Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2012 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
  
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní 70 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 22. září 2012
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 16.09.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu jaroslav.kaliban#qscomp.cz)
Shromaždiště:    Bukovina u Pecky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 100 m
           centrum - start   do 1000 m 
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Malá opička
Trať:        zkrácená trať
Terén:        Podhorský kopcovitý terén, les smíšený dobře průchodný s minimálním 
           podrostem. V části prostoru je terén značně členitý s množstvím terénních tvarů, 
           kamenných polí, volných kamenů a jam, způsobených dávnou těžbou kamene.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Filip Antoš
           stavba tratí:  Jiří Novák
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

12. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 30. září 2012
Tech. provedení:   TJ. Sokol Žamberk, oddíl OB (ZAM)
Přihlášky:      do 22.09.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu obkun#wo.cz)
           do 24.09.2012 (zvýšené startovné), pozdější termín - individuální řešení.
Shromaždiště:    Pastviny, areál v centru obce u restaurace Pod vlekem
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 300 m
           centrum - start   do 1000 m 
           centrum - cíl      600 m 
Mapa:        Orlička II – 1 : 10 000; Stav mapy: r. 2011, aktualizace a rozšíření mapy léto 2012
Terén:        Podhorský, 530 – 750 m n.m.; řídký podrost, místy větve z prořezů a polomů, zčásti skalky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vladimír Fikejs
           hlavní rozhodčí: Tomáš Levý
           stavba tratí:  Radek Nožka
Informace:      http://www.obzam.wz.cz

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 13. října 2012
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)   
Přihlášky:      do 03.10.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz)
Shromaždiště:    Petříkovice u Trutnova
Úskalí příjezdu:   Autobusy vyšší než 3.5 m neprojedou pod železničním mostem mezi Poříčím a Petříkovicemi! 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.     
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 1000 m
           centrum - start   do 2000 m 
           centrum - cíl      500 m 
Mapa:        Chvalečský les, M 1:10000, E 5 m, stav jaro 2012 (H21A a D21A i 1:15000 - viz níže)
Trať:        Kratší klasika
           Kategorie H21A a D21A budou zároveň tréninkovými tratěmi pro závody JMS 2013 na klasické a krátké trati:
           První část závodu bude mít svojí stavbou charakter klasické tratě a poběží se na mapě 1:15000,
           následovat bude výměna map a druhá část závodu bude mít svojí stavbou charakter krátké tratě a poběží se na mapě 1:10000.
Terén:        Podhorský kopcovatý les (450-650 m n. m.) s proměnlivou průchodností a nepravidelnou středně
           hustou sítí komunikací, v části s pískovcovými skalními srázy a kameny.
           průchodnosti terénem, 300 - 430 m. n. m.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Hana Teplá
           hlavní rozhodčí: Tomáš Chmelař
           stavba tratí:  Michal Jedlička a Eduard Šmehlík
Informace:      http://www.shk-ob.cz/poradani

14. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 14. října 2012
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králove (PHK)
Přihlášky:      do 04.10.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu stepan.hk#seznam.cz)
Shromaždiště:    Biřička, Nový Hradec Králové
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 200 m
           centrum – start     2000 m
           centrum - cíl      500 m 
Mapa:        Dubinka, 1:10000, E=5 m, stav 2012 
           mapa bude vodovzdorně upravená
Trať:        zkrácená
Terén:        hradecký – minimální převýšení, porostově bohatý, 
           s hustou sítí komunikací a vodotečí
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zelenka Tomáš
           hlavní rozhodčí: Balcar Aleš R3
           stavba tratí:  Kubát Pavel R3
Informace:      http://www.ok99.cz/

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 20. října 2012
Tech. provedení:   K.O.B. Choceň (CHC)
Přihlášky:      do 17.10.2012 18:00 na OB Haná
Shromaždiště:    Újezd u Chocně 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 1000 m
           centrum - start   do 1000 m 
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        1:10 000, E=5 m, stav říjen 2012 
Trať:        zkrácená klasika pro DH18-35, klasická trať pro ostatní kategorie
Terén:        Rovinatý terén, na jihu svah s převýšením do 50m, dobře průběžný les s řadou porostových detailů. 
Dodatečné přihlášky: omezeně do počtu volných míst ve startovní listině za zvýšený vklad
WC+mytí:       v centru
Občerstvení:     v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Švadlena
           hlavní rozhodčí: Ondřej Pešek
           stavba tratí:  Michal Pátek, Martin Křivda
Informace:      http://www.kobchocen.cz/vcp/2012/
Upozornění:     Toto je předběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, který bude zveřejněn v souladu s Pravidly OB na stránce závodu.

16. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 28. října 2012
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)
Přihlášky:      do 21.10.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu skstudenec#seznam.cz)
Shromaždiště:    Horní Brusnice, louka v blízkosti centra obce (Loc: 50°28'22.911"N, 15°40'50.965"E) 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 300 m
           centrum - start   do 1000 m 
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Holubí vrch - Lázně, 1:10000, E=5m, jaro 2011 
Terén:        Mírně kopcovitý, velmi dobře průběžný (čistý les, borůvčí), místy rozmanité porosty (paseky, hustníky, hustníčky),
           místy kameny, občas terénní detaily (prohlubně, lomečky), středně hustá síť komunikací 
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
WC+mytí:       v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek st.
           hlavní rozhodčí: Martin Vik R3
           stavba tratí:  Michal Kučera R3
Informace:      http://www.skstudenec.cz/oos/vcp12
Upozornění:     bude vybírán poplatek za parkování

17. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 3. listopadu 2012
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 28.10.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu sjc#objicin.tpc.cz)
Shromaždiště:    Jinolické rybníky – kemp
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 200 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Prachov 2012 - HD21 1:10000 - ostatní 1:7500
Trať:        Klasická – zkrácená
Terén:        kopcovitý – rozmanitý – dobře průběžný – kameny – skalky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Havlík
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Koťátko
           stavba tratí:  Petr Špicar
Upozornění:     závod probíhá v CHKO Český ráj
           bude vybírán poplatek za parkování (auto 30,-Kč - Bus 100,-Kč)
Zákaz:        používání bot s hřeby !


Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
01.10.2012, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.