Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2004 - podzim


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 11. září 2004
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 01.09.2004 na e-mail: tomas.vitek#ob.rychnovsko.cz
Shromaždiště:    Javornice - Čihadlo (louka)
           (směr : Rychnov nad Kněžnou na Rokytnici v Orlic. horách)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 200 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Čihadlo 1: 10 000, E = 5 m, stav léto 2004
Trať:        klasická trať
Terén:        porostově členitý, středně průběžný, s množstvím terénních detailů
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jan Koblic
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Radek Sedlák
Informace:      http://www.ob.rychnovsko.cz/
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné

9. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 18. září 2004
Tech. provedení:   TJ Start Náchod,oddíl OB(SNA)
Přihlášky:      do 08.09.2004 na e-mail: avhanul#quick.cz
Shromaždiště:    Brzice(z Chvalkovic cca 4 km)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 300 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do 200 m
Mapa:        1:15000 Běluňka kat.H,D 16-H,D 35
           1:10000 Harcov ostatní(změna vyhrazena)
Trať:        klasická trať,úměrná oblastním borcům
Terén:        místy kopcovitý,místy celkem příjemný,kameny,také hustníky a oplocenky
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavba tratí:  Pavel Slavík
Upozornění:     na parkovišti závodu se platí parkovné

10. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 02. října 2004
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)
Přihlášky:      do 22.09.2004 na e-mail: ltu#vco-ob.cz nebo rejmont#spssoutu.cz
Shromaždiště:    hřiště FC Jiskra Bohuslavice nad Úpou
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.30 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        1:10 000 "Čížkovy kameny", E=5m, stav září 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Josef Wenke
           hlavní rozhodčí: Milan Rejmont
           stavba tratí:  Jiří Sombota, Milan Rejmont
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

11. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 09. října 2004
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 29.09.2004 na e-mail: jaroslav.kaliban#qscomp.cz
Shromaždiště:    Bělá u Pecky
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Pecka 1:7500 stav 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Karel Novák, Jiří Novák

12. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 16. října 2004
Tech. provedení:   OK 99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 06.10.2004 na e-mail: pavel.stepan#lcs.cz
           nebo na adresu: Pavel Stepan, Trebechovicka 828, Hradec Kralove, 500 03
Shromaždiště:    Chvaleč, koupaliště
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Závora Jih, Závora Sever - obojí 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2001
Trať:        klasická
Terén:        v části svažitý s balvanovými s obtížnou průběžností a vysokou orientační náročností,
           v části typický podkrkonošský s dobrou průběžností a středně hustou sítí komunikací
Funkcionáři:     ředitel závodu: Michal Černý
           hlavní rozhodčí: Martin Macek
           stavba tratí:  František Machút, Jan Dušátko
Informace:      včas na stránkách OK99 Hradec Králové

13. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 23. října 2004
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 13.10.2004 na e-mail: jil#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Borovnice-louka na kraji obce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do  0 m
           centrum - start          do 1500 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Haklův mlýn, 1:15 000, E = 5m, stav duben 2002
Trať:        klasická
Terén:        podkrkonošský
Funkcionáři:     ředitel závodu: Tomáš Votoček
           hlavní rozhodčí: David Aleš
           stavba tratí:  Vojtěch Krajíček, Jiří Mališ, Jan Perutka
Upozornění:     Parkoviště aut v centru na louce - vybíráno parkovné
           Parkoviště Bus na odstavných plochách v obci
           Doporučujeme oddílové stany

14. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 31. října 2004
Tech. provedení:   Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 21.10.2004 na e-mail: Novak#opr.cst.cd.cz
Shromaždiště:    Potštejn , camp Vochtánka
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Mezi hrady, 1: 15 000, E = 5m, stav jaro 2002
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Rykala
           hlavní rozhodčí: Josef Doležal
           stavba tratí:  Tomáš Veverka a Pavel Řehák
Upozornění:     Bude vybíráno parkovné
Informace:      http://www.sweb.cz/oobvam


Vypracoval: Lubomír Macháček, 09.07.2004

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na
lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2004 Lubomír Macháček