OK 99 Hradec Králové

Pokyny pro závodníky

2. závodu Východočeského poháru jednotlivců a družstev 2007

( závod na klasické trati)

Michnovka 14.4. 2007

Centrum: Louka jižně od obce Michnovka, při silnici Michnovka - Pravy

Vzdálenosti:

            Parkoviště - centrum závodu: 0-1 km

Parkování autobusů v obci, parkování automobilů taktéž a dále na silnici směrem na Pravy, ve všech případech při jedné straně vozovky. Řiďte se prosím pokyny pořadatelů. Příjezd možný od „staré“ I/11, s odbočením u Kratonoh, při příjezdu po nové D11 sjet na výjezdu Dobřenice jižním směrem (na Rohovládovou Bělou) a přes Pravy.

            Centrum závodu - start: 500 m

            Centrum závodu cíl : v 0 m, vyčítání čipů bude umístěno přímo v cílovém prostoru

Mapa: Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005, velikost A4. Nové paseky budou dokresleny. Na startu budou k dispozici mapníky (pršet nebude, les je suchý) 

Časový průběh závodu:

Prezentace: (na shromaždišti) do 9.30 hodin

Start 000: 10.00 hodin

Vydávání map v cíli: 12.00 hodin

Vyhlášení vítězů (žákovské kategorie): cca 13:15 hodin

Uzavření tratí a cíle: 14.30 hodin

Časový limit 150 minut

Průběh kategorie H 21A : tato kategorie běží dva okruhy, s výměnou mapy v cca 3/4 trati, na kontrole č. 96, poblíž shromaždiště.

Zrušené kategorie: pro malý počet přihlášených (1-2 závodnice) byly zrušeny kategorie D12D, D16D a D21A a přihlášené závodnice přeřazeny do D12C, D16C a D21C.

WC: V centru závodu Toi-Toi, na startu nebude.

První pomoc: V prostoru cíle.

Občerstvení: Občerstvovací kontrola pro kategorie H21A, H21C, H21D, H35C v lese, pro H21A ještě druhá na kontrole s výměnou mapy.

- po závodě pití v cíli

- v centru závodu bufet se dostatečným sortimentem (párky, guláš, sladkosti, slanosti, pivo, limo)

Ražení: SPORTIDENT. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. V cíli závodu je povinen si vyčíst čip.

Terén: Rovinatý i zvlněný terén, les listnatý nebo smíšený, z větší části velmi dobře průběžný, s hustou sítí (místy nepříliš zřetelných) komunikací. Velmi bohatý na faunu těžšího kalibru.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Petr Kadeřávek

Hlavní rozhodčí: Tomas Novotný

Stavitel tratí: Petr Weber

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OPLOCENEK !!!

(Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!)

Přejeme všem úspěšný závod !