3. kolo Zimní hradubické ligy - OB: Vánoční sprint

                ROZPIS

Datum:        Neděle 18.12.2005
Centrum:      ZŠ Milady Horákové
Prezentace:   Do 9:30 hod.
Přihlášky:    Do 15.12. 2005 na adresu: vanocni.sprint@email.cz
Terén:        Louky, lesopark, místy podrost, místy rozptýlené stromy
               V jižní části prostoru svah, dobré výhledy na Hradec      
Mapa:         Pod Strání, 1:5000, ekvidistance:2,5m stav: podzim 2005
               Autoři: Jan Kubát, Martin Müller, Tomáš Zelenka
Start:        Intervalový, 00 = 10:00 hod.
Tratě:        HE 3,6km 
              DE 3,2km           
              H  2,9km           
              D  2,6km           
              HK 1,8km           
              DK 1,5km
               Délky tratí jsou zatím jen orientační.           
Razící systém:Kleště
Parkování:   Na přilehlých parkovištích na sídlišti. Parkování není pořadateli nijak organizováno. 
              Prosíme, neparkujte na chodnících a respektujte dopravní předpisy a omezení.
Hlavní pořadatelé: ředitel závodu- Martin Müller
             stavba tratí- Jan Kubát
Informace:    http://www.ok99.cz