Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2004 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H10N, H10C        D10N, D10C
           H12C, H12D        D12C, D12D
           H14C, H14D        D14C, D14D
           H16C           D16C
           H18C           D18C
           H21A, H21C, H21D     D21A, D21C, D21D
           H35C, H35D        D35C, D35D
           H45C, H45D        D45C, D45D
           H55C           D50C
           H60C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné nebo e-mailové přihlášky závodníků musí být doručeny před
  uzávěrkou uvedenou v rozpise. U písemných přihlášek, prokazatelně podaných
  jako listovní zásilka poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá,
  že byly doručeny včas. Za doručení e-mailové přihlášky se považuje potvrzení
  o doručení zasláno na e-mail odesilatele přihlášky.
  Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
  Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
  korespondenci,jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků,výpočet vkladu,
  způsob platby.

  Povinná forma přihlášky zasílaná e-mailem:
  Přihlášky se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce
  (doporučuje se kódování Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen
  informativní údaj) v této struktuře:    
  
  7 znaků registrační číslo (01-07), mezera (8),
  10 znaků kategorie     (09-18), mezera (19),
  6 znaků číslo čipu SI   (20-25), mezera (26),
  25 znaků jméno       (27-51), mezera (52),
  1 znak licence      (53),  mezera (54),
  do konce řádky poznámka  (55-)
  
  Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů
  v rozpise. 
  Poznámky: 
   - Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí
    obsahovat mezeru. 
   - Příjmení jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle
    registračního čísla a slouží jen ke kontrole údajů. 
   - Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
   - Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
   - Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá
    tabelátor. 
  V případě nepoužití povinného formátu přihlášky při počtu přihlašovaných
  závodníků 5 a více může pořadatel závodu vybírat zvýšený vklad až o 5 %.

3. Vklady: Žactvo 20,-Kč, ostatní 30,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB
  (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou považovány za nečleny ČSOB
  - neplatí pro kategorie H,D10N, H,D10C). Vklady se platí na prezentaci závodu.

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
  a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný
   vklad, při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
  Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
           http://www.vco-ob.cz
  Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
  Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.

7. Odvod oblasti: Pořádající oddíl zaplatí na účet Vč oblasti dvě koruny
  za závodníka v nežákovských kategoriích.
  č.účtu: 10006-9600805-524/0600 GE Capital Bank
    VS:   27+č.oddílu dle adresáře ČSOB


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 27. března 2004
Tech. provedení:   OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 17.03.2004 na e-mail: lpu#vco-ob.cz
Shromaždiště:    Pardubice, kasárna Hůrka (na silnici z Pardubic do Sezemic)
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9.00 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod             
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 200 m
           centrum - start          do 1000 m
           centrum - cíl           do 1000 m
Mapa:        Počáply 1:10 000, E = 5 m, stav zima 2004
Trať:        Tratě závodů budou zkrácené proti klasické trati cca o 25 %.
Terén:        Rovinatý, rozmanitý porost, hustá síť komunikací, meliorační rýhy, občas podrost
Funkcionáři:     ředitel závodu: Miloš Lulay
           hlavní rozhodčí: Petr Fencl
           stavba tratí:  Miloš Lulay
Informace:      http://lpu.cz/vcp04 nebo na telefonním čísle 466510154 (Klimpl)
Upozornění:     Na parkovišti závodu se platí parkovné.

2. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 03. dubna 2004
Tech. provedení:   Sportcentrum Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 24.03.2004 na e-mail: sjc#objicin.tpc.cz
Shromaždiště:    Vojice - hřiště házené
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     na shromaždišti 8.45 - 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Vojice  1:15 000, E = 5m, stav březen 2004
Funkcionáři:     ředitel závodu: Ladislav Hrubý    604 177 288
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský    777 604 590
Informace:      http://objicin.tpc.cz
Upozornění:     obec bude vybírat parkovné

3. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 17. dubna 2004
Tech. provedení:   Sokol Žamberk (ZAM)
Přihlášky:      do 07.04.2004 na e-mail: obkun#wo.cz
           nebo na adresu: Roman Rusz, 561 81 Kunvald 220,
           tel:465 619 118; mobil: 605217256 
           Dodatečné přihlášky za 1,5 startovného do úterý 13.4.2004
           Další přihlášky za dvojnásobný vklad!
Shromaždiště:    Dlouhoňovice u Žamberka- sportovní areál, bude značeno 
           od kostela v Žamberku /směrová značka Pardubice/ pro osobní auta i autobusy!
           Šatny,WC v tělocvičně, možnost stavění oddílových stanů,občerstvení!
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8.45 - 9.30 hod na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    do 300 m
           centrum - start          do 1200 m
           centrum - cíl           do 1000 m
Mapa:        Kozinec 1 : 10 000, E = 5m, stav podzim 2002
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Tobiška
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Daniel Bříza
Informace:      Václav Tobiška tel.: 465612808; mob.:605735548
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

4. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 24. dubna 2004
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 14.04.2004 na e-mail: marek.jedlicka#quick.cz
Shromaždiště:    Zdobín
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    až 1200 m
           centrum - start          až 2000 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Miletínské Lázně, 1:10 000, E = 5m, 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Katel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  Jan Bláha
Upozornění:     Prosím respektovat: dva závody = dvě přihlášky = dva soubory v povinném formátu

5. kolo soutěží:


Datum:        Neděle 25. dubna 2004
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 14.04.2004 na e-mail: marek.jedlicka#quick.cz
Shromaždiště:    Zdobín
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 10.00 hod
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu    až 1200 m
           centrum - start          až 500 m
           centrum - cíl           do  0 m
Mapa:        Čeperka, 1:5000, E = 5m, 2003
Trať:        Klasická pro žactvo, Sprint (stejného charakteru jako na CC a ŽA 24.5.2003) pro ostatní
Funkcionáři:     ředitel závodu: Katel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  Jakub Stulík
Upozornění:     Prosím respektovat: dva závody = dvě přihlášky = dva soubory v povinném formátu

6. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 01. května 2004
Tech. provedení:   TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Přihlášky:      do 21.04.2004 na e-mail: wohanka#volny.cz
Shromaždiště:    Kunčicíe nad Labem
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     8.45 - 9.30 hod na shromaždišti
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Harta, 1 : 10 000, E = 5, léto 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jiří Cupák
           hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
           stavba tratí:  Bohumil Zemánek a Vlastík Polák
Upozornění:     bude vybíráno parkovné

Otevřené oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:        Sobota 29. května 2004
Tech.provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Startují:      viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 30,-Kč.
           Žáci, dorost OPEN 20,-Kč, Dospělí OPEN 30,-Kč
           do 19.05.2004 na e-mail: jil#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Mirka Kynčlová, Polní 1010, 514 01 Jilemnice
Shromaždiště:    kemp Dolní Kalná
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 9.30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod.
Mapa:        Červený kopec 1:10 000 stav jaro 2003
Terén:        podkrkonošský
Ubytování:      v Jilemnici ve škole /pouze vl.spacák/  70,-Kč
Funkcionáři:     ředitel závodu: Evžen Malý
           hlavní rozhodčí: Petr Junek
           stavba tratí:  Martin Král
Upozornění:     Závodníci startující v kategorii OPEN budou startovat ve stejných 
           kategoriích 10 minut po nominovaných závodnicích !!!

Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:        Neděle 30. května 2004
Tech.provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu 90,-Kč
Přihlášky:      do 19.05.2004 na e-mail: jil#vco-ob.cz
           nebo na adresu: Mirka Kynčlová, Polní 1010, 514 01 Jilemnice
Shromaždiště:    Horní Branná /parkoviště v obci/
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     do 9:30 hod./lze prezentovat již v sobotu při klasice!!!/
Start:        000=10.00 hod. - první úseky
Mapa:        Brabenec 1:10 000 stav jaro 2003
Funkcionáři:     ředitel závodu: Evžen Malý
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Zlesák
           stavba tratí:  Petr Junek

7. kolo soutěží:


Datum:        Sobota 26. června 2004
Tech. provedení:   KOB Dobruška (DOB)
Přihlášky:      do 16.06.2004 na e-mail: dob#advanta.cz
           vyjímečně na tomas.lestinsky#atlas.cz
Shromaždiště:    Kounov - Hluky
Způsob placení:   při prezentaci
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Hlucký les, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2003,rozměr 300x300
Funkcionáři:     ředitel závodu: Boris Tichý
           hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
           stavba tratí:  Tomáš Leštínský
Informace:      http://www.dobruska.cz/kob


Vypracoval: Lubomír Macháček, 13.02.2004

Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto stránkách nahrazeny znakem '#'.
Připomínky a tipy posílejte na
lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2004 Lubomír Macháček