Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2012 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
  
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní 70 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. března 2012
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 14.03.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz)
Shromaždiště:    Smržov (okr. Hradec Králové) - areál koupaliště
Příjezd a parkování: Autobusy v jižní části obce Smržov. 
           Auta na vyhrazeném místě severozápadně od centra závodu. 
           Příjezd auty je přikázaný po polní cestě vedoucí jižním směrem z východní části
           obce Rasošky. Vjezd aut závodníků do zastavěné části obce Smržov je zakázán. 
           Prosíme, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd na parkoviště 
           a dbejte pokynů pořadatelů. 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum do 1500 m
           centrum - start   do 1000 m 
           centrum - cíl       0 m 
Mapa:        Novopleský les, M 1:10000, E 5 m, stav 2011 (rychlá aktualizace 2012)
Trať:        klasická
Terén:        Rovinatý (převýšení jen 17 m) s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými
           porosty - v části odrostlé "světlezelené" hustníky se sníženou viditelností
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Netuka
           hlavní rozhodčí: Karel Souček, R3
           stavba tratí:  Miroslav Slovák, R2
Informace:      http://www.shk-ob.cz/poradani

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 31. března 2012
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 23.03.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lpu#vco-ob.cz)
Shromaždiště:    Slatiňany, restaurace Monako (49°54'28.588"N, 15°48'9.087"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování bus - centrum 800 m
           parkování auto - centrum 100 m - 600 m
           centrum - start do   1000 m
           centrum - cíl       0 m
Mapa:        Monako 2012 (1:1000O, E= 5 m)
Trať:        žactvo klasická, dorost a dospělí krátká, veteráni zkrácená
Terén:        Mírně kopcovitý, převážně dobře průběžný, porostově
           rozmanitý, osamocené kameny a skalky, občas terénní detaily, síť komunikací
WC+mytí:       v centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Haas
           hlavní rozhodčí: Václav Farář
           stavba tratí:  Jan Klapal
Informace:      http://lpu.cz/vcp12
Upozornění:     bude vybírán poplatek za organizaci parkování
           závod probíhá v CHKO Železné hory

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 14. dubna 2012
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)   
Přihlášky:      do 08.04.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu Kuncova.J#seznam.cz)
Shromaždiště:    Vyhnanice u Voděrad
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.     
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start   do 1500 m
           centrum – cíl     do 500 m
Mapa:        Klabalák, 1:10 000, stav březen 2011
Trať:        klasická trať
Terén:        svažitý terén s údolíčky, středně hustá síť cest se všemi typy
           průchodnosti terénem, 300 - 430 m. n. m.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Krmaš
           hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek
           stavba tratí:  Vít Jiroušek

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 21. dubna 2012
Tech. provedení:   TJ START Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 14.04.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lubos.hanus#iol.cz)
Shromaždiště:    hřiště v Dolní Radechové 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 500 m
           centrum – start     2000 m
           centrum - cíl      1000 m 
Mapa:        1:10000, E=5 m, prostor mezi obcemi Zábrodí,Trubějov,
           Kramolna,Horní Radechová            
Trať:        zkrácená klasická
Terén:        mírně zvlněný, v SV části strmý svah, většinou dobře 
           průběžný,místy rozsáhlé hustníky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Pavel Slavík
           stavba tratí:  Zdeněk Sokolář ml.
Informace:      http://www.startnachod.wz.cz

5. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Sobota 28. dubna 2012
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 18.04.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu Jiri.Novak#cdcargo.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Doudleby nad Orlicí (u budovy ZŠ Doudleby n.Orl.) – bude značeno
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum  do 600 m (bude vybíráno parkovné)
           centrum – start   do 1800 m
           centrum – cíl    do 1500 m
Mapa:        KAPRAĎ sever, 1:10 000, E=5m, stav jaro2012
Trať:        krátká trať
Terén:        kopcovitý se střední sítí komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Tomáš Veverka

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 28. dubna 2012
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 18.04.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu Jiri.Novak#cdcargo.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Doudleby nad Orlicí (u budovy ZŠ Doudleby n.Orl.)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu od 13:30 do 14:00 hodin
Start:        000 = 15:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 600 m (bude vybíráno parkovné)
           centrum – start   do 200 m
           centrum – cíl    do 100 m
Mapa:        DOUDLEBY, 1: 5 000, E=5m, stav jaro2012
Trať:        sprint
Terén:        městská zástavba, rovinatý
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Jana Smutná
           stavba tratí:  Michal Smutný

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 19. května 2012
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov ( LTU )
Přihlášky:      do 13.05.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu killar.marek#seznam.cz)
Shromaždiště:    Rudník - Leopold (č.p. 372)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 300 m
           centrum – start   do 1500 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Dlouhý les, 1:10 000, E=5m, jaro 2012
Trať:        klasická; dospělí - zkrácená
Terén:        podhorský, mírně zvlněný terén, v některých částech zbytky povrchové těžby,
           středně hustá síť komunikací, převážně dobře průběžný, jehličnatý les
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
           stavba tratí:  Pavel Petržela, Jan Petržela
Informace:      http://www.ltu-ob.cz/

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. května 2012
Tech. provedení:   KOB Pardubice (PPU) + SK Hlinsko (HVC)
Přihlášky:      do 16.05.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vm.uo#hotmail.com)
Shromaždiště:    Svitavy, přírodní koupaliště Rosnička - 49°46'17.631"N 16°27'18.572"E
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště – centrum do 600 m
           centrum – start    do 700 m
           centrum - cíl     do 100 m 
Mapa:        nový prostor, 1:10 000, E=5m, podzim 2011
Trať:        klasická trať
Terén:        zvlněný, nadmořská výška 450, středně hustá síť
           komunikací, převážně dobře průběžný, smíšený les
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Viktor Mutinský
           hlavní rozhodčí: Jiří Fencl
           stavba tratí:  Jiří Fencl

9. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 16. června 2012
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 12.06.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu dudasek#dobruska.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A,
                     H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, 
                 H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    osada Čihák u Českých Petrovic
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Červený potok, 1:10 000 (pro všechny kategorie)
Trať:        klasická trať
Terén:        Mírně kopcovatý průběžný les, ve východní části členitý svah,
           řídká nepravidelná síť komunikací, v části lesa tráva, místy bažiny, četné porostové detaily
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 23. června 2012
Tech. provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:      do 16.06.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu david.ales#email.cz)
Shromaždiště:    Letohrad, zámek
Způsob placení:   při prezentaci, možno i převodem na účet 172435721/0600, VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        Kyšperk, 1:4 000, E:2,5m, rozměr A4, stav: 05/2012
Trať:        sprint
Terén:        městská zástavba, kopcovatý zámecký park anglického typu
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Kamil Koblížek
           hlavní rozhodčí: Jan Fátor
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://vcp12.aljosa.org

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Sobota 23. června 2012
Tech. provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:      do 16.06.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu david.ales#email.cz)
Shromaždiště:    Letohrad, zámek
Způsob placení:   při prezentaci, možno i převodem na účet 172435721/0600, VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 09:30 hod. (v místě prezentace sprintu)
           13:30 - 14:00  
Start:        000 = 14:30 hod
Mapa:        Geiersberg, 1:10 000, E:5m, rozměr A4, stav: 05/2012
Trať:        štafety
Terén:        kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, dobře průběžný, porostově rozmanitý, hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Kamil Koblížek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
           stavba tratí:  Vítězslav Khýn
Informace:      http://vcp12.aljosa.org


Dle podkladů pořadatelů zpracoval:
27.02.2012, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.