Východočeská oblast ČSOB

14.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        sobota, 01. listopadu 2003
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Centrum:       Srní, sportovní areál u restaurace.
           POZOR: V celé obci dávejte pozor při přecházení silnice.
Prezentace:     Restaurace Srní do 9:30 hod.
           POZOR: vzhledem k nedostatku map budou brány dodatečné
           přihlášky pouze za závodníky,kteří nebudou startovat.
           Prosím oddíly, aby oznámili na prezen-taci závodníky,
           kteří nestatují.
Příjezd:       Využijte příjezd od Hlinska, nejezděte od Včelákova.
Parkování:      Podle pokynů pořadatelů (bus 50 Kč, auto 10 Kč)
           - parkoviště je vzdáleno od centra 300 m.
Šatny:        Vlastní dopravní prostředky, v sportovním areálu lze postavit stany.
WC:         Pouze v centru (v restauraci, TOI TOI), na startu nejsou!
Mytí:        V centru závodu (umyvadla). 
Start:        00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 600 m - modrobílé fáborky.
           Pozor při přecházení silnice!!!
Cíl:         Vzdálenost od shromaždiště 500 m (cesta z cíle vede po silnici,
           zákaz zkracování cesty po louce), v cíli se razí v cílové jednotce,
           čtecí jednotka je na shromaždišti v budově restaurace
           - nezapomeňte si vyčíst!!!
Mapa:        Babáky, 1:15000, E = 5 m, stav 2001, velikost A3, autor M. Nožička;
           mapa není vodovzdorně upravena; mapy se v cíli odebírají do 12:00 hod.
Terén:        Mírně zvlněný terén s hustou sítí komunikací, různé druhy vegetace,
           dobře průběžný. V lese se místy těží, těžba není v mapě zakreslena.
           Přísný zákaz vstupu do nově osázených pasek a do oplocenek!!
Popisy kontrol:   Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.
Způsob ražení:    Elektronický razící systém SportIdent. 
Čas. limit:     135 minut pro všechny kategorie.
Občertsvení:     V přízemí v restauraci (káva, limo, pivo, cukrovinky), v sále v
           1. patře (guláš, párky, pivo).
Vyhlášení výsledků: Žákovské kategorie v 13.00 hod.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Vojtěch Juračka
           hlavní rozhodčí: Karel Haas
           stavba tratí:  Jan Kárník

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním tohoto závodu.
Velký dík patří všem občanům Srní za pomoc při organizování tohoto závodu.