Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2011 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)

  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní 70 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 03. září 2011
Tech. provedení:   T.J. Sokol Žamberk, oddíl OB (ZAM)
Přihlášky:      do 28.08.2011 na OB Haná; výjimečně na E-mail: obkun#wo.cz
Shromaždiště:    České Petrovice (lyžařský areál)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 100 m
           centrum – start   do 800 m
           centrum – cíl    do 200 m
Mapa:        Orlička, 1:10 000, E=5m, léto 2011
Trať:        klasická; dospělí - zkrácená
Terén:        podhorský kopcovitý, středně hustá síť komunikací, převážně dobře 
           průběžný, jehličnatý les
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Vladimír Fikejs
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Jaroslav Jakubec, Vladimír Fikejs
Informace:      http://ob-zam.blog.cz

11. kolo soutěží:


Datum:        Středa 28. září 2011
Tech. provedení:   K.O.B. Choceň (CHC)
Přihlášky:      do 25.09.2011 18:00 na OB Haná
Shromaždiště:    Újezd u Chocně
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 1000 m
           centrum – start   do 1000 m
           centrum – cíl    do  0 m
Mapa:        , 1:10 000, E=5 m, stav září 2011
Trať:        klasická trať
Terén:        Rovinatý terén přecházející na jihovýchodě do kopcovitého terénu,
           dobře průběžný les s řadou porostových detailů.
Dodatečné přihlášky: omezeně do počtu volných míst ve startovní listině za zvýšený vklad
WC+mytí:       v centru
Občerstvení:     v centru
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Švadlena
           hlavní rozhodčí: Ondřej Pešek
           stavba tratí:  Michal Pátek, Pavel Švadlena, Martin Křivda
Informace:      http://www.kobchocen.cz/vcp/2011/
Upozornění:     Toto je předběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, 
           který bude zveřejněn v souladu s Pravidly OB na stránce závodu.

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 01. října 2011
Tech. provedení:   TJ START Náchod (SNA) 
Přihlášky:      do 21.09.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lubos.hanus#iol.cz)
Shromaždiště:    louka na JZ břehu rybníka Špinka u obce Zábrodí (mezi Náchodem a Červeným Kostelcem)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   08:45 - 09:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Mapa:        , 1:10000, E=5 m, prostor mezi obcemi Zábrodí, Horní Rybníky, Dolní Radechová, Náchod,
           Kramolna, Trubějov, Olešnice, puvodní mapa Osičiny (1990), autor mapy: Zdeněk Sokolář ml.
Trať:        zkrácená klasická
Terén:        mírně zvlněný, ve V části strmý svah, vetšinou dobře pruběžný,
           ale v části prostoru je rozsáhlý hustník,
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Zdeněk Sokolář st.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Sokolář ml.
           stavba tratí:  Pavel Slavík, Zdeněk Sokolář ml.
Informace:      http://www.startnachod.wz.cz

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 08. října 2011
Tech. provedení:   SK Studenec (STH)
Přihlášky:      do 01.10.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu skstudenec#seznam.cz)
Shromaždiště:    Borovnička, louka v místní části Klebš (Klimš) (Loc: 50°29'57.484"N, 15°39'6.107"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování bus – centrum do 800 m
           parkování auto - centrum do 300 m
           centrum – start     do 1000 m
           centrum – cíl         0 m
Mapa:        Holubí vrch - Klimš, 1:10000, E=5m, jaro 2011
Trať:        
Terén:        Mírně kopcovitý, velmi dobře průběžný (čistý les, borůvčí),
           místy rozmanité porosty (paseky, hustníky, hustníčky), místy kameny,
           občas terénní detaily (prohlubně, lomečky), středně hustá síť komunikací
WC+mytí:       v centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek st.
           hlavní rozhodčí: Martin Vik R3
           stavba tratí:  Michal Kučera R3, Petr Junek ml. (R1), Martin Vik R3
Informace:      http://www.skstudenec.cz/vcp11
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

14. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 15. října 2011
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králove (PHK)
Přihlášky:      do 05.10.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu pavel.behoun#tiscali.cz)
Shromaždiště:    Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum  do 1000 m
           centrum – start     1500 m
           centrum – cíl        0 m
Mapa:        Stříbrný potok, 1:10000, E=5 m, stav jaro 2011, mapa bude vodovzdorně upravená
Trať:        žactvo klasická, dorost a dospělí zkrácená, 
           veteráni kratší klasická
Terén:        hradecký - bez převýšením, porostově bohatý, 
           s hustou sítí komunikací a vodotečí
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Aleš Balcar
           hlavní rozhodčí: Karim Azeb R3
           stavba tratí:  Jakub Kamenický R3
Informace:      http://www.ok99.cz/

15. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 22. října 2011
Tech. provedení:   Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:      do 16.10.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu david.ales#email.cz)
Shromaždiště:    Zdoňov, chatový tábor
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 1500 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        , 1:10 000, stav léto 2011, vodovzdorně upravená
Trať:        krátká trať
Terén:        Čistý, letecký les zpestřený místy labyrintem náletových hustníků, 
           mírně nakloněná rovina se ostře láme do velmi strmého, v nižších partiích členitého svahu, hustá síť komunikací.
           Místy zbytky po dolování, sem tam kámen a asi pět skal.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Jan Fátor
           stavba tratí:  David Aleš

16. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 30. října 2011
Tech. provedení:   TJ Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 20.10.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu sjc#objicin.tpc.cz)
Shromaždiště:    Kemp Lužany
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     v centru závodu od 8:45 do 9:30 hodin
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum  do 300 m
           centrum – start      800 m
           centrum – cíl        0 m
Mapa:        Zámecký les 1:10000 - stav květen 2011
Trať:        zkrácená trať
Terén:        kopcovitý, převážně dobře průběžný
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Havlík
           hlavní rozhodčí: Ivana Bochénková
           stavba tratí:  Petr Špicar

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 03.08.2011, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.