11. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2005

 

P O K Y N Y

 

 

Pořadatel:                     Východočeská oblast ČSOB.

 

Technické provedení:    SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.

 

Datum:                                    Sobota 8.října 2005.

 

Shromaždiště:                Brtev – louka SV za obcí, doporučujeme oddílové stany                                                             

                                   Značení příjezdu z Lázní Bělohrad

 

Prezentace:                              Na shromaždišti od 8.30 do 9.30 hod.

 

Start 000:                                 10.00 hod.  

 

Mapa:                                      OPIČKA, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2004,  

                                       rozměr 300 x 270, mapa je pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.

 

Terén:                          Podhorský terén dobře průchodný s minimálním podrostem, les smíšený, v části je terén značně členitý s množstvím skalních srázků, kamenných polí, jam a volných kamenů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme tejpování.

 

Vzdálenosti:                  Shromaždiště – start:                      800 m,  45m převýšení                        

     značeno modrobílými fábory                          

                                      Shromaždiště – cíl:                          0 m 

Parkoviště aut - shromaždiště:                    do 50 m      

Zastávka autobusů- shromaždiště:  600 m

 

Systém ražení:              Elektronický systém ražení SPORTident,  poslední ražení při průběhu cílem.

                                    V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.

                                   

Organizace startu:         v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů

                                      ve 2. koridoru  kontrola nulování čipů

                                      ve 3. koridoru  start

 

Startovní listina:           Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u

prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopisu oblasti předložte již vyplněné.

 

Šatny:                           Pod širým nebem na louce, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích.

 

Občerstvení:                 Na trati voda – značeno v mapě. V cíli voda se šťávou.

                                    V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.

 

WC:                             Na shromaždišti TOI-TOI. Nouzové na startu.

                                    !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC !!

 

Mytí:                            V centru  -      nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě.

 

Zdravotní služba:           První ošetření  u občerstvení v cíli, lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.

 

Výsledky:                     Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách .oblasti a na naší stránce: http://www.sweb.cz/npaob

 

Výdej map:                   Mapy se odevzdávají v cíli do 12.30 hod.

 

Časový limit:                 150 min pro všechny kategorie.

 

Vyhlášení:                    Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod.

 

Protesty:                       Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.           

 

Předpis:                        Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží oblasti ČSOB pro rok 2005.

 

Parkování:                    Auta na louce u shromaždiště. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 10 Kč.

Parkoviště autobusů je v L.Bělohrad na parkovišti u hotelu Pardoubek. Autobusy zajedou do obce Brtev, kde vyloží závodníky a poznačené cestě se vrátí na parkoviště Pardoubek. !!Jednosměrný okruh!! Parkovné autobusů zdarma.

 

Upozornění:                  -      Zákaz  vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených          

                                             pozemků. Nevstupujte za kalouny na soukromé pozemky v prostoru

                                             centra.

                                      -      Zákaz vstupu do lesa se psy.

-          Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru

závodu a na shromaždišti.

-          Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!

-          Poslední prodej fy KAZBOŠ – po vyhlášení výsledků losování cen!!!

 

Funkcionáři závodu:       ředitel závodu             Kalibán Jaroslav

                                    hlavní rozhodčí           Prášil Jan

                                    stavitel tratí                 Antoš Filip

                                       velitel shromaždiště    Novák Karel

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě Pecka.