Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Zimní hradubická liga 1999/2000
5. ročník ZHL - ROZPIS


Zimní hradubická liga - OB:

Datum:        Sobota 13.11. 1999
Pořadatel:      VAM
Centrum:       
Prezentace:      
Start:        


Zimní hradubická liga - OB:

Datum:        Neděle 28.11. 1999
Pořadatel:      LPU
Centrum:       ZŠ Závodu Míru - hřiště
           (sídlišti ZM je v centru Pardubic)
Parkování:      individuální na přilehlých sídlištních parkovištích
Přihlášky:      do úterý 23.11.1999 na mailovou adresu
           krize#sci.muni.cz nebo xudrzal#fi.muni.cz
           (výjimečně poštou na adresu Tomáše Udržala, Jindřišská 801,
           530 02 Pardubice, tel. 040/6210215)
Druh závodu:     jednokolový městský sprint
Prezentace:      do 9.30 hod.
Start:        intervalový 00 = 9.30 hod.
Mapa:         Labe, 1:5000, stav jaro 1999
Trať:         
		   DE  4 km    HE  5 km
            D  3 km    H  4 km
		   DV  3 km    HV  3 km
Vzdálenosti:     centrum - start    0 m
           centrum - cíl     0 m
           centrum - parkoviště 0 - 200 m


Zimní hradubická liga - kros:

Datum:        Neděle 5.12. 1999
Pořadatel:      K.O.B. Choceň
Centrum:       Choceň - "Velká veranda"
Trať:         4300m po lesních cestách a pěšinách (400m asfalt),
           kopcovitý profil (převýšení 200m), značeno fáborky
Kategorie:      A žáci     -1985
           B dorostenci  -1981
           C muži     bez omezení
           D muži 40   1959-
           E muži 50   1949-
           F žákyně    -1985
           G dorostenky  -1981
           H ženy     bez omezení
           I ženy 40   1959-
Přihlášky:      V centru do 9:45 hod. nebo e-mail: svadlena#intergal.cz
           nebo poštou: Pavel Švadlena, Podhomolí 1546, 565 01 Choceň
Startovné:      V případě přihlášky při prezentaci v této výši: muži
           a ženy 25,- Kč, dorostenecké a žákovské kategorie 20,- Kč.
           V případě zaslání přihlášky spolu s přiloženou kopií dokladu
           o zaplacení do 28. 11. 1999 (složenkou nebo převodem na konto
           u KB Choceň 60335-611/0100) platí jednotné startovné ve výši 15 Kč
Ceny:         Putovní poháry pro nejlepšího muže a ženu. Finanční odměny
           za 1. – 5. místo v kategorii C (1500Kč, 750Kč, 350Kč, 2×100Kč),
           za 1. – 5. místo v kategorii H (1000Kč, 500Kč, 200Kč, 2×100Kč) a
           za 1. místo v kategoriích D, E, I (3×100Kč). Věcné odměny pro
           nejlepší v ostatních kategoriích
Start:        Intervalový ve dvojicích (muž a žena) po 15 sekundách
           (v přihlášce můžete uvést přání na pořadí startu)
Program:       prezentace a přihlášky do 9:45 hod., start od 10:15 hod.,
		   vyhlášení výsledků po doběhu posledního závodníka
Informace:      http://chc.intergal.cz/mcvv/index.htm,
           e-mail: svadlena#intergal.cz, tel.: 0603/196 703

Zimní hradubická liga - OB:

Datum:        Neděle 19.12. 1999
Pořadatel:      PHK
Centrum:       lyžařský areál Rozárka - horní stanice vleku
           (Nový Hradec Králové)
Parkování:      v místě centra
Přihlášky:      do úterý 14.12.1999 na mailovou adresu
           Radima a Pavla Štěpána - radim.stepan#softprofes.cz,
           pavel.stepan#softprofes.cz
Druh závodu:     jednokolový sprint městského a lesního typu
Start 00:       9.30 hod., intervalový po 1 min.
Mapa:         Zámeček, stav podzim 199
Trať:         
		   DE  4 km    HE  5 km
            D  3 km    H  4 km
		   DV  3 km    HV  3 km
Vzdálenosti:     centrum - start    0 m
           centrum - cíl     0 m
           centrum - parkoviště 0 m


Zimní hradubická liga - kros:

Datum:        Neděle 09.01. 2000
Pořadatel:      LPU
Centrum:       parkoviště pod Kunětickou horou
Prezentace:      do 9.30 hoh.
Přihlášky:      nejsou třeba
Start:        po kategoriích 00=10.00 hod.
Popis tratě:     okruh cca 2,1 km část po asfaltu, část pěšiny, část terénem
Informace:      Petr Klimpl, Jan Herman
Trať:         
		   DE  45 minut+1 okruh HE  60 minut+1 okruh
            D  20 minut+1 okruh H  45 minut+1 okruh
		   DV  2 okruhy     HV  20 minut+1 okruh


Zimní hradubická liga - OB:

Datum:        Neděle 23.01. 2000
Pořadatel:      SHK
Centrum:       areál TJ Slávia Hradec Králové
Šatny:        v budově TJ
Přihlášky:      do středy 19.01.2000
           e-mail : mjedl#volny.cz
           adresa : Michal Jedlička
                Urxova 297
                500 06 Hradec Králové
           telefon : 049/5271890
           mobil  : 0603/324696
Prezentace:      od 8:45 do 9:15 hod.
Druh závodu:     jednokolový sprint městského a lesního typu
Start 00:       9.30 hod.
Mapa:         Hradec Králové 1:10 000, stav 1992
           Slávia 1:15 000, stav 1989
Terén:        louky, parky, město
Trať:         
		   DE  7,0 km    HE 11,5 km
            D  4,9 km    H  8,4 km
		   DV  4,9 km    HV  7,0 km
		   DK  3,8 km    HK  3,8 km
Upozornění:      tratě vedou částečně prostorem, který je ohraničen
           II. silničním okruhem v Hradci Králové
           !!! nutno dávat pozor při přebíhání silnic v této části !!!


Zimní hradubická liga - kros:

Datum:        Sobota 05.02. 2000
Pořadatel:      PHK (Brutus team OK99 Kradec Králové)
Centrum:       Roudnička - na konci vesnice u lesa
Prezentace:      do 9.15 hoh.
Přihlášky:      na místě, kdo chce tak na email: pesa#tmapy.cz
Start:        9:30 hod., intervalový start po 30 sekundách.
Druh závodu:     lesní kros
Trať:         
		   DE  2 okruhy   HE  3 okruhy
            D  2 okruhy   H  2 okruhy
		   DV  1 okruh   HV  1 okruh
		   okruh = 2 km/ 60m
Parkování:      v místě centra

Zimní hradubická liga - kros:

Datum:        Neděle 13.02. 2000
Pořadatel:      SHK
Centrum:       Dubinka
Prezentace:      do 9.15 hoh.
Přihlášky:      na místě
Start:        
Informace:      
Trať:         


Zimní hradubická liga - OB:

Datum:        Sobota 26.02. 2000
Pořadatel:      LPU
Centrum:       písník Světlá
Přihlášky:      do 22.02.2000 na adresu: Petr Klimpl, Palackého 2547,
                        530 02 Pardubice (040/511417)
Prezentace:      do 9:30 hod.
Druh závodu:     jednokolový sprint městského a lesního typu
Start 00:       intervalový 00 = 10.00 hod.
Mapa:         Zdelov 1:15 000
Trať:         klasický závod se scorelaufovými prvky
		   DE  8,0 km    HE 12,0 km
            D  5,0 km    H  8,0 km
		   DV  3,5 km    HV  5,0 km
Stavba tratí:     Zuzana Klimplová, Lenka Klimplová, Marta Štěrbová
Parkování:      v písníku (za auto se platí 15 Kč)


Zimní hradubická liga - OB:

Mistrovství OK 99 Hradec Králové na dlouhé trati pro rok 2000

Oficiální stránka závod: www.ok99.cz:
Datum:        Sobota 18.03. 2000
Pořadatel:      OK99 Hradec Králové, oddíl OB (PHK)
Místo:        Biřička
Start 00:       intervalový 00 = 10.00 hod.
Ranking:       koeficient závodu byl stanoven na 1,00
Přihlášky:      do 08.03.2000, po tomto datu pouze e-mailem nebo
           telefonicky
           na adresu: Jiří Strnad, Librantice 89,
                 500 03 Hradec Králové 3
           telefon:  049/5513335 (do práce - fy T-MAPY)
                 049/5921954 (domů-většinou po 18.hod-do 22:00)
                 0603 793098 (zde záznamník i SMS)
           fax:    049/5513371
           e-mail:  jist#tmapy.cz
                 v případě poruchy možno: jirastrnad#post.cz
              -  přihláška e-mailem platí až po potvrzení přijetí
           Na přihlášce e-mail popř. telefon pro případné zrušení
           závodu (počasí)!
Prezentace:      v místě závodu do 9:30 hod.
Startovné:      
           Kategorie     Přihlášky do Přihlášky po 08.03.00
                     08.03.00   a na místě
           D, H-10, 12, 14    20,-       30,-
           D, H 21A, B, C, D   50,-       60,-

           Závodníci oddílů pořádajících "ZHL" (LPU, SHK, CHC), kteří se
           přihlásí do 08.03. startují pouze za jednotné startovné 25,-Kč
           (náklady na občerstvení). Po tomto termínu jsou bráni, jako
           ostatní závodníci.
Mapa:         Biřička 1:15 000, E=5m, stav 1996 (Mareček)
           částečně aktualizovaná v únoru
Doprava:       V dosahu MHD (č. 1, 2)
Ubytování:      30,-Kč v tělocvičně
           Cca 150,-Kč ubytovna
Kategorie:      Vlastní kategorie má žactvo
           Dorost, dospělí a veterání si zvolí svoji kategorii podle
           požadované délky
		   H-10  2 km    D-10  2 km
           H-12  5 km    D-12  4 km
		   H-14  7 km    D-14  5 km
		   H21A 22 km    D21A 15 km
           H21B 15 km    D21B  9 km
		   H21C  9 km    D21C  7 km
		   H21D  5 km    D21D  5 km

Zimní hradubická liga - OB:

Mistrovství OK 99 Hradec Králové závod štafet

Oficiální stránka závodu: www.ok99.cz
Datum:        Neděle 19.03. 2000
Pořadatel:      OK99 Hradec Králové, oddíl OB (PHK)
Místo:        Biřička
Start:        9.30 hod.
Přihlášky:      do 08.03.2000, po tomto datu pouze e-mailem nebo
           telefonicky
           na adresu: Jiří Strnad, Librantice 89,
                 500 03 Hradec Králové 3
           telefon:  049/5513335 (do práce - fy T-MAPY)
                 049/5921954 (domů-většinou po 18.hod-do 22:00)
                 0603 793098 (zde záznamník i SMS)
           fax:    049/5513371
           e-mail:  jist#tmapy.cz
                 v případě poruchy možno: jirastrnad#post.cz
              -  přihláška e-mailem platí až po potvrzení přijetí
           Na přihlášce e-mail popř. telefon pro případné zrušení
           závodu (počasí)!
Prezentace:      v místě závodu do 9:00 hod.
Startovné:      
           Kategorie     Přihlášky do Přihlášky po 08.03.00
                     08.03.00   a na místě
           Muži         20,-       30,-
           Ženy         50,-       60,-
Mapa:         Biřička 1:15 000, E=5m, stav 2000 (Mareček)
Doprava:       V dosahu MHD (č. 1, 2)
Kategorie:      muži - 4 členné
           ženy - 4 členné
		   muži       ženy
           1.úsek 7 km   1.úsek 5 km
		   2.úsek 4 km   2.úsek 3 km
		   3.úsek 10 km   3.úsek 7 km
           4.úsek 7 km   4.úsek 5 km

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2000 Lubomír Macháček