13. kolo VCOB Kameničná 21. 10.2006

P O K Y N Y

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení: TJ Sokol Kunvald, oddíl orientačního běhu

Datum: sobota 21. října 2006

Centrum: Kameničná, areál zemědělského podniku Vika a.s. Převlékání v oddílových stanech, nebo v dopravních prostředcích. Je možné využít i společenský sál v blízkosti centra. Do společenského sálu je zakázaný vstup v běžecké obuvi.

Prezentace: na shromaždišti od 8:30 do 9:30 hodin

Start 00: 10:00 hod.
modrobílé fábory, 1400 m, převýšení 30 m.

Vzdálenosti: parkování – centrum 0 m
centrum – cíl 900 m
Parkování: u shromaždiště podle pokynů pořadatelů . Parkovné : os auto 20 Kč, BUS 100 Kč

Mapa: Suchá, 1:15 000, ekv. 5 m, stav léto 2005, rozměr A4
Mapa není vodovzdorn
ě upravena.
Zvláštní mapové značky:
Zelené kolečko: výrazný strom
Zelený křížek: vývrat
Hnědý křížek: plošinka

Terén: členitý, většinou dobře průběžný
Popisy kontrol: formou samoobsluhy v centru
Ražení: elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jsou na mapě políčka R. Jsou umístěna v pravém dolním rohu . V případě poruchy ražení předloží závodník označenou mapu ke kontrole v cíli.

Cíl: závodník ukončí závod oražením cílové jednotky
Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, jinak jim hrozí diskvalifikace.
Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie
Výdej map: v cíli od 12:00 hodin

Občerstvení: po závodě v centru
WC: v centru
Mytí: voda a umyvadla na vyhrazeném místě v centru

Výsledky: průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
Vyhlášení výsledků: ve 13:00 hodin na shromaždišti.. Vyhlášeni budou závodníci v žákovských kategoriích Stravování: Na shromaždišti

Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Předpis:  závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB

Funkcionáři: ředitel závodu. Pavel Trejtnar
hlavní rozhodčí. Jaroslav Jakubec
stavitelé tratí: HD 10 -16 Jaroslav Jakubec
                        HD 18 - 35 Jaromír Bílek
                        HD 45 - 65 Pavel Trejtnar