POKYNY

pro účastníky 4. kola Východočeského poháru v orientačním běhu – 23. 4. 2005

 

Centrum:                             Krásné

Prezentace:                         V centru do 9:30 hod.

Parkování:                           Auta: podle pokynů pořadatelů (parkovné 10 Kč).

                                           Autobusy: Po vystoupení závodníků odjedou autobusy parkovat do Horního Bradla nebo do Nasavrk.

Šatny:                                 Vlastní dopravní prostředky (auta), vlastní stany.

WC:                                   Pouze v centru (TOI TOI, výjimečně v restauraci), na startu nejsou!

Mytí:                                   Umyvadla se studenou vodou.

Start:                                   00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 1100 m – modrobílé fáborky. Pozor na silnici!!!

Cíl:                                      Jsou dva cíle. Vzdálenost od shromaždiště cíl 1: 700 m, cíl 2: 250 m. V cíli se razí v cílové jednotce, čtecí jednotka je na prezentaci – nezapomeňte si vyčíst!!!

Mapa:                                 Kategorie D21A, H18C, H21A, H21C, H21D, H35C mají 2 mapy: úvod je na mapě Javorné 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2004, ve stejném mapníku je druhá mapa Krásné 1:10000, E = 5m, stav léto 2004.

                                           Ostatní kategorie: Javorné 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2004, velikost A4, mapa není vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu.

                                           Mapy se v cíli odebírají do 12:00 hod.

Upozornění:                        V lese probíhá intenzivní těžba, změny nejsou v mapě zachyceny.

Terén:                                 Vysočinský, porostově velmi rozmanitý, velmi těžká podložka, mnoho vodotečí a malých komunikací. Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek!!

Popisy kontrol:                    Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.

Způsob ražení:                     Elektronický razící systém SportIdent.

Časový limit:                       135 minut pro všechny kategorie.

Občerstvení po závodě:       U vyčítání čipů.

Prodej občerstvení:             V místní restauraci.

Vyhlášení výsledků:             Žákovské kategorie v 13.00 hod.

Funkcionáři:                        Ředitel:                  Jan Herman

                                           Hlavní rozhodčí:     Václav Farář

                                           Stavba tratí:            Jan Herman, Petr Fencl

 

 

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním tohoto závodu, dále pak všem občanům obce Krásné a obecním úřadu Krásné za vstřícnost při pořádání tohoto závodu.