OK 99  Hradec Králové

– klub orientačního běhu

 

Pokyny

pro závodníky závodu Východočeského poháru

jednotlivců a družstev 2005 (závod na klasické trati )

Kobylice, 9.4. 2005

 

Centrum:  Areál hřiště TJ Spartak Kobylice – především tréninkové hřiště. Dodržujte prosím zákaz vstupu na hlavní hřiště.

 

Vzdálenosti: 

Parkoviště - centrum závodu: do     0,5 km

Centrum závodu – start                           600 m

Centrum závodu - cíl:                      1,0 km

Při cestě na start i z cíle se přechází silnice II. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti

 

Parkování: 

Do vyčerpání kapacity komunikací - v prostorách nových stavebních parcel – ve směru od HK projedete vesnicí po hlavní silnici a až poté vpravo. Až zde bude plno, tak na silnici v obci – ve směru od HK ve vsi doprava. Za parkování bude vybírán poplatek 10 Kč.

 

Příjezd autobusů – ve vsi doprava (směr Opatov), následně výstup, parkování autobusů cca 1 km za obcí tímto směrem, na místním letišti.

 

Časový průběh závodu:

Prezentace: (kabiny fotbalového hřiště) do 9.30 h

 

Start 000:                                                     10.00 h

Vydávání map v cíli:                                  12.30 h

Vyhlášení vítězů (žákovské kategorie):     13.30 h

Uzavření tratí a cíle:                                15.15 h

WC: Buňky TOI TOI v centru závodu a na startu.

Mytí: Vyznačeno v centru závodu.

První pomoc: V prostoru cíle.

Občerstvení:     - pití na kontrole v lese  (viz popisy)

- po závodě pití v cíli

- základní občerstvení v centru závodu.

 

Ražení: SPORTIDENT. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu. V centru závodu je povinen si vyčíst čip.

 

Terén: Rovinatý, resp. zvlněný s velmi mírným převýšením. Středně až více hustá síť komunikací. Porosty různé, zpravidla dobře průběžné, výjimky jsou o to horší (pozor na oči…). Díky tomu, že les ještě nezačal vegetačně bujet, průběžnost i viditelnost je povětšinou dobrá, ale ze stejného důvodu bývají hůře znatelné rozdíly mezi různými porosty.

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OPLOCENEK !!!  

(Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!)

Dvě nové oplocenky jsou v mapě dokresleny červeným šrafováním.

 

Mapa: Prasek, M 1:15 000, E 5m, stav zima/jaro 2004, 30 x 21 cm (A4), vodovzdorně upravena

 

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu:    Petr Kadeřávek

Hlavní rozhodčí:    Tomáš Novotný

Stavitelé tratí:     Lucie & Fanda Machútovi

 

Výběr z dějin obce:

Název Kobylice je pravděpodobně odvozen od názvu „kobylnice“, který označoval jílovitou půdu.

První zmínka o Kobylici je z roku 1393 v novobydžovské Knize svědomí.

Po třicetileté válce byla obec zpustošena.

Po závodě VčP v OB v roce 2005 snad nikoliv.

         Ze 190 trvalých obyvatel je 170 členem zdejšího fotbalového klubu.

Více na www.novobydzovsko.cz/kobylice

 

Přejeme všem úspěšný závod bez trvalých následků na zdraví!

 

 

Sladké a dobře vypečené ceny pro vítěze věnuje

pekařství BOUČEK spol. s r.o., Hradec Králové