Pokyny

- 6.kolo východočeského poháru -
Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu a štafety

Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: Klub orientačního běhu Dobruška
Datum: 27.května 2006 (sobota)
Centrum: první nádvoří zámku Opočno
Shromaždiště sprint: cihelna - Pulice
Shromaždiště štafety:první nádvoří zámku Opočno
Prezentace: do 9:30 na shromaždišti sprintu! Nejpozději k tomuto termínu přijímáme soupisky štafet, pokud je to v možnostech jednotlivých oddílů, prosíme o zaslání soupisek přihlášených štafet během týdne mailem na tomas.lestinsky@atlas.cz. Prosíme oddíly o dochvilnost, po tomto čase nebude možné odprezentovat, protože se prezentace přesune do centra závodu.
Předpis: závodí se podle Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČ oblasti pro rok 2006
Ražení: SportIdent, pokud bude krabička nefunkční, závodník označí průchod kontrolou kleštěmi do mapy, bude v cíli kontrolováno.

SPRINT

Start: 00 = 10:00 hod., intervalový
Startovní listina: bude vyvěšena na shromaždišti, dále bude k dispozici oddílová startovní listina pro každý oddíl, v případě jakéhokoliv nesouhlasu ve startovní listině (chybné číslo SI čipu, ...) nahlašte tuto skutečnost pořadateli
Popisy kontrol: formou samoobsluhy na shromaždišti
Mapa: Cihelna, 1:5 000, e = 2m, stav jaro 2005, rozměr 200x200, bez vodovzdorné úpravy. V mapě jsou již četné změny, některým se stavbou tratí nebylo možné vyhnout, např. byla zbourána jedna budova, vykopáno několik nových jam, odneseny některé hliněné valy a v hliništi je necelý metr vody. Zásadní změny jsou v mapě dotištěny, prostor po zmíněné zbourané budově je označen fialovým šikmým šrafováním (zn. nebezpečný prostor), v současné době tam ale již nehrozí žádné nebezpečí.
Terén: Areál bývalé cihelny s přilehlým hliništěm, většinou plochý otevřený terén, četné terénní tvary, místy hůře průběžný. Důrazně doporučujeme dlouhé nohavice, ať nedopadnete takto!
Časový limit: 60 minut
Vzdálenosti: P-bus - shromaždiště = 2 km
P-auto - shromaždiště = 0 - 700 m
shromaždiště - start = 250 m po modrobílých fáborcích
shromaždiště - cíl = 0 m
centrum - shromaždiště = 2.3 km
Parkování: Oddíly, které přijedou autobusem, budou navedeni značením na křižovatku pod cihelnou (Pohoří-Pulice), kde bus závodníky vyloží a odjede do Opočna na záchytné parkoviště v ul.J.Pitry (dle plánku). Osobní automobily přijedou na tu samou křižovatku a dle pokynů pořadatelů zaparkují u kraje místní komunikace směrem do cihelny.
Vyčítání SI: Protože na shromaždišti nebude výpočetní technika, tak se závodníci, kteří dokončí závod, přesunou co nejdříve po doběhu pěšky (nebo autem) do centra, kde si vyčtou čip.
Šatny: pořadatel nezajišťuje, doporučujeme oddílové stany
Občerstvení: V cihelně bude jen velmi omezený sortiment občerstevní, nějaké sušenky, čaj, limonády, bagety, koláče formou prodeje z auta. Nevaří se káva, nečepuje pivo. Všechno toto a mnohem víc vás bude čekat až v centru v Opočně. Samozřejmě po doběhu bude v cíli voda se šťávou.
WC: suché záchody na shromaždišti, u startu WC není
Mytí: lavory s vodou
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány jen v centru, oficiální výsledky budou k dispozici v sobotu večer (po 22:00) na stránkách KOB Dobruška a Východočeské oblasti
Výdej map: mapy se neodebírají, apelujeme proto na závodníky za dodržení zásad fair play
Vyhlášení: první tři závodníci ve všech podkategoriích C budou vyhlášeni v 17:00 před vyhlášením štafet v centru závodů.
Upozornění: - Dbejte zvýšené opatrnosti uvnitř budov, v podlaze je mnoho děr a šachet.
- V těsné blízkosti shromaždiště je železniční trať, tedy dejte pozor, ať vás nepřejede vlak!
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
stavba tratí: Tomáš Leštínský

Přesun z cihelny do centra:
Dle přiloženého plánku, automobily ve směru, ze kterého přijely, budou pokračovat přes koleje dál až na hlavní silnici Dobruška-Opočno, kde odbočí na Opočno a zaparkují na náměstí. Ti, co přijedou autobusy (nebo i vlakem) vyrazí pěšky stejným směrem jako auta, ale po 400 m je odbočka na polní cestu, která závodníky dovede do Opočna zadem. Je to o něco málo delší než po hlavní, ovšem výrazně bezpečnější. Cesta bude značena pouze šipkami na odbočkách, není tam kde se ztratit.


ŠTAFETY

Start: 00 = 14:00 hod., hromadný po kategoriích
 00 - H21, D21
 05 - D14, D18, H14, H18
 10 - D105, H105
 15 - D140, H140, H165
Startovní čísla: Včetně zavíracích špendlíků obdrží vedoucí oddílů proti odevzdání soupisky na prezentaci. Každý závodník je povinen běžet s číslem viditelně umístěným na dresu. Startovní čísla se odevzdávají v cíli hned po doběhu závodníka, kdo neodevzdá číslo, nedostane mezičasy.
Délky úseků
KATEG.    DÉLKA      STOUPÁNÍ  KONTROL 

D105  3.953 - 4.135km  160 - 170m  21-21k                 
D14   3.491 - 3.659km  145 - 155m  17-17k                 
D140  2.865 - 2.986km  145 - 155m  18-18k                 
D18   3.953 - 4.135km  160 - 170m  21-21k                 
D21   4.471 - 4.774km  165 - 180m  24-24k                 
H105  4.042 - 4.253km  190 - 195m  22-22k                 
H14   3.572 - 3.724km  150 - 165m  21-21k                 
H140  3.634 - 3.717km  160 - 170m  23-23k                 
H165  3.155 - 3.267km  155 - 170m  20-20k                 
H18   5.144 - 5.459km  240 - 250m  24-24k                 
H21   5.339 - 5.674km  275 - 290m  27-27k 
Mapa: Švamberk, 1:5 000, e = 5m, stav jaro 2005, rozměr A4, vodovzdorně upravená. Východy z parku nebudou na mapách vyznačeny, pouze na ukázkové mapě na nástěnce v centru.
Terén: Zámecký park, opukové skály v údolí Zlatého potoka a historická část města Opočna.
Popisy kontrol: na mapě
Hanbastart: čas asi 120 (16:00 hod.), bližší informace z rozhlasu
Způsob předávky: V 13:45 bude v prostrou cíle předveden způsob předávky. Fyzicky to bude probíhat tak, že závodník přibíhající z parku od sběrky odhodí na 2.nádvoří mapu, proběhne průchodem na 1.nádvoří, kde ho koridor navede k SI krabičce CÍL, tu orazí, pak sebere připravenou mapu pro další úsek a předá ji dalšímu úseku, čímž je předávka úspěšně dokončena. Závodníci posledních úseků dobíhají stejným koridorem do cíle. Pořadí v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
Vzdálenosti: P-bus - centrum = 700 m
P-auto - centrum = 300 m
centrum = start = cíl
Parkování: Na námestí v Opočně, dbejte pokynů pořadatelů
Šatny: pořadatel nezajišťuje, doporučujeme oddílové stany, je možné stany postavit i na trávníky.
Občerstvení: bude zajištěno penzionem "V Podloubí" v tamní restauraci i ve stánku venku v dostatečné míře tak, aby uspokojilo všechny účastníky závodu.
WC: veřejné splachovací WC (komfort), pro závodníky samozřejmě zdarma
Mytí: lavory s vodou
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, oficiální výsledky budou k dispozici v sobotu večer (po 22:00) na stránkách KOB Dobruška a Východočeské oblasti
Výdej map: mapy nebudou vydány dříve než po hromadném startu posledních úseků
Vyhlášení: první tři štafety ve všech kategoriích budou vyhlášeni v 17:15 po vyhlášení dopoledního M VČO sprint v centru závodů.
Upozornění: - Závod probíhá v klidných čtvrtích Opočna, přesto za plného provozu, dejte pozor na auta!
- Zákaz vstupu na soukromé pozemky (hnědozelená barva), přelézání plotů a zdí.
- Zakázaným (závodním) prostorem je prostor od silnice Dobruška - Hradec Králové na jih (viz plánek) kromě Zámecké ulice a Trčkova náměstí. I zde apelujeme na váš smysl pro fair play, že nebudete ve volném čase provádět průzkum terénu, abysme vás nemuseli diskvalifikovat.
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
stavba tratí: Radek Sedlák