Pokyny

pro účastníky 11. kola soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu 6.10. 2007 v Semaníně

Datum:                       Sobota 6. 10. 2007

Pořadatel:                  TJ  Lokomotiva  Česká  Třebová

Shromaždiště             Semanín – sportovní areál

Předpověď počasí:    1.verze            2.verze

Parkování                   Podle pokynů  pořadatele, bude vybíráno parkovné 20 Kč za automobil.

Vzdálenosti                Parkování  autobusů 300m od shromaždiště, auta na shromaždišti

                                    Shromaždiště - start 2,5km, převýšení 170m!!!
                                    Cíl je 900m od shromaždiště při cestě na start, spol. značení modrobílými fáborky

                                    Železniční zastávka Semanín je vzdálena od shromaždiště 3,7km, nebude značeno

Prezentace:                Na shromaždišti do 9:30 hod.

Start „00“:                 10:00 hod
                                   
Start pro HDR (liniový závod pro rodiče s dětmi) a P (příchozí) je volný po    minutách dle příchodu na start, ale jen v období od 10:00hod. do 11:30hod.

Mapa:                        Janov 1:15 000, stav 8/2005, rozměry 300 x 450mm
                                    Mapa není vodovzdorně  upravena, mapníky budou na startu
                                    V lese probíhá těžba dřeva, v mapě nejsou dokresleny nové oplocenky a paseky.

Terén:                        Kopcovitý s hustou sítí komunikací, převážně dobře průběžný.
                                    Převýšení na tratích je malé, start je na vrcholu kopce.
                                    Dodržujte přísný zákaz vstupu do oplocenek a běhu přes nově osázené paseky

První  pomoc:             Lékař na shromaždišti.

Občerstvení:               V cíli šťáva, pro delší tratě v lese voda a iontový nápoj.
                                    V pěkné restauraci na shromaždišti připravila TJ Semanín obvyklý sortiment

WC:                            Pouze na shromaždišti v budově + mobilní kabiny vedle budovy

Mytí:                          Na shromaždišti

Výdej  map:                11:30 hod

Vyhlášení  výsledků: Žákovské kategorie v centru  závodu ve 13:30 hod.
(ceny věnovaly: pekárna NOPEK, lékárna Arnika, lékárna Anna, město Česká Třebová)

Pro zpestření závodu odměníme také sladkým perníčkem od firmy NOPEK a.s.  závodníky s absolutně nejlepším mezičasem ze sběrky do cíle (cca 150m) bez ohledu na kategorii. V případě neočekávaně velkého počtu závodníků s nejlepším mezičasem upřednostníme žactvo, pak ženy a nakonec ostatní.

Časový  limit:             120 minut pro všechny kategorie

Protesty:                    Se vkladem 200 Kč písemně do rukou hlavního rozhodčího

Funkcionáři:               Ředitel  závodu Bohuslav  Pilgr, hlavní  rozhodčí a stavitel tratí Jan Rybička

 

Děkujeme TJ Semanín za vstřícnou pomoc se zajištěním pěkného shromaždiště a majitelům lesa a obci Semanín, že nám umožnili uspořádat tento závod.

Také děkujeme klubu orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice za poskytnutí map Janov, bez kterých bychom tento závod nemohli uskutečnit.

 

Žádáme všechny účastníky o dodržování maximálního pořádku, je zakázán vstup na horní fotbalové hřiště.

Všem závodníkům přejeme příjemné sportovní zážitky