P O K Y N Y

sobota 28.3. – 1. kolo soutěží Východočeské oblasti v OB

KRÁTKÁ TRAŤ

 

Centrum:     Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou, centrum = ZŠ Voděrady

 

a) tělocvična ZŠ - vstup pouze v přezůvkách,

b) šatny ZŠ – prosíme nevstupovat v botech s hřeby

c) louka pod farou – možnost postavit oddílové stany

 

Doporučený příjezd pro os.auta je od Nové Vsi (jinak budete zdržovat otáčením vozů)

Prezentace:              v centru závodu od 8:00 do 9:30 hod.,

V obálce najdete 2 oddílové startovky – prosíme o vyškrtání závodníků, kteří se určitě závodu núčastní. Děkujeme.

 Start: 10:00 hod (u hřbitova – prosíme o slušné chování; „WC – pouze ve škole“)

 Vzdálenosti:        Centrum – Start 200m,

                            Cíl – Centrum  400m,

                            Parkování BUS – centrum 300m,

AUTA dle času příjezdu 400 – 2500m

 

Terén:        rovinatý s mírným svahem, porostově členitý s četnou sítí

                    cest, místy velmi zarostlý, ale převážně velmi dobře průběžný

Pozor při přebíhání silnice III. třídy – všechny kategorie

  

Zakázaný prostor: Všechen les v okolí obce je prostor závodu

                   Respektujte prosím soukromé pozemky občanů Voděrady a nevstupujte na ně.

Všechny nezajištěné lesní kultury, paseky s mladými stromky! Za startem je velká mýtina, která bude označena červenobílým popruhem.

 

Cíl:              vedle fotbalových hřišť, nevstupujte na ně prosím,

                   Odevzdávání map do startu posledního závodníka (tj. do 12.hodin).

                   Občerstvení v cíli: šťáva.

                   Při poruše ražení kontrol odevzdejte mapu v cíli!             

 

Ražení:        SportIdent, nulování ve startovním koridoru, v případě poruchy použít „R“ políček na mapě

 

 

Časový Limit:Pro všechny kategorie 90 minut.

Mapa:       Voděrady, 1 : 10 000, E = 5 m, stav březen 2009, autor R.Sedlák        (prvotina), velikost A4

Mapy budou vodovzdorně upraveny !!

Výměna map pro kategorie:

 

Sytém závodu H21C:  

Tratě jsou rozděleny na C1 a C2. Jsou rovnocenné. Na první kontrole se větví. Po skončení prvního okruhu následuje výměna mapy a absolvování druhého okruhu, který je zakončen uzlovou kontrolou a doběhem do cíle.

 

Občerstvení:

a)     V jídelně ZŠ – teplé nápoje, pivo, pečivo, polévka, těstovinový salát, hranolky, cukrovinky, pivo, limo, guláš

 „Jídelna nebude sloužit jako šatna“

 

b)    V tělocvičně – pečivo, koláče, čaj, káva a párek v rohlíku

Přísný zákaz vstupu do oplocenek a na čerstvě osázené paseky a  pod pohrůžkou diskvalifikace !!

 

 Vyhlášení výsledků: žákovské kategorie asi ve 13 hod.

 

WC:  V jednotlivých částech školy najdete vždy jedno D a H WC

 

Mytí:                        

V šatnách u tělocvičny se nachází dostatečné množství sprch a umyvadel. Neumývejte si zde zabahněné boty a dres. 

První pomoc: 

Základní ošetření je možné ve škole. Nejbližší je potom v 8km vzdáleném Opočně 

 

Funkcionáři závodu:           

Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavba tratí  : R.Sedlák

Kultura: v 9:00hod otevře pan farář na 20 minut kostel pro případné zájemce. Od 12. – 14.hod. je zajištěno (slíbeno) otevření blízké rozhledny Osičina.

 

KOSáci Vám přejí správný směr a děkují Vám všem za přívětivou podporu našeho oddílu.