POKYNY

pro účastníky 3. kola Východočeského poháru a 4. kola Ligy Vysočiny v orientačním běhu

Cena Hovorka catering, s.r.o.

O pardubického půlkoně

21. 4. 2007

 

Centrum:                             Vápenný Podol, letní tábor

Příjezd:                                Z Heřmanova Městce nebo z jihu přes obec Hrbokov. Mějte na zřeteli, že je uzavřena silnice Staré Čivice - Starý Máteřov. Ze směru od Hradce Králové doporučujeme jet novým obchvatem kolem Dražkovic, na světelné křižovatce odbočit vpravo na Staré Jesenčany a Heřmanův Městec.

Prezentace:                         V centru závodu do 9:30 hod.

Parkování:                           Auta: podle pokynů pořadatelů v obci (parkovné 10 Kč).

                                           Autobusy: podle pokynů pořadatelů v obci (parkovné 50 Kč).

                                           Vzdálenost parkování – shromaždiště: do 500 m.

Šatny:                                  Vlastní dopravní prostředky (auta), vlastní stany.

WC:                                    Pouze v centru (TOI TOI), na startu nejsou!

Mytí:                                   Na shromaždišti budou vybudována koryta s tekoucí vodou, zákaz používání mýdla.

Start:                                   00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 600 m (převýšení 55 m) – modrobílé fáborky.

Cíl:                                      V centru.

Mapa:                                 Podol 1:10000, E = 5m, stav 2007, mapovali Nožička, Štěrba, mapa je vodovzdorně upravena.

                                           Mapy se v cíli odebírají do 12:00 hod.

Upozornění:                         V lese je po velkých vichřicích větší množství nově spadlých stromů. Kontroly na vývraty nebyly dávány. Omluvte případné změny způsobené kalamitou a jejím odstraňováním.

Terén:                                 Mírně zvlněný s hlubšími údolími, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací, místy podrost.

                                           Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek pod hrozbou diskvalifikace!!!

Popisy kontrol:                     Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.

Předpokládané časy:            Podle soutěžního řádu Vč. oblasti pro rok 2007.

Způsob ražení:                     Elektronický razící systém SportIdent. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. V cíli závodu je povinen si vyčíst čip.

Časový limit:                        135 minut pro všechny kategorie.

Občerstvení:                        Pro kategorie D21A, H21A, H21C, H21V a H35C na trati na kontrole č. 88.

                                           Po závodě v cíli.

                                           Prodej občerstvení: zajištěn na shromaždišti.

Vyhlášení výsledků:              13:30 hod.

Upozornění na kategorie:      Kategorie H21C byla vzhledem k velmi vysokému počtu startujících rozdělena na 2 kategorie - H21V (tam startují závodníci z oddílů oblasti Vysočina) a H21C (ostatní závodníci). Vezměte si na startu správnou mapu!

                                           HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie

                                           H10N, D10N (pouze děti): určeno pro děti bez doprovodu, provedení linie

                                           V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem!

                                           P (příchozí): určeno pro začátečníky, trať na úrovni DH12

                                           Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 100).

Funkcionáři:                         Ředitel:                   Vojtěch Juračka

                                           Hlavní rozhodčí:      Adam Zitka

                                           Stavba tratí:            Adam Zitka, Vojtěch Juračka

 

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním tohoto závodu, obci Vápenný Podol za tolerantnost vůči orientačním běžcům i všem dalším, kteří přispěli ke zdaru závodu.