POKYNY

pro účastníky 6. kola Východočeského poháru v orientačním běhu

5.5. 2007

Centrum: Kunvald, Zadní Důl

Příjezd: Z Žamberka přes Kunvald, směr Rokytnice v Orlických horách. Upozornění: silnice mezi Javornicí a Pěčínem je uzavřená v důsledku oprav vozovky..

Prezentace: V centru závodu do 9:30 hod.

Parkování: Auta (parkovné 10 Kč), autobusy (parkovné 50 Kč) vše podle pokynů pořadatelů v blízkosti centra.

Šatny: Vlastní dopravní prostředky (auta), vlastní stany.

WC: Pouze v centru (TOI TOI), na startu nejsou!

Mytí: Na shromaždišti bude přistavena hasičská cisterna

Start: 00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 1000 m (převýšení 30 m) – modrobílé fáborky.

Cíl: V centru.

Mapa: Suchá 1:15:000, E = 5m, stav léto 2005, mapa není vodovzdorně upravena, na startu je možno použít připravené obaly.

Mapy se v cíli odebírají do 12:00 hod.

Terén: Mírně zvlněný s hlubšími údolími, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací, místy podrost.

Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek pod hrozbou diskvalifikace!!!

Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.

Předpokládané časy: Podle soutěžního řádu Vč. oblasti pro rok 2007.

Způsob ražení: Elektronický razící systém SportIdent. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. V cíli závodu je povinen si vyčíst čip.

Časový limit: 135 minut pro všechny kategorie.

Občerstvení: Označena na mapě. Po závodě v cíli.

Prodej občerstvení: zajištěn na shromaždišti.

Vyhlášení výsledků: 13:30 hod.

Upozornění na kategorie: HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie

H10N, D10N (pouze děti): určeno pro děti bez doprovodu, provedení linie

V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem!

P (příchozí): určeno pro začátečníky, trať na úrovni DH12

Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 100).

Funkcionáři: Ředitel: Pavel Trejtnar
                    Hlavní rozhod
čí: Jaroslav Jakubec
                    Stavba tratí: H,D10-16: Jaroslav Jakubec,
                                       H,D18-35: Zden
ěk Lux
                                      
H,D45-65: Václav Tobiška

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním tohoto závodu.