P O K Y N Y pro účastníky
12. kola soutěží Východočeského poháru
v orientačním běhu

 

    Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
 
   
    Technické  provedení: Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu
 
   
    Datum: sobota 14. října 2006
 
   
    Centrum: Trutnov – areál kulturního střediska Na Bojišti, u příjezdu ze směru Hradec Králové
 
   
    Prezentace: na shromaždišti od 8:30 do 9:30 hodin
 
   
    Start 00: 10:00 hod.
 
   
    Vzdálenosti: centrum - start modrobílé fábory, 1200 m, převýšení 50 m
parkování – centrum do 300 m
centrum – cíl 0 m
 
   
    Parkování: městské parkoviště u hřbitova a teprve po naplnění parkoviště podél hlavní komunikace podle pokynů pořadatelů. Autobusy u autobazaru u centra.
Parkovné: os auto 20 Kč, BUS 100 Kč
 
   
    Mapa: Gablenz, 1:7 500, ekv. 5 m, hl. kartograf D. Komín, stav léto 2006, rozměr 340x210
- pro kategorie HD10 – HD14, D16D, D35D, D45C,D, D55C, H45D, H55CD, H65C

Bojiště, 1:10 000, ekv. 5 m , hl. kartograf D. Komín, stav léto 2006, rozměr 320x210
- pro ostatní kategorie

Trať klasická, pro kategorie H21A,C zkrácená.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
(na startu budou připraveny mapníky k samoobslužnému použití)

Zvláštní mapové značky:
Zelené kolečko - výrazný strom
Zelený křížek - vývrat
Hnědý křížek - plošinka
Černý křížek - značící tyč, informační tabule
 
   
    Terén: členitý, většinou kopcovitý – kratší strmé stoupání, různé typy terénu –
městský park, zbytky těžby kamene, smíšený les, mnoho komunikací
různě průběžný, v některých místy zarostlý, ve V části místy louky
 
   
    POZOR: 1. Při příchodu od parkoviště na shromaždiště přecházíte hlavní    silnici s velkým provozem
2. Při závodu přeběh vedlejší komunikace – kontrola č. 205 - povinný úsek 40 m bude zajištěn pořadateli
3. V jižní části závodního prostoru lom – v mapě značen červeným
šrafováním, v terénu oranžovou páskou
4. Ve východní části prostoru pastviny s ohradníky – neničit!, při
přeběhu pastviny (pouze kategorie dospělých) není vyloučená možnost setkání s jalovicemi
5. Při cestě na start budete procházet městským parkem – pohyb pouze po cestách
6. Platí zákaz vstupu do oplocenek a nově osázených lesních ploch
 
   
    Zakázaný prostor: veškerý les mimo oplocené shromaždiště a městský park
 
   
    Popisy kontrol: formou samoobsluhy v centru
 
   
    Ražení: elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jsou na mapě políčka R umístěna v levém dolním rohu. V případě poruchy ražení předloží závodník označenou mapu ke kontrole v cíli
 
   
    Cíl: v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip, jinak jim hrozí diskvalifikace.
 
   
    Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie
 
   
    Výdej map: v cíli po odstartování posledních závodníků - okolo12:30 hodin
 
   
    Občerstvení: po závodě v cíli, při závodě 1 občerstvení na trati – šťáva, voda.
 
   
    WC: na shromaždišti stálé i mobilní WC, 100 m od startu 1 mobilní WC,
žádáme závodníky, aby používali důsledně pevné a mobilní
WC – start je v parku a doběh v kulturním středisku.
 
   
    Mytí: voda a umyvadla na vyhrazeném místě
 
   
    Výsledky: průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
 
   
    Vyhlášení výsledků: ve 13:00 hodin na shromaždišti. Vyhlášeni budou první tři závodníci ve všech  žákovských kategoriích.
 
   
    Stravování: Na shromaždišti stánkový prodej majitele areálu, dále možnost občerstvení v nedalekém motorestu
 
   
    Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
 
   
    Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB
 
   
    Funkcionáři: ředitel závodu                Pavel Petržela
hlavní rozhodčí               Pavel Hanuš
stavitelé tratí                   Pavel Petržela, Milan Rejmont
 
 
 

 

Pěkný sportovní zážitek přejí pořadatelé z LTU