro 2009
Trať:        krátká trať
Terén:        převážně jehličnatý, dobře průběžný les; místy hustší porost se sníženou viditelností,
           hustá síť cest; mírný svah s několika vršky s celkovým převýšením cca 60 m;
           ve vrcholových partiích oblasti s kameny.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Haas
           hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová, R2
           stavba tratí:  Jan Klapal, Tomáš Udržal
Informace:      http://lpu.cz/vcp10/

3. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 10. dubna 2010
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 31.03.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lpu#vco-ob.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21C
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, H35C, H40C
                 (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21A, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21A, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Zdechovice
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   13:30 - 14:30 hod.
Start:        000 = 15:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum   800 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Katovna, 1:5000, E=5 m, stav jaro 2010
Trať:        sprint
Terén:        dobře průběžný les, místy hustší porost se sníženou viditelností, hustá síť cest;
           částečně otevřený terén s pozůstatky po armádní činnosti
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Haas
           hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová, R2
           stavba tratí:  Jan Klapal, Tomáš Udržal
Informace:      http://lpu.cz/vcp10/

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 17. dubna 2010
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 07.04.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz)
Shromaždiště:    Brzice, hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Běluňka M 1:15000, E 5 m, 2009
           Harcov M 1:10000, E 5 m, 2009
Trať:        klasická, kat. HD21C běží tzv. „kombinovaný závod“ na klasické trati.
Pozn. k tratím HD21C:Část závodu bude tvořena tratí s volným pořadím kontrol (skorelauf)
           a část závodu bude s pevným pořadím kontrol (viz. Pravidla OB, kapitola
           4. Typy závodů). Start obou kategorií bude hromadný z centra závodu.
           Volné pořadí kontrol bude v první části trati. V druhé části pokračuje
           trať s pevným pořadím kontrol (pro všechny závodníky stejná). Vítězí
           pochopitelně ten, kdo doběhne první do cíle. Orientační délky tratí
           jsou 12km (H21C) resp. 8km (D21C). Kategorie HD21D mají závod na
           klasické trati s pevným pořadím kontrol, délky budou asi o 1/3 kratší
           než u HD21C. Kategorie HD21A nejsou vypsány z důvodů konání MČR na
           dlouhé trati ve stejný den.
Terén:        Podkrkonošský terén, v části prostoru zalesněné různě příkré svahy místy s kameny a
           skalkami, v části plochý velmi rychlý les, dobrá průchodnost porostů, hustá síť komunikací.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Martina Fejlková, R2
           stavba tratí:  Miroslav Slovák, R2
Informace:      http://www.shk-ob.cz/

5. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. dubna 2010
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 14.04.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu Kuncova.J#seznam.cz)
Shromaždiště:    Šajtava
Parkoviště:     Zdobnice, na konci obce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – shromaždiště 1000m do kopce
           centrum – start     1000m
           centrum – cíl     do 1000m
Mapa:        Šajtava, stav léto 2008
Terén:        horský, 580 - 870 m.n.m., všechny typy průchodnosti, porosty jehličnaté, listnaté i smíšené
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Vítek
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Lukáš Pátek

6. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 8. května 2010
Tech. provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:      do 01.05.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu d.ales#worldonline.cz)
Shromaždiště:    Moravská Třebová, hřiště ZŠ Čs. armády
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Olivetská hora, 1:5 000, E:2,5m, rozměr A4, stav: 05/2009
Trať:        sprint
Terén:        historické centrum města, vilová zástavba,
           park a lesopark se kopcovitým reliéfem
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Ježek
           hlavní rozhodčí: David Aleš
           stavba tratí:  Roman Zbranek
Informace:      http://vcp10.aljosa.org

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 8. května 2010
Tech. provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:      do 01.05.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu d.ales#worldonline.cz)
Shromaždiště:    Útěchov, louka V od obce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu   8:30 - 9:30 hod. (v místě prezentace sprintu)
           13:30 - 14:00
Start:        000 = 14:30 hod
Mapa:        Dvorská, 1:10 000, E:5m, rozměr A4, stav: 05/2009 (aktualizace jaro 2010)
Trať:        krátká trať
Terén:        zvlněný až kopcovatý terén, množství komunikací, porostově velmi pestrý,
           v části terénu skály a jemné terénní tvary
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Ježek
           hlavní rozhodčí: David Aleš
           stavba tratí:  Matěj Suchý
Informace:      http://vcp10.aljosa.org

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 22. května 2010
Tech. provedení:   OOB TJ SOKOL Žamberk (ZAM)
Přihlášky:      do 12.05.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu obkun#wo.cz)
Shromaždiště:    Studené, fotbalové hřiště, příjezd od Žamberka, 4km před Jablonném nad Orlicí vlevo
           bude značeno z odbočky na Bredůvce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování v centru a na příjezdové komunikaci
           parkování - centrum     do 300 m
           centrum - start       do 1000 m
           centrum - cíl        do 700 m
Mapa:        STUDENÉ, měřítko 1:15000, E = 5 m, stav jaro 2008
Předchozí mapy:   STUDENÉ, STUDENÉ II;
Trať:        klasická
Terén:        kopcovitý,členitý
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vladimír Fikejs
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaroslav Jakubec, Jaromír Bílek
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné

9. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 29. května 2010
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)
Přihlášky:      do 23.05.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu skstudenec#seznam.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21C
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, H35C, H40C
                 (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21A, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21A, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Ves Svaté Kateřiny u Chotěvic
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start       do 2000 m
           centrum - cíl        do  0 m
Mapa:        Svatá Kateřina 2010, 1:10 000 (pro všechny kategorie)
Terén:        kopcovitý, dobře průběžný, místy četné kamenné srázy, skalní útvary a kameny
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek st.
           hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý, R2
           stavba tratí:  Petr Junek ml., R1
Informace:      http://skstudenec.cz/oos/vcp10/

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. června 2010
Tech. provedení:   OOB Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 16.06.2010 na OB Haná (výjimečně na e-mailu michalklapal#gmail.com)
Shromaždiště:    areál hřiště v Rybné nad Zdobnicí
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Centrum:       areál hřiště v Rybné nad Zdobicí (vedle školy, bude označeno)
Vzdálenosti:     centrum - start       do 1500 m
           centrum - cíl        do 500 m
Mapa:        Rybná, 1 : 10 000, E = 5m, jaro 2010 (revize)
Terén:        kopcovitý s hustou sítí cest
WC+mytí:       v centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Jana Smutná
Informace:      http://www.obvamberk.estranky.cz
Upozornění:     v centru bude vybíráno za parkování
           v centru je možné postavit stany

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 16.05.2010, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.