P O K Y N Y pro účastníky

9. kola soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

Datum:                                  Sobota 18. září 2004
 
Pořadatel:                             Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení:          Oddíl orientačního běhu TJ START Náchod            
Shromaždiště:                                      Brzice(z Chvalkovic cca 4 km), louka v JZ části obce, možnost postavení oddílových stanů
Prezentace:                           V centru závodu      9.00 - 9.30 hod. (v sále hospody)
Parkování:                            os. automobily - ve vymezeném prostoru podle pokynů pořadatelů, parkovné – 10 Kč 
               Autobusy  - na návsi – 400 m od shromaždiště – parkovné 50 Kč
 
Start:                                     000 = 10:00 hod  
                                              centrum - start 400 m po modrobílých fáborkách
Od startu povinný úsek 200m, místo startu v mapě je v terénu označeno lampionem 
Cíl:                                                       100 m od shromaždiště, vyčítání čipů a občerstvení u hospody
 
Mapy:                                   1:15000 Běluňka kat.H,D 16 - H,D 35 – stav 07/2002
1:10000 Harcov  ostatní(změna vyhrazena) – stav 07/2002
Nové paseky v mapě dokresleny
Mapy nejsou vodovzdorně opraveny. Mapy se odevzdávají v cíli do 12:00 hod.
Terén:                                   v údolí říčky Běluňky kopcovitý a kamenitý terén, místy hustníky , ve zbývající části mírně zvlněný a dobře průběžný terén 
 
Popisy kontrol:                     na shromaždišti u startovních listin
Systém ražení:                      SportIdent -  v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě
Časový limit:                        150 min pro všechny kategorie
 
Občerstvení:                        na trati a v cíli, na shromaždišti stánek a hospoda
WC:                                      v blízkosti cíle, omezeně v hospodě
Mytí :                                    na shromaždišti
 
Protesty:                                               písemně u hlavního rozhodčího doložené vkladem 200 Kč
Výsledky:                             předběžné výsledky na shromaždišti, vyhlášení vítězů v žákovských kategoriích ve 13:30 hodin
 
Zakázané prostory:               Přísný zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky a stoh v blízkosti shromaždiště
 
Funkcionáři:                          ředitel závodu:  Pavel Kalibán
                                               hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
                                               stavba tratí:    Zdeněk Sokolář jun.
 
                                              Správný směr přejí všem  pořadatelé!!!