11. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2004

 

P O K Y N Y

 

 

Pořadatel:                     Východočeská oblast ČSOB.

 

Technické provedení:    SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka.

 

Datum:                                    Sobota 9.října 2004.

 

Shromaždiště:                Pecka – louka ve směru od Bělé u Pecky.                                                             

                                   Značení příjezdu v obci Pecka a od Bělé u Pecky

 

Prezentace:                              Na shromaždišti od 8.30 do 9.30 hod.

 

Start 000:                                 10.00 hod.  

 

Mapa:                                      PECKA, měřítko 1:7500, ekvidistance 5 m, stav jaro 2003,  

                                       rozměr 210 x 295, mapa je pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.

Nové větší paseky v mapě zakresleny červeným křížovým šrafem – nejedná se o zakázaný prostor.    

 

Terén:                          Členitý, kopcovitý, většinou dobře průběžný.  Kamenitá podložka s velkým množstvím drobných skalních útvarů.

 

Vzdálenosti:                  Shromaždiště – start:                  1200 m,  80m převýšení                        

 značeno modrobílými fábory                              

                                      Shromaždiště – cíl:                      0 m 

Parkoviště aut:                          u shromaždiště

Parkoviště autobusů:                   do 200 m

 

Systém ražení:              Elektronický systém ražení SPORTident,  poslední ražení při průběhu cílem.

                                    V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíly. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.

                                    Při ztrátě kontroly jsou na zemi vysypány papírky s kódem kontroly.

 

Organizace startu:         v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů

                                      ve 2. koridoru  kontrola nulování čipů

                                      ve 3. koridoru  start

 

Startovní listina:           Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny u

prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopisu Vč oblasti předložte již vyplněné.

 

Šatny:                           Pod širým nebem na louce, v případě špatného počasí ve vlastních stanech nebo dopravních prostředcích.

 

Občerstvení:                 V cíli voda se šťávou.

                                    V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení. Na náměstí restaurace.

 

WC:                             Nouzové na shromaždišti a na startu.

                                    !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC !!

 

Mytí:                            V centru  -      nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě.

 

Zdravotní služba:           První ošetření  u občerstvení v cíli, lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.

 

Výsledky:                     Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti a na naší stránce: http://www.sweb.cz/npaob

 

Výdej map:                   Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.

 

Časový limit:                 150 min pro všechny kategorie. Pro kategorie D,H21 zkrácená trať.

 

Vyhlášení:                    Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod.

 

Protesty:                       Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.           

 

Předpis:                        Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč oblasti ČSOB pro rok 2004.

 

Parkování:                    Autobusy u závodu M&E Manufakturing CZ Pecka, auta na louce pod shromaždištěm. Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 10 Kč.

 

Upozornění:                  -      Zákaz  vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených          

                                             pozemků. Nevstupujte na soukromé pozemky v prostoru centra.

                                      -      Zákaz vstupu do lesa se psy.

                                      -      Doporučujeme jít na start včas – možná prohlídka hradu Pecka.

-          Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru

závodu a na shromaždišti.

-          Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!!

-          Poslední prodej fy KAZBOŠ – po vyhlášení výsledků losování cen!!!

 

Funkcionáři závodu:       ředitel závodu             Kalibán Jaroslav

                                    hlavní rozhodčí           Prášil Jan

                                    stavitel tratí                 Novák Jiří

                                       velitel shromaždiště    Novák Karel

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě Pecka.