Zimní Hradubická liga

 

Slavia Hradec Králové

Pokyny

(Opravená varianta)

Datum:           14 . 2 . 2004

Pořadatel:      TJ Slavia Hradec Králové

Centrum:        Rybník Biřička, Nový Hradec Králové

Parkování:     Omezené v přilehlých ulicích

Vzdálenost:    Centrum – Start           1200 m.

                        Centrum – Cíl                  10 m.

Přihlášky:       Janu Bláhovi ( saint.john@seznam.cz ), do 10.1. 2003  Budu potvrzovat emailem přijetí.

                        Startovka bude ve čtvrtek, nejpozději v pátek večer.

Startovné:      10 Kč / závodníka. (u SHK, LPU, OK 99  0 Kč )

Prezentace:    Do 9 : 30 (Zde se platí startovné)

                        Start 00 je v 10:00

Kategorie:      HE                              14.1 km                                                                     

                        H , DE                           9.1 km                                 

                        HK , D                                      6.0 km

                        DK                                3.5 km

                       

Mapa:            Dubinka  1 : 15 000  ,  E = 5M ,   vydaná v roce  1995

                        Bohužel se nám nepodařilo včas revidovat mapu a v lese probíhá intenzivní těžba dřeva. Proto je také těch 9 let stáří mapy velmi znát. Obtížnost kontrol tomu bude odpovídat.

                                   Nebude vodovzdorně upravena

Terén:            Převážně rovinatý, proměnlivá průběžnost. Množství oplocenek.

Systém ražení: Na staré dobré papírové průkazky. Na ně si závodník nesmazatelně napíše jméno, oddíl, kategorii a startovní čas. Bez těchto náležitostí nebude závodník uveden ve výsledkové listině !! .

Výsledky:       Večer po závodě.

Funkcionáři:               Jan Gaz Gazdačko,Václav Vaskáč Komanec, Jakub Stulda Stulík,  Petr Pedro Svoboda.

                                   Jan Hans Bláha,

 

Upozornění: Oproti předcházející verzi pokynů se bude jednat o standardní klasickou trať s malým skorelaufkem pro každou kategorii ( 4-5 kontrol které závodník proběhne v libovolném pořadí). Slibované okruhy se bohužel nedají při kvalitě mapy uskutečnit.

 

Přejeme Vám hezké počasí aať z toho máme všichni co nejlepší pocit.

Pořadatelé z SHK