Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2013 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
           T (trénink)
             
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  informační systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní (a kategorie T) 80 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad
   (u kategorie T dohláška za 150 %),
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v
  rovinatém, cca 5,5 km v mírně zvlněném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu.
  Start všech tří kategorií bude "volný" podle příchodu na start.
  V pokynech k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie
  (doporučení cca o 20´ méně než poslední startovní čas).

7. Internet:
  Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky
  budou zveřejnění v informačním systému ČSOS:
    http://oris.orientacnisporty.cz/
  dále pak na stránkách Východočeské oblasti:
    http://www.vco-ob.cz
  popř. i na webových stránkách jednotlivých závodů

8. Další:
  V některých závodech pořadatelé v rozpise vypíší i doprovodné kategorie
  D21U a H21U (upravená mapa – bez cest, vrstevnicovka, atd., pro zvýšení
  orientační obtížnosti; délka trati na úrovni D21C resp. H21C; bez
  započítávání do žebříčku a Rankingu).
  Pořadatel upřesní jeden týden před závodem typ kategorií D21U a H21U. 


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 6. dubna 2013
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 31.03.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz)
Shromaždiště:    Šatnový objekt SHK v ulici Nad Rybníky 2053/4 v Hradci Králové 
           (50°10'18.254"N, 15°51'9.738"E)a blízká louka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 1000 m
           centrum - start   do 1900 m (!) 
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Nový Hradec Králové - Dubinka, M 1:10000, E 5 m, stav jaro 2013,
           autoři J. Netuka, Z.Sokolář, P. Mareček
Trať:        klasická
Terén:        Typický hradecký s malým převýšením, porostově bohatý, s hustou
           sítí komunikací a vodotečí. Prostor bezprostředně navazuje na prostor
           závodu JMS štafet a je tréninkovým prostorem pro tento závod.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Slovák
           hlavní rozhodčí: Karel Souček
           stavba tratí:  Eduard Šmehlík
Informace:      http://www.shk-ob.cz/poradani

2. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati::


Datum:        Sobota 13. dubna 2013
Tech. provedení:   Ulita-HOBRA Orienteering Broumov (BRU)
Přihlášky:      do 09.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu mirek.frommel#tiscali.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P, T
Shromaždiště:    DDM Ulita Broumov (50°35'19.955"N, 16°19'48.496"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Dvorský les, 1:10 000, E 5m, ISOM, stav jaro 2013
Trať:        krátká trať
Terén:        Zvlněný s jednou strmou strání, většinou hůře průběžný (ostružiny),
           nepravidelná síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Frommel
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Kolář
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.ulita.org
           Miroslav Frömmel, tel.: 776 364 400

3. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 13. dubna 2013
Tech. provedení:   Ulita-HOBRA Orienteering Broumov (BRU)
Přihlášky:      do 09.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu mirek.frommel#tiscali.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P, T
Shromaždiště:    DDM Ulita Broumov (50°35'19.955"N, 16°19'48.496"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu spolu s M VČO KT, pouze vyjímečně 13:00 - 14:00 hod.
Start:        000 = 14:30 hod
Mapa:        Broumov 1, 1:4 000, E2.5m, ISSOM, stav jaro 2013
Trať:        sprint
Terén:        Historické centrum města, klášterní zahrada, městská zástavba
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miroslav Frömmel
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Kolář
           stavba tratí:  Katarína Labašová
Informace:      http://ulita.org/OB
           Miroslav Frömmel, tel.: 776 364 400

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 20. dubna 2013
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 14.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu sjc#objicin.tpc.cz)
Shromaždiště:    Chata Homole – odbočení mezi Hlásnou Lhotou a Ostružnem 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do  0 m
           centrum – start     1500 m
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Řáholec 2009, aktualizace 2013
Trať:        krátká trať
Terén:        kopcovitý, hustá síť komunikací 
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Špicar
           hlavní rozhodčí: Ivana Bochenková, R3
           stavba tratí:  Martin Henych, R2

5. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 27. dubna 2013
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 21.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu Jiri.Novak#cdcargo.cz)
Shromaždiště:    Vrbice (4km J od Doudleb nad Orlicí)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 1500 m
           centrum – cíl      1000 m
Mapa:        Vrbická studánka, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2012 (revize jaro 2013)
Trať:        klasická trať
Terén:        svažitý terén s údolíčky se střední sítí komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Jan Koblic

6. kolo soutěží:


Datum:        Středa 1. května 2013
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 25.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu Ivca.Filipova#seznam.cz)
Shromaždiště:    Studánka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl     do 500 m
Mapa:        Včelný, 1:10 000, stav březen 2013
Trať:        žactvo - klasická trať
           H21U, H21C - krátká trať
           D18C, D21U, D21C, D35C, H16C, H18C, H21D, H35C, H35D, H45C, H55C - zkrácená trať
           D16C, D16D, D21D, D35D, D45C, D45D, D55C, H16C, H16D, H45D, H55D, H65C, H65D - klasická trať
Terén:        zvlněný terén, se středně hustou sítí cest, porostovými
           detaily a různou průběžností, ojediněle se vyskytují srázy
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Krmaš
           hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek
           stavba tratí:  Jan Potštejnský
Informace:      http://www.srk-vcp.wz.cz/2013/

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 4. května 2013
Tech. provedení:   SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Přihlášky:      do 28.04.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu doleivana#seznam.cz)
Shromaždiště:    Zdelov (areál koupaliště, příjezd bude značen od 
           Borohrádku a od Čestic)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 500 m
           centrum – start    do 500 m
           centrum – cíl     do 500 m
Mapa:        Zdelov, 1:10 000, E=2m, stav jaro 2013
Trať:        klasická trať
Terén:        rovinatý, s hustou sítí komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Kašpar
           hlavní rozhodčí: Josef Jakeš
           stavba tratí:  Josef Doležal
Informace:      http://www.ob-tyniste.cz
Poznámka:      bude vybíráno parkovné        

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. května 2013
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 14.05.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu dudasek#dobruska.cz)
Shromaždiště:    internát Králíček, Nové Město nad Metují 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Tři soutěsky, 1:10 000 (pro všechny kategorie)
Trať:        klasická trať
Terén:        Kopcovatý, výborně průběžný les, místy skály a kameny, místy odrostlé dobře průběžné hustníky, velmi hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 25. května 2013
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 19.05.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu lpu#vco-ob.cz)
Shromaždiště:    Slatiňany, restaurace Monako (49°54'28.588"N, 15°48'9.087"E) 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:15 - 9:00 hod.
Start:        000 = 09:30 hod
Vzdálenosti:     parkoviště bus – centrum do 800 m
           parkoviště auto – centrum do 100 m - 600 m
           centrum – start    do 1000 m
           centrum – cíl     do 100 m
Mapa:        Monako (1:1000O, E= 5 m, revize 2013)
Trať:        žactvo klasická, dorost a dospělí krátká, veteráni zkrácená
Terén:        Mírně kopcovitý, převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý,
           osamocené kameny a skalky, občas terénní detaily, síť komunikací
WC+mytí:       v centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zuzana Klimplová
           hlavní rozhodčí: Václav Farář
           stavba tratí:  Petr Zvěřina
Informace:      http://lpu.cz/vcp13
Upozornění:     bude vybírán poplatek za organizaci parkování
           závod probíhá v CHKO Železné hory        

10. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 8. června 2013
Tech. provedení:   OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 02.06.2013 na ORIS
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P, T
Shromaždiště:    U Kapliček (na konci obce Lánov (směrem od Vrchlabí)
           zabočit do leva cca 3km do kopce 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:30 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště bus – centrum do 500 m
           parkoviště auto – centrum do  0 m - 100 m
           centrum – start    do 400 m
           centrum – cíl     do  0 m
Mapa:        U Kapliček, stav 08-2012, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m
Trať:        klasická trať
Terén:        Horský kopcovitý terén 600-850m n.m., les smíšený, místy podrost, ve vyšších partiiích
           místy hustníky, bažinky, těžká běžecká podložka
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Štregl
           hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
           stavba tratí:  Vlastimil Polák
Informace:      http://ob.spartak-vrchlabi.cz/
Upozornění:     bude vybíráno parkovné
        


Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
14.04.2013, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.