Východočeská oblast ČSOB

Hodnocení závodů Vč.oblasti v OB v roce 2002:

1. Hodnocení bude jako v roce 2001 provádět skupina závodníků, zastupujících své kluby. Každý klub může delegovat jednoho zástupce, velké kluby pak na každých 100 svých registrovaných členů 1. Své zástupce nahlásí kluby na e-mail. adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz nebo osobně nejpozději na 1.závodě pořádaném CET.
Každý provede hodnocení proběhlého závodu v klidu po závodě buď sám nebo ve spolupráci s dalšími závodníky svého klubu podle následujících kritérií a výsledek hodnocení předá nejpozději na příštím závodě osobně u Jardy Kalibána nebo zašle na výše uvedenou e-mailovou adresu.

2. Kritéria hodnocení:
A) hlavním kritériem je technické provedení závodu (stavba tratí, kvalita zákresu do map, kódy, piktogramy, dodržení časů vítězů podle Soutěžního řádu), hodnocení 1 až 5 bodů, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod
B) pomocná kritéria:
Ib) výběr prostoru závodu (zajímavost terénu, "oběhanost prostorů", kvalita mapy) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ic) organizace závodu (průběh prezentace, dodržení časového programu, vyvěšování průběžných výsledků, vyhlášení vítězů, rychlost vydání výsledků) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Id) společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC a mytí, úroveň občerstvení) – hodnocení indexem -0,2 až +0,2
Ie) nadstandartní služby (např.rozhlas, vodovzdorná úprava map, vyhlášení vítězů i jiných kategorií než žákovských, apod.) – hodnocení indexem 0 až +0,2

Celkové hodnocení = A * (1 + Ib + Ic + Id + Ie)

tj., závod se "všemi pěti P" získá max. 9,0 bodů a závod po všech stránkách špatný min. počet bodů 0,4
Každý hodnotitel doplní bodové hodnocení závodu krátkým slovním komentářem, proč takto hodnotí

Výsledky hodnocení všech zúčastněných hodnotitelů i s komentářem obdrží pořadatel závodu, pro získání informace o tom, jak se na závod dívají závodníci.

Celkové výsledky hodnocení v tabulce se budou zveřejňovat průběžně na internetové stránce Vč.oblasti a vyvěšením na následujícím závodě.


Zpracoval: Jarda Kalibán NPA, tel.z: 0434/665443, tel.d: 0434/623388
Nová Paka, 20.03.2002