POKYNY

 

10.kolo Východočeského poháru 2004 – 2.10.2004

 

 

Datum:                                   Sobota 2.10.2004

Pořadatel:                              Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:           Lokomotiva Trutnov

Centrum:                               Bohuslavice nad Úpou

Shromaždiště:                        Fotbalový stadión – u hlavní silnice

Prezentace:                            Do 9.30 hod v centru závodu

Parkování:                             Dle pokynů pořadatelů, auto 10,- Kč; bus 50,- Kč

Start:                                     10.00 hod

Vzdálenosti:                           Centrum – start:           500 m, převýšení 100 m!

                                               Cíl – centrum:              600 m

Mapa:                                    Čížkovy kameny 1:10 000, e = 5 m, stav 7/2003, rozměr A3,

                                               není vodovzdorně upravena. Pozor v SZ části několik nových

                                               pasek (na postupech bude zakresleno)

Terén:                                    Podhorský, průchodný, kameny

Upozornění:                           Zvyšte pozornost při přeběhu silnice 3.třídy (Bohuslavice – Markoušovice)

Popisy:                                   Samoobslužně na shromaždišti

Způsob ražení:                       SportIdent – při poruše systému použijte R políčka v pravém dolním rohu      

Výdej map:                            Od 12.30 hod

Časový limit:                         150 minut

Vyhlášení výsledků:              Na shromaždišti asi v 13.30 hod – jen žákovské kategorie

Mytí:                                      Na shromaždišti , i v řece                    

WC:                                        Na shromaždišti ( 2x TOI TOI, 2x v budově), u startu

Občerstvení:                          Na trase, na shromaždišti

Lékařská služba:                   Předlékařská první pomoc na shromaždišti

Protesty:                                S vkladem 200,- Kč u hlavního rozhodčího

Hlavní organizátoři:              Ředitel                         - Josef Wenke

                                               Hlavní rozhodčí            - Milan Rejmont

                                               Stavba tratí                  - Milan Rejmont

Informace:                             http://www.webpark.cz/loko/  

Novinka:                                mateřská školka v centru závodu!

 

Upozornění: Zákaz vstupu na hrací plochu fotbalového hřiště!

 

 

Příjemné zážitky,hezké počasí a správný směr Vám přejí pořadatelé