13. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2007

 

P O K Y N Y

 

 

Pořadatel:                     Východočeská oblast ČSOB.

 

Technické provedení:    SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.

 

Datum:                                    Neděle 14. října 2007.

 

Shromaždiště:                Nová Paka – dětský tábor Sopka.                                                             

                                  

Prezentace:                              Na shromaždišti od 8.30 do 9.30 hod.

 

Start 000:                                 10.00 hod.  

 

Mapa:                                      ZA BARÁKEM   1:10000,  E=5 m, stav září 2007, rozměr 302 x 302 mm,

mapovali Karel, Jiří, Zdeněk Novákovi a Filip Antoš.                            

Pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny.

 

Zvláštní map.značky:    Zelené kolečko: výrazný strom

                                   Zelený křížek:   vývrat

                                   Hnědý křížek:   plošinka

                                   Černý křížek:    jiný objekt

 

Terén:                          Kopcovitý s množstvím erozních tvarů, místy kameny a srázky, různorodý porost s převážně dobrou průběžností, částečně louky.

 

Závodní prostor:            Kromě centra závodu (areál dětského tábora) a silnice do tábora je veškeré okolí závodním prostorem. Pro všechny účastníky závodu je do tohoto prostoru vstup zakázán.

 

Vzdálenosti:                  Shromaždiště – start:                       865 m,  65m převýšení,                        

      značeno modrobílými fábory                                    

                                      Shromaždiště – cíl:                           0 m 

                                      Parkoviště - shromaždiště:                        650 m, značeno zelenými fábory     

 

Systém ražení:              Elektronický systém ražení SPORTident,  poslední ražení při průběhu cílem.

                                    V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.

 

Organizace startu:         v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů

                                      ve 2. koridoru  kontrola nulování čipů

                                      ve 3. koridoru  start

                                   ! Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na

start libovolný!

 

Startovní listina:           Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u

prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopisu Vč oblasti předložte již vyplněné.

 

Šatny:                           Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo na verandách chatek.

 

Občerstvení:                 Na trati voda – značeno v mapě, v cíli voda se šťávou.

                                    V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.

 

WC:                             Na shromaždišti bude k dispozici sociální zařízení dětského tábora s dostatečným počtem záchodů. Zákaz vstupu v botách se hřeby!!

                                    !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC !!

                                    Na startu WC nebude.

 

Mytí:                            V umyvadlech v sociálním zařízení. Pouze k mytí vlastní osoby. Neperte své

dresy a neumývejte boty!!

 

Zdravotní služba:           První ošetření  u občerstvení v cíli, lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.

 

Výsledky:                     Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti a na stránce závodu: http://www.sweb.cz/npaob/pohar2007/  

 

Výdej map:                   Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.

 

Časový limit:                 150 min pro všechny kategorie.

 

Vyhlášení:                    Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.30 hod.

                                    Není vyloučeno vyhlášení a předání cen vítězům i v dalších kategoríích.

                                    Vyhlášení nejrychlejších závodníků na tajném úseku v kategoriích D21C,

                                    H21A a H21C.

 

Protesty:                       Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.           

 

Předpis:                        Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOB pro rok 2007.

 

Parkování:                    Autobusy i auta v areálu firmy LORETA a kotelny ZPA. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 20 Kč. Parkovné autobusy 50 Kč. Příjezd na parkoviště ze silnice Nová Paka-Jičín. Bude značeno. Info na stránkách viz.plánek příjezdu

 

Upozornění:                  -      Zákaz  vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených          

                                             pozemků. Nevstupujte na soukromé pozemky v prostoru centra.

                                   -     Dejte pozor při přebíhání silnice 3.tř. Nová Paka-Úbislavice!!

                                      -      Zákaz vstupu do lesa se psy.

-          Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru

závodu a na shromaždišti.

-          Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!

-          Poslední prodej fy KAZBOŠ – po vyhlášení výsledků losování cen!!!

 

Funkcionáři závodu:       ředitel závodu             Kalibán Jaroslav

                                    hlavní rozhodčí           Prášil Jan

                                    stavitel tratí                 Novák Karel

                                       velitel shromaždiště    Novák Karel

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě Za Barákem.