POKYNY

 

7.kolo Východočeského poháru 2007, Oblastní Mistrovství aVeteraniáda na klasické trati

Petříkovice 12.5.2007

 

Datum:                                 Sobota 12.května 2007

Pořadatel:                           Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:      Lokomotiva Trutnov

Centrum:                             Petříkovice-7 km od TU směr Adršpach

Shromaždiště:                   Ski areál, dolní stanice vleku, ve střední části obce

Prezentace:                        Do 9.30 hod. na shromaždišti-srub lyžařské školy

Parkování:                          Dle pokynů pořadatelů, v areálu a blízkém okolí

bude se vybírat parkovné

Start:                                    10.00 hod –2900 m po silnici, převýšení 50 metrů

                                               choďte vlevo, pozor též při přecházení trati(2x)

                                               kyvadlová doprava busem od 9.30, interval 20 minut

                                               v těsné blízkosti rozběhové louky vede železnice

                                               dbejte zvýšení opatrnosti (frekvence 2 vlaky/hod.)

Vzdálenosti:                                   Centrum – start:        2900 m,

                                               Cíl – centrum:               300 m

                                               Není vodovzdorně upravena, na startu  připraveny mapníky

Upozornění pro kat:         HDN-děti bez doprovodu, provedení linie

                                               HDR-rodiče s dětmi, samostatný koridor, libovolný start do času 100

                                                       - provedení rovněž linie

                                               P – příchozí, pro začátečníky bez rozdílu věku, trať na úrovni HD 12

Mapa:                                               ŽÁBA 1:10 000, e = 5 m, stav 2005, rozměr 255x455                                                                                                                                             

Terén:                                   členitý, skalnaté bloky, kamenná pole a hřbety, místy podrost

Popisy:                               Samoobslužně na shromaždišti

Způsob ražení:                   Sportident – při poruše systému použijte R políčka v levém dolním rohu mapy

Vyčítání SI:                          Čtecí jednotka a výdej mezičasů ve srubu SKI školy     

Výdej map:                          Od 12.30 hod

Časový limit:                       150 minut

Šatny:                                   Vlastní stany, auta, autobusy

Vyhlášení výsledků:         Na shromaždišti asi v 13.30 hod – jen žákovské kategorie

WC:                                       jen na shromaždišti (TOI - TOI) + stabilní u vleku

Mytí:                                   V potoce a v nádrži u horní stanice vleku.

                                               Koupání na vlastní nebezpečí

Občerstvení :                    V cíli a na trati u kontroly 96

 Bufet:                                   V centru obvyklý sortiment (káva, Krakonoš, guláš, klobásky, cukrovinky)

Lékařská služba:               Předlékařská první pomoc na shromaždišti

Protesty:                              S vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího

Hlavní organizátoři:          Ředitel                       - Milan Rejmont

                                               Hlavní rozhodčí         - Olga Rückerová

                                               Stavba tratí                - Jiří Horák

Upozornění:                       V severní části mapy  jsou  nové paseky, na mapě dokresleny

                     Pozor v úvodní části  vedou  tratě v blízkosti státní hranice!!

Aktuální informace:          Na stránce závodu:

                                               http://www.ltu-ob.cz ; http://www.ltu-ob.cz/dvojzavod/index.htm

 

 

 

Prosíme účastníky o respektování pokynů pořadatelů a udržování pořádku v prostoru závodu!!

Příjemné zážitky, hezké počasí a správný směr Vám přejí pořadatelé

 

 

 

 

 

       

P O K Y N Y   pro účastníky

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafety

 

Pořadatel:                             Východočeská oblast ČSOB          

Technické provedení:       Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu

 

Datum:                                  neděle 13. května 2007

Centrum:                              Trutnov – městský lesopark -  Paradráha

 

Prezentace:                        v sobotu v Petříkovicích do 14 hodin soupisky štafet,

                                        v neděli změny na shromaždišti od  8:30 do 9:30 hodin

 

Start 00:                               10:00 hod ( po vlnách )

 

Vzdálenosti                         centrum -  start  0 m

                                                parkování – centrum 500 m, do kopce  - značeno červenými fáborky

                                               centrum – cíl  0 m

Parkování:                           parkování – městské parkoviště U Studny,

                                               při příjezdu ze směru Hradec Králové, Jičín a  z Vrchlabí se na kruhové   

                                               křižovatce jede na  Náchod, po 300 m parkování v doprava – bude značeno

                                               U příjezdu od Náchoda se jede na Hradec, Jičín a po přejezdu řeky asi 

                                               400 m a odbočíte doleva. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů.    

                                               Parkování autobusů stejně.

                                               Parkovné: os. auto  20 Kč, BUS 50 Kč

 

Mapa:                                    Gablenz, 1:7 500, ekv. 5 m, hl. kartograf D. Komín, stav léto 2006,   rozměr 340x210

                                                - pro kategorie HD14, D 140 , H 165                                                                                                                           

                                               Bojiště, 1:10 000, ekv. 5 m , hl. kartograf D. Komín, stav léto 2006,   rozměr 320x210

                                               -pro ostatní kategorie

                                               Mapy budou vodovzdorně upraveny

 

Zvláštní mapové značky: Zelené kolečko - výrazný strom, Zelený křížek – vývrat, Hnědý křížek - plošinka

      Černý křížek - značící tyč, informační tabule

 

Terén:
členitý, většinou kopcovitý – kratší strmé stoupání, různé typy terénu –  městský park, zbytky těžby, smíšený les, mnoho komunikací různě průběžný, v některých místy zarostlý, ve V části místy louky.
Prostor závodu byl také postižen vichřicí, většina polomů je odstraněna, nové paseky nejsou zakresleny, některé cesty jsou těžbou zvětšeny. Některé malé oplocenky blízko shromaždiště byly po zimě odstraněny, v mapě nezakresleno. V jižní části závodního prostoru – lom – v mapě značen červeným šrafováním, v terénu oranžovou páskou.Ve východní části prostoru – pastviny s ohradníky. Při cestě na shramaždiště budete procházet městským parkem – pohyb pouze po cestách. Platí zákaz vstupu do oplocenek a nově osázených lesních ploch 

       

Zakázaný prostor :     veškerý les mimo shromaždiště a přístupovou cestu           

 

Popisy kontrol:            na mapách

Ražení:                          elektronické – SportIdent V případě selhání SI jsou na mapě políčka R. Jsou umístěna v pravém dolním rohu . V případě poruchy ražení předloží závodník označenou mapu ke kontrole v cíli

 

                                        Ukázková předávka : v 9,45 hodin

 

Cíl:                                   v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a pak předá štafetu.

                                        Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, jinak jim hrozí  diiskvalifikace.

 

Časový limit:                společný start posledního úseku štafet přibližně ve 12,15 hodin

                             

Výdej map:                   v cíli ve 12,15 po odstartování společného startu posledních štafet

Občerstvení:                po závodě v cíli

WC:                                na shromaždišti 6 mobilních WC                

Mytí:                               voda a umyvadla na vyhrazeném místě na shromaždišti

 

Výsledky:                      průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru

Vyhlášení výsledků:   ve 13:00 hodin na shromaždišti. Vyhlášeni budou štafety

                                        1. - 3. v mistrovských kategoriích

 

Stravování:                   na shromaždišti stánkový prodej

Protesty:                       s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Předpis:                       závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB

                                       

Funkcionáři:                 ředitel závodu                                                            Pavel Petržela

                                        hlavní rozhodčí                                                          Pavel Hanuš

                                        stavitel tratí                                                                  David Komín

 

Pěkný sportovní zážitek přejí pořadatelé z LTU.