POKYNY  PRO  ZÁVODNÍKY

 

 

ČESKÁ  RYBNÁ

25.06.2005

 

7. kolo Východočeského poháru

 

 

 

Pořadatel:                  Východočeská oblast ČSOB

Tech. provedení:       oddíl orientačního běhu Vamberk

Datum:                       sobota 25. června 2005

Shromaždiště:            fotbalové hřiště v České Rybné

                                   (bude značeno z hlavní silnice č. 11 z Rybné n. Zd.)

Mapa:                         KLETNÁ, 1 : 10 000, E = 5m, stav jaro 2003 (mapníky na startu)

změny v porostech (některé zarostlé paseky se změnily v průchodné hustníky)

Vzdálenosti:        shromaždiště – start (2 385 m, převýšení 95 m !!!)

cíl - shromaždiště (585m, převýšení 0 m)

                        parkoviště autobusů: u shromaždiště

                        parkoviště aut na obecní komunikaci v České Rybné

                        bude vybíráno parkovné !!!

Prezentace:                na shromaždišti od 8.30 – 9.30 hod.

Start:                          00 = 10.00 hod.

Terén:                        kopcovitý, se střední průběžností (mnozí už to znají)

Tratě:                         časový limit všech tratí je 150 minut

                                   Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur (pole a paseky) !!!

                                   Zákaz vstupu na soukromé pozemky (žlutozelený rastr) !!!

V lese nové paseky - v místech kontrol a předpokládaných postupů jsou dokresleny !

Občerstvení:              na trati kontrola č. 87 - pro kategorie D 21A, H 18C, H 21A, H 21C,

H 21D, H 35C, H 45C

v cíli obdrží každý závodník šťávu

                        na shromaždišti (vambereckodoudlebské buchty)

WC:                            u shromaždiště (tradiční vamberecké sTOIky)

                                   cestou na start - 1 400 m od shromaždiště

Mytí:                          u shromaždiště (lavory – klasika)

Výsledky:                  budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti

Vyhlašování:              kategorie H, D 10N - 14 a vítězové H, D 35C - vše po skončení závodu

Výdej map:                 mapy se budou vydávat od 12.00 hod.

Funkcionáři:              ředitel závodu:  Karel Rykala

                                   hlavní rozhodčí:            František Klapal

                                   stavba tratí:                  Josef Doležal

 

 

Závodník po proběhnutí cílem musí dojít do kabinky na hřišti (bude označeno), kde si vyčte čip !