POKYNY

 

10. kolo Východočeského poháru 2005 – 1.10.2005

 

 

Datum:                                   Sobota 1.10.2005

Pořadatel:                              Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:           Lokomotiva Trutnov

Centrum:                               Horní Žďár-Výšinka,v půli cesty mezi DK a Trutnovem

Shromaždiště:                        Louka – 200m Z od motorestu

Prezentace:                            Do 9.30 hod. na shromaždišti

Parkování:                             Dle pokynů pořadatelů, auto 10,- Kč, bus 50,- Kč

                                               Autobusy před motorestem, auta ve statku

                                               Přísný zákaz vstupu do označené haly!!!!Nebezpečí úrazu!!!

Start:                                     10.00 hod – po rovině, modrobílé fábory

Vzdálenosti:                           Centrum – start:           1200 m,

                                               Cíl – centrum:                    0 m

Mapa:                                    Studánka 1:10 000, e = 5 m, stav 7/2005(revize), rozměr A4, není vodovzdorně upravena. V lese se těží (Z část) a také přibyl

                                               nějaký nový posed - změny na mapě budou vyvěšeny na startu.

Terén:                                    Podhorský, průchodný, kamenná pole, kamenné srázy, hustá síť cest

Mateřská školka:                 Připravili jsme pro Vaše děti hlídání……

Popisy:                                   Samoobslužně na shromaždišti

Způsob ražení:                       SportIdent – při poruše systému použijte R políčka v pravém dolním rohu mapy

Vyčítání SI:                            Čtecí jednotka a výdej mezičasů na shromaždišti        

Výdej map:                            Od 12.30 hod.

Časový limit:                         150 minut

Šatny:                                     Vlastní stany, auta, autobusy

Vyhlášení výsledků:              Na shromaždišti asi v 13.30 hod – jen žákovské kategorie

WC:                                        Na shromaždišti (3x TOI - TOI), v restauraci

Občerstvení:                          V cíli obvyklý sortiment (guláš, polévka, uzeniny, cukrovinky)

                                               Další možnost v restauraci

Lékařská služba:                   Předlékařská první pomoc na shromaždišti

Protesty:                                S vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího

Hlavní organizátoři:              Ředitel                         - Milan Rejmont

                                               Hlavní rozhodčí            - Pavel Petržela

                                               Stavba tratí                  - Milan Rejmont, Jiří Sombota

 

Aktuální informace:              Na stránce závodu:

                                               http://www.webpark.cz/studanka

 

 

 

 

Prosíme účastníky o respektování pokynů pořadatelů a udržování pořádku v prostoru závodu!!

 

 

 

 

Příjemné zážitky, hezké počasí a správný směr Vám přejí pořadatelé