12. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2007

 

P O K Y N Y

 

Pořadatel:                                Východočeská oblast ČSOB

 

Technické provedení:               TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu

 

Datum:                         sobota 13. října 2007

 

Shromaždiště:                          Nové Kocbeře, fotbalové hříště (z Choustníkova Hradiště směr Trutnov)

 

Start 000:                                10.00 hod.

 

Mapa:                                     Studánka 1 : 10 000, E =5 m, stav 2003

Mapa není vodovzdorně upravena. V případě deštivého počasí budou mapníky na startu.

 

Zvláštní map.značky:                Zelené kolečko:           výrazný strom

                                               Zelený křížek:              vývrat

                                               Černá tečka:                kamenokupka

                                               Černý křížek:               tyč, lampa

 

Terén:                                      Méně kopcovitý s množstvím kamenů a cest, různorodý porost s dobrou průběžností, částečně paseky.

                                              

 

Závodní prostor:                      Les severně od fotbalového hříště. Pro všechny účastníky závodu je do tohoto prostoru vstup zakázán mimo vyznačenou cestu na start.

 

Zrušení kategorií:                      Pro nízký počet přihlášených závodníků byly zrušeny kategorie D21A a D16D. Závodnice přihlášené do kategorie D21A byly převedeny do kategorie D21C.

 

Vzdálenosti:                             Shromaždiště-start:                  1300 m, 50 m převýšení

                                                                                              značeno modrobílými fábory

 

                                               Shromaždiště-cíl:                     300 m

                                               Parkoviště-shromaždiště:         200 – 400 m

 

Sytém ražení:                           Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontroly ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.

 

 

 

Občerstvení:                            Na trati voda – značeno v mapě, v cíli voda se šťávou

                                               V centru stánky s výběrem občerstvení.

 

WC:                                        Na shromaždišti bude k dispozici sociální zařízení fotbalového hřiště a kabiny TOI TOI.

 

Mytí:                                       V umyvadlech na louce za kabinami.

 

Zdravotní služba:                      První ošetření u občerstvení na shromaždišti.

 

Výsledky:                                Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč. oblasti.

 

Výdej map:                              Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.

 

Časový limit:                            150 min pro všechny kategorie.

 

Vyhlášení:                                Vyhlášení prvních tří závodníků  v žákovských kategoriích ve 13.30 hod.

 

Protesty:                                  Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč při oprávněném protestu bude vklad vrácen.

 

Předpis:                                   Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč. Oblasti ČSOB pro rok 2007.

 

Parkování:                               Autobusy v areálu místního zemědělského závodu. Po vysazení závodníků pokračují směr Trutnov, kde se otočí a vrátí do Kocbeře k parkování (z křižovatky u Autiku směr Dvůr Králové a po 100 m vlevo). Auta na vyhrazené louce, v případě špatného počasí dle pokynů pořadatele.

 

Parkovné:                                za autobus 50,- Kč, za auto 20,- Kč. ¨                                    ¨

Autobusy najedou po ukončení závodu podle pokynů pořadatele ve 13.45.

 

Upozornění:                             Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených pozemků. Nevstupujte na soukromé pozemky v prostoru centra.

                                               Zákaz vstupu do lesa se psy.

Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.

Dohlášky a změny budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!

 

Funkcionáři závodu:                 Ředitel závodu             Zdeněk Sokolář

                                               Hlavní rozhodčí                        Pavel Slavík

                                               Stavitel tratí                             Jiří Doucha

                                               Velitel shromaždiště:                Oldřich Maršík