Pokyny

pro účastníky 5. kola Východočeského poháru v orientačním běhu 29.4.2004

___________________________________________________________________________

 

Pořadatel:                   Východočeská oblast OB

Provedení:                 TJ Start Náchod

Shromaždiště:            Odolov u Malých Svatoňovic v okolí restaurace U Lotranda

Prezentace:                 na shromaždišti do 9:30 hodin

Parkování:                  podle pokynu pořadatelů na místní komunikaci 10, -Kč auto, 50,- Kč autobus (příspěvek obci)

Popisy kontrol:          závodník si vyzvedne piktogramy své tratě na shromaždišti

 

Start:                          00=10.00, vzdálenost 450 m, modrobílé fáborky

 

Mapa:                         U Lotranda 1:10000, E=5 m, stav jaro 1999, změny dokresleny, mapa není vodovzdorně upravena

Terén:                        horský , kopcovitý, dobře průběžný

Způsob ražení:            elektronický systém SportIdent, při poruše použijte R políčka na mapě, v případě ražení předloží závodník mapu ke kontrole v cíli

Cíl:                              150 m od shromaždiště

Vyčítání čipů:              čtecí jednotka a vydávání mezičasů na shromaždišti,

Výdej map:                 v cíli od  12:00 hodin

Šatny:                          vlastní stany, auta, autobusy

WC:                            pouze na shromaždišti TOI TOI,  a v restauraci - zde prosím udržujte pořádek. Cestou na start zákaz vstupu do lesa !!!

Mytí:                           za restaurací v umyvadlech

Upozornění:                Zákaz vstupu  do oplocenek  a na nově osázené paseky !!!

Časový limit:              150 minut pro všechny kategorie

Občerstvení:              na shromaždišti, v místní restauraci a obchodě

Vyhlášení výsledků:   ve 13:30 hodin žákovské kategorie a veteráni a veteránky  H 60 C a D 50 C

 

Funkcionáři:               ředitel:                          Ing. Pavel Kalibán

                                   hlavní rozhodčí: Ing. Luboš Hanuš

                                   stavitelé tratí:                Zdeněk Sokolář ml., Pavel Slavík

 

Závod se koná v CHKO Broumovsko, proto prosíme o udržování pořádku a respektování pokynů pořadatelů !!!

Správný směr přejí pořadatelé