Pokyny

 

 

6. kolo Východočeského poháru 2004

 

 

Datum :                                  Sobota 1. května 2004

Pořadatel:                              Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:          TJ Spartak Vrchlabí – Oddíl orientačních sportů

Centrum:                                Kunčice nad Labem

Shromaždiště:                       Fotbalový stadion

Přihlášky:                               do 21.04.2004 na e-mail: wohanka#volny.cz

Prezentace:                           Do 9.30 hod. v okně školy

Parkoviště:                            Dle pokynů pořadatelů

Vzdálenosti:                          Centrum – start : 650 m, převýšení 30 m

                                                cíl - centrum :       500  m

Vyčítání čipů:                        Okno školy

Mapa:                                     Harta 1:10 000, e = 5m, stav 7/2003, rozměr 24x30 cm, není vodovzdorně upravena

Terén:                                     Převážně zarostlý a rovinatý (taky převážně)

Popisy:                                   V pytlících na shromaždišti

Start:                                       00 = 10:00 hod

Způsob ražení:                      Sportident – při poruše systému použijte R políčka na mapě

Výdej map:                            od 12:30 hod

Časový limit :                        150 minut pro všechny kategorie

Vyhlášení výsledků:             Před restaurací, do nejdříve – odhad ve 13,30 hod - pouze žákovské kategorie

Mytí:                                        U tenisového kurtu

WC:                                        Spodní strana restaurace (od hřiště), v restauraci, cestou na start

Občerstvení :                         Restaurace na shromaždišti

Lékařská služba:                  Na shromaždišti

Protesty:                                 S vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího

Hlavní organizátoři:              Ředitel                                              – Jiří Cupák

                                                Hlavní rozhodčí                                – Jindřich Knobloch

                                                Stavba tratí                                      – Bohumil Zemánek

                                                Styk s místním obyvatelstvem        – Petr Lukáš

Informace:                             http://sweb.cz/ob-vrl/

Sponzoři závodu:                  Dana a Mirek Kubátovi, Hanka Vlachová a její Byttex

 

Upozornění: Zákaz vstupu na hrací plochu fotbalového hřiště

 

Příjemné zážitky a správný směr Vám přejí pořadatelé!