Pokyny

 

6. kolo Východočeského poháru

14. května 2005

 

 

Pořadatel:                    Východočeská oblast orientačního běhu

Tech. provedení:          Oddíl orientačního běhu Albrechtice nad Orlicí

Shromaždiště:   Albrechtice nad Orlicí - areál sokolovny

 

Parkování:                   příjezd bude značen, dbejte pokynů pořadatelů

 

Prezentace:                  do 9.30 hodin v centru závodu

 

Start:                           00 v 10.00 hodin

 

Vzdálenosti:                 shromaždiště – start    1050 m      (modrobílé fáborky)

                                   shromaždiště – cíl         360 m      (červené fáborky)

 

Mapa:                          Suté břehy 1: 15 000, E = 5 m, stav jaro 2005, vodovzdorně upravená

                                   Výdej map v cíli ve 12.30

                                   Zvláštní mapové značky:          zelený křížek – vývrat

                                                                                  Zelené kolečko – výrazný strom

černý křížek – kovové umělé objekty (kovové        konstrukce, sloupy, tábořiště, triangulační tyče)

Terén:                          rovinatý až mírně zvlněný s hustou sítí cest, středně průběžný

 

Systém ražení:              SportIdent – při poruše systému použijte mechanické ražení do políčka R na mapě, při použití mechanického ražení předkládejte mapy ke kontrole v cíli.

Vyčítání čipů:   v centru závodu

 

Časový limit:                150 minut pro všechny kategorie

Občerstvení na trati:     na kontrole číslo 204 pro kategorie H 18 C, H 21 A, H 21C a H 35C.

Protesty:                      u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.

Upozornění:                POVINNÝ ÚSEK v délce 40 m od kontroly k místu přeběhu silnice Albrechtice – Nová Ves. Platí pro všechny kategorie, je značen v mapě a červenými fáborky v terénu.

                                    Při překonávání silnice zvyšte v zájmu svého zdraví pozornost.

                                    Nevstupujte do zakázaného prostoru vyznačeného na mapě šrafováním a v terénu páskou s upozorněním na nebezpečí. (Jsou tam včely)

                                   Zákaz vstupu do oplocenek a na nově osázené paseky.

Vyhlášení výsledků:      v centru závodu přibližně ve 13.30, budou vyhlášeni nejlepší běžci všech kategorií.

                                   průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.

 

WC a mytí:                  záchody v sokolovně, mytí v centru závodu, venku.

 

Funkcionáři závodu:     ředitel závodu – Jaroslav Kupka

                                   stavitel tratí – Josef Doležal

                                   hlavní rozhodčí – Štěpánek Rudolf st.

 

Příjemný sportovní zážitek Vám přejí pořadatelé.