P O K Y N Y   pro účastníky

14. kola soutěží Východočeského poháru v orientačním běhu

___________________________________________________________________  ____________

 

Pořadatel:              Východočeská oblast ČSOB    

Technické provedení:  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou

Datum:                  Neděle 29.října 2006 

Centrum:               Javornice – 5 km východně od Rychnova n.Kn.

          fotbalové hřiště, v případě nepříznivého počasí v restauraci se sálem,

          areál bude viditelně vyznačen (na hřiště nám prosím nešlapejte)

Příjezd:                  značen nebude, protože to už všichni znáte, jinak dle mapy

Prezentace:           v centru od  8:30 do 9:30 hodin

Start 00:                 10:00 hod.

modrobílé fáborky, 1100 m daleko,  70 m do kopečka (jde se kolem cíle,   

tam bude možnost odložení věcí v připraveném stanu)

Vzdálenosti:          parkování auta            v místě shromaždiště, dle pokynů pořadatelů!  

                                 parkování autobusy    do 500 m od shromaždiště, dle pokynů pořadatelů!

                                 centrum – cíl              1000 m, ale z kopečka dolů

Parkovné :             os auto  20 Kč, BUS 70 Kč, plaťte prosíme, s úsměvem

Oblečení:                alespoň minimální, jinak není omezeno

Mapa:                      Čihadlo, 1:10 000, ekvidistance  5 m, hl. kartograf Jan Potštejnský,

    blesková revize proběhla v září 2006 , rozměr  A4 naležato

    Mapa není  vodovzdorně upravena.

Terén:                      plochý terén s mírným převýšením, se střední hustotou komunikací, velká

                                  porostová rozmanitost, místy roztroušené kameny, obsahuje všechny typy

                                  průchodnosti terénem.

Tratě :                      délky tratí a převýšení jsou uvedeny v samostatném přehledu v příloze

Popisy kontrol:     formou samoobsluhy v centru na úhledných lístečkách

Ražení kontrol:     elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jsou na mapě políčka R,  

                               jsou umístěna v pravém horním rohu . V případě poruchy ražení

                                  předloží závodník označenou mapu ke kontrole v cíli

Cíl:                           závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání čipů proběhne

          na shromaždišti, takže prosíme závodníky o vyčtení čipů do 20 min. po

          dosažení cíle, budete tak mít včas vyvěšené výsledky

Časový limit:        150 minut pro všechny kategorie

Výdej map:            v cíli od 13:00 hodin

Občerstvení:         po závodě v cíli, budeme se snažit, aby bylo i teplé

WC:                         na shromaždišti ekologické záchody

Mytí:                        voda a umyvadla na vyhrazeném místě, voda nebude teplá!

Výsledky:               průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru jako obvykle, jejich

    rychlost bude záležet i na Vás, jestli si vyčtete svoje čipy včas

Vyhlášení výsledků:   nejdříve ve 13:00 hodin na shromaždišti,  vyhlášeni budou první tři  

                               závodníci v žákovských kategoriích, dostanou diplomy a ceny

Stravování:            na shromaždišti stánkový prodej, dále možnost občerstvení 

                               v nedaleké restauraci

Protesty:                 s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Předpis:                  závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB

                           

Funkcionáři:         ředitel závodu                                          Zdeněk Vítek

                                 hlavní rozhodčí                                        Karel Seidl

                                 stavitelé tratí                                            Adam Dusílek, Lukáš Pátek

 

     Správný směr a příjemné sportovní zážitky přejí pořadatelé ze SRK.