Pokyny pro účastníky

3. kolo VČP v orientačním běhu -  sobota 16.4.2005

 

Pořadatel:                               Východočeská oblast ČSOB

 

Technické provedení:            SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou

 

Centrum závodu:                    Javornice  fotbalové hřiště, možnost postavení oddílových stanů  ve vyznačeném prostoru v centru

 

Doprava:                                z příjezdových směrů v RK bude značení do centra závodu ( z RK cca 4 KM)

 

Parkování:                              AUTA – na příjezdové komunikaci, louce

-          vzdálenost do 200 m

BUS – závodníci vystoupí v blízkosti fotbalového hřiště

-          vzdálenost do 200 m

Autobusy budou parkovat na parkovišti v centru obce cca 500 m od centra závodu

 

Prezentace :                           od 8:30 do 9:30 v centru závodu

Start :                                    10:00

Vzdálenosti z centra:              Start  -  1 800m, převýšení 80 m  po modrobílých fáborkách

            Cíl     -     600 m, značeno červenými fáborky – dodržujte značenou trasu

 

Mapa :                                    Čihadlo 1: 10 000, E = 5 m,  stav léto 2004, rozměr A4, mapa není vodovzdorně upravena.

Závodníci obdrží mapu v posledním startovacím koridoru (1 minutu před startem), kde mají možnost vodovzdorné úpravy ( plast. pytlík, izolepa).

Zvláštní mapové značky: výrazný strom – zelené kolečko; vývrat – zelený křížek; tábořiště  černý křížek.

 

Terén:                                    porostově členitý, středně průběžný, s množstvím terénních detailů, s malým

                                               převýšení – pokud není uvedeno v popisech je do 50m.

 

Upozornění :                          kategorie H 18C, H21A, H21C mají výměnu map

přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek ( především v závěru tratí),

zvyšte pozornost při přeběhu silnice 3.  třídy ( Čihadlo – Javornice).

                       

Mapy:                                     budou v cíli odebrány a vydávány po odstartování všech závodníků  cca: 12:00       v centru.

 

Systém ražení:                        SportIdent – při poruše systému použijte R políčka v pravém horním rohu mapy, v případě ražení do mapy předloží závodník mapu v cíli  ke kontrole.

 

Vyčítání čipů, výdej mezičasů: v centru závodu

 

Časový limit:                          150 minut, předpokládané časy dle soutěžního řádu Východočeské oblasti.

 

Protesty:                                   u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.

 

Oficiální vyhlášení výsledků:             po doběhu závodníků cca: 13:30, vyhlášeny budou kategorie žákovské, hlavní kategorie VČP mužů H21C a žen D21C.

Průběžné výsledky závodu:  sestavy dle jednotlivých kategorií budou vyvěšovány průběžně v centru závodu.

 

Občerstvení:                          v cíli; 1. občerstvovací stanice v lese –  zákres na mapě – červený křížek, kelímek.  

 

Zdravotní služba:                    předlékařská první pomoc v centru závodu.

 

WC a mytí:                              žádáme všechny účastníky závodu, aby výhradně používali  ekologických záchodů, záchodů v kabinách na fotbalovém hřišti, záchodů v blízkosti startu. Mytí rovněž v centru  závodu – lze využít sprchy v kabinách.

 

Zakázané prostory:                 v centru  značeno páskou ,  z cíle do centra po červených fáborcích – zákaz krácení přes soukromé louky                                                   

 

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jan Koblic

Hlavní rozhodčí: Karel Seidl

Stavitelé tratí: Jiří Andrš, Tomáš Petras

 

 

 

Úspěšný závod  přejí pořadatelé