Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2011 - jaro


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C, H16D        D16C, D16D
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C, H55D        D55C
           H65C, H65D        D65C
           HDR (děti a rodiče)
           P (příchozí)
  
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
  Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
  Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.


2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
  jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
  V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
  přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
  číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
  25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).

3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní 70 Kč - pro závodníky s platnou
  registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
  považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
  Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
  Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
  Vklady se platí na prezentaci závodu.
  Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.

4. Dodatečné přihlášky:
  a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
   při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Veřejné kategorie:
  HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
  P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
  trať na úrovni H12D.
  Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
  bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
  méně než poslední startovní čas).

II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. března 2011
Tech. provedení:   OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 16.03.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz)
Shromaždiště:    Hradec Králové, parkoviště u Lesního hřbitova
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování - centrum   1000m - 1500 m
           centrum - start     1100 m 
           centrum - cíl      300 m 
Mapa:        xxxx, 1:10000, E=5 m, stav 2011
Trať:        žactvo klasická, dorost a dospělí krátká, veteráni kratší klasická.
Terén:        hradecký - s malým převýšením, porostově bohatý, s hustou sítí komunikací a vodotečí
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Netuka
           hlavní rozhodčí: Martin Netuka
           stavba tratí:  Jakub Weiner
Informace:      http://www.shk-ob.cz/

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 2. dubna 2011
Tech. provedení:   SK Chrast (CHT)
Přihlášky:      do 24.03.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu prihlasky#obchrast.com)
Shromaždiště:    Vyhnánov (okr. Chrudim, 1 km V od obce Včelákov)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start     1000 m
           centrum – cíl      100 m
Mapa:        Ležáky, 1:10 000, stav květen 2010
Trať:        klasická trať
Terén:        mírně zvlněný s údolím říčky, kde jsou menší skalní útvary, porostově pestrý, na okrajích louky s remízky
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Matras
           hlavní rozhodčí: Petr Mareček, R2
           stavba tratí:  Josef Vítek, R2

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 9. dubna 2011
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB) + OOB Albrechtice (ALB)   
Přihlášky:      do 04.04.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu dudasek#dobruska.cz)
Shromaždiště:    Chábory, nora u Kajetána
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.     
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start      0 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Nora, 1:10 000, stav jaro 2011, vodovzdorně upravená
Trať:        klasická trať
Terén:        rovinatý les, hustá síť komunikací, četné porostové detaily, místy podrost
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Leštínský
           hlavní rozhodčí: Labašová Katarína
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. dubna 2011
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Přihlášky:      do 10.04.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu Kuncova.J#seznam.cz)
Shromaždiště:    Vyhnanice u Voděrad - soukromá loučka (známá z loňského závodu TYN) 
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:45 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum - start     1500 m
           centrum – cíl      500 m
Mapa:        Klabalák, 1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav březen 2011
Trať:        klasická trať
Terén:        svažitý terén s údolíčky, středně hustá síť cest se všemi typy průchodnosti terénem
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Krmaš
           hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek
           stavba tratí:  Jan Potštejnský
Informace:      http://srk-vcp.wz.cz/2011/

5. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:


Datum:        Sobota 30. dubna 2011
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 20.04.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu killar.marek#seznam.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, D60C (stejná trať), D65C, 
                 H35C, H40C (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Trutnov - Bojiště – výpadovka směr Dvůr Králové n.L.
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
           (zároveň s odpoledním sprintem)
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 200 m
           centrum – start   do 600 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Gablenz, revize 4/2011
Trať:        krátká trať
Terén:        podhorský, 450 - 500 m.n.m.,kopcovatý, porosty většinou dobře průběžné, velké množství cest
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Grundmann
           hlavní rozhodčí: Stanislava Kutáčková
           stavba tratí:  Milan Rejmont

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:


Datum:        Sobota 30. dubna 2011
Tech. provedení:   Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 20.04.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu killar.marek#seznam.cz)
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, D60C (stejná trať), D65C, 
                 H35C, H40C (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Janské Lázně (10 km od Trutnova) fotbalové hřiště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu ráno v Trutnově a od 13:30 do 14:00 hodin v Janských Lázních
Start:        000 = 15:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 500 m
           centrum – start   do 500 m
           centrum – cíl      200 m
Mapa:        Janské Lázně 1:4000(E=2,5m), formát A4, mapový klíč ISSOM 2007, stav srpen 2010
Trať:        sprint
Terén:        městská zástavba, kopcovitý
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Petržela
           hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
           stavba tratí:  Pavel Petržela

7. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 15. května 2011
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 04.05.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu jaroslav.kalibán#qscomp.cz)
Shromaždiště:    Horní Nová Ves
Způsob placení:   převodem na účet
Prezentace:     v sobotu 14.5.2011 v centru žebříčku B-Čechy (STH) 9:00 – 11:00
           v neděli 15.5.2011 v centru závodu 8:45 – 9:30
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování – centrum do 100 m
           centrum – start   do 1500 m
           centrum – cíl       0 m
Mapa:        Opička, 1:10000, E = 5 m, stav podzim 2010 (revize jaro 2011), pro všechny kategorie  
           vodovzdorně upravená
Trať:        krátká trať
Terén:        podhorský kopcovitý terén, les smíšený dobře průběžný s minimálním podrostem, v části  
           prostoru je terén značně členitý s množstvím jam a kup, skalních srázů, kamenů a 
           kamenných polí
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Filip Antoš, R2
           stavba tratí:  Jiří Novák, R2
Informace:      http://www.npa.cz/zavody/zebB2011
Upozornění:     - závod je součástí závodu žebříčku B–Čechy = závodníci startující ve Vč. poháru v podkategoricích C se přihlásí 
            do příslušné podkategorie B (např. závodník běhající ve Vč. poháru kategorii H35C se hlásí na tomto závodě 
            do kategorie H35B)
           - závodníci přihlášeni do dlouhodobě soutěže ŽB-Č platí v tomto závodě vklady uvedené v rozpise ŽB-Č, 
            ostatní závodníci platí vklady uvedené v tomto společném rozpise
           - bude vybíráno parkovné      

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Sobota 21. května 2011
Tech. provedení:   SK Chrast (CHT) 
Přihlášky:      do 06.05.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu prihlasky#obchrast.com)
Shromaždiště:    Zdislav, Luže
Způsob placení:   převodním příkazem
Prezentace:     V centru závodu   9:00 - 10:00 hod.
Soupisky:      nutno vyplnit v pátek 20.05.2011 do 20:00 hod. na OB Haná 
Start:        000 = 10:30 hod
Mapa:        1:10000, stav 2011
Předchozí mapy:   Košumberk (1997) 
Trať:        štafety
Terén:        Z větší části rovinatý, dobře průběžný terén, v SV části mírně svažitý,
           několik údolíček, Z část hluboké údolí s potokem, řada prostorových detailů.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Matras
           hlavní rozhodčí: Michal Kuban
           stavba tratí:  Petr Mareček
Informace:      http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=769&co=0

8. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 28. května 2011
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 22.05.2011 na OB Haná
Kategorie:      mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A, H12C, H14C, H16C,
                     H18C, H20C, H21A
           veteraniáda: D35C, D40C (stejná trať), D45C, D50C (stejná trať), D55C, D60C (stejná trať), D65C, 
                 H35C, H40C (stejná trať), H45C, H50C (stejná trať), H55C, H60C (stejná trať), H65C
           veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10C,
                  H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P
Shromaždiště:    Koupaliště & Kemp Pecka
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu   8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     centrum – start   do 2000 m
           centrum – cíl     do 100 m
Mapa:        Kazabrud východ 2010, 1:10 000 (pro všechny kategorie)
Trať:        klasická trať
Terén:        Kopcovitý, hluboká údolí, podkrkonošský terén s dobrouprůběžností, smíšený a jehličnatý les.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: David Hlaváč R2
           hlavní rozhodčí: Aleš Malý R2
           stavba tratí:  Martina Kynčlová R3
Informace:      http://vco2011.ok-jilemnice.cz

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. června 2011
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 10.06.2011 na OB Haná (výjimečně na e-mailu lpu#vco-ob.cz)
Shromaždiště:    Klokočov, areál rekreačního centra Na Pilce (http://napilce.unas.cz/; Loc: 49°48'30.657"N, 15°41'15.321"E)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:     parkování bus – centrum do 1500 m
           parkování auto – centrum do 800 m
           centrum – start        400 m
           centrum – cíl         200 m
Mapa:        Roudný 10, 1:10000, E=5m, jaro 2010
Terén:        Mírně kopcovitý, převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, osamocené kameny a skalky, občas terénní detaily, síť komunikací
WC+mytí:       V centru
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Dušan Stránský
           hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
           stavba tratí:  Petr Klimpl
Informace:      http://lpu.cz/vcp11
Upozornění:     bude vybírán poplatek za parkování
           závod probíhá v CHKO Železné hory

Dle podkladů pořadatelů zpracoval: 15.05.2011, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.