Východočeská oblast ČSOB

6.kolo Východočeského poháru
Pokyny


   Pořadatel: Východočeská oblast ČSOB

   Technické provedení: Klub orientačního běhu Dobruška

   Datum: 1.května 2003 

   Shromaždiště: Rovenské Šediviny - Prázova bouda

   Prezentace: do 9:00 v centru závodu, prosíme oddíly, aby ohlásily na 
   prezentaci závodníky, kteří se závodu nezúčastní (odhlášky) 
   Start: 00 = 9:30

   Ražení: SportIdent, pokud bude krabička nefunkční, závodník označí průchod 
   kontrolou kleštěmi do mapy, bude v cíli kontrolováno.

   Startovní listina: bude vyvěšena na shromaždišti, dále bude k dispozici 
   oddílová startovní listina pro každý oddíl, v případě jakéhokoliv 
   nesouhlasu ve startovní listině (chybné číslo SI čipu, ...) nahlašte tuto 
   skutečnost pořadateli 

   Mapa: Panský mlýn, 1:15 000, e = 5m, stav jaro 2002, rozměr 300 x 280, bez 
   vodovzdorné úpravy

   Terén: Podhorský, kopcovatý, místy podmáčený s drobnými skalními útvary, 
   velmi rozlehlé hustníky různé průchodnosti, velké množství bodových 
   detailů (kupka, jáma, vývrat, ...), jinak převážně dobře průběžný smrkový 
   les se střední až hustou sítí komunikací

   Časový limit: 150 minut

   Vzdálenosti: 
   P-bus - centrum = 0 km 
   P-auto - centrum = 300 - 400 m
   centrum - start = 500 m, 10 m převýšení - po modrobílých fáborcích 
   centrum - cíl = 500 m 

   Parkování: 
   P-bus na asfaltovém parkovišti u hotelu Prázova bouda, P-auto na louce 
   podél příjezdové cesty.
   Při parkování dbejte pokynů pořadatelů !
   Doporučujeme příjezd přes Dobré, odtamtud bude značeno.

   Šatny: pořadatel zajišťuje v omezené míře kryté prostory na shromaždišti 
   (při chladném počasí sál restaurace), doporučujeme přesto použít klubové 
   stany (je zajištěn vhodný prostor pro jejich postavení v centru závodu) 
   nebo vlastní dopravní prostředky

   Občerstvení: pro závodníky v cíli voda se šťávou, v centru závodu bude 
   otevřená restaurace s klasickým sortimentem.

   WC: v restauraci, suché záchody na shromaždišti, u startu WC není 

   Mytí: zajištěno hasičským autem (lavory s vodou) 

   Výsledky: předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, 
   oficiální výsledky budou k dispozici v sobotu večer (po 19:00) na 
   stránkách KOB Dobruška a Východočeské oblasti

   Výdej map: po startu posledního závodníka v centru závodu

   Vyhlášení: první tři závodníci v žákovských kategoriích budou vyhlášeni do 
   13:30 v centru závodu.

   Upozornění:
   Zákaz vstupu do zakázaných prostorů a do oplocenek !
   Mapu protíná místní komunikace. Sice na ní projíždí jen několik aut denně, 
   přesto dejte pozor při přebíhání (hlavně delší kategorie).
   V okolí kontroy 180 je z hustníku udělaná paseka ! 
   V prostoru závodu se čistí les, vznikly i další nové paseky nevelkých 
   rozměrů. Změny nejsou v mapě zakresleny, pouze na vzorové mapě na startu a 
   v centru. 

   Funkcionáři:
   ředitel závodu: Boris Tichý
   hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
   stavba tratí: Tomáš Leštínský

   Předpis: závodí se podle Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČ oblasti 
   pro rok 2003

   Ostatní: U delších kategorií bude na postupu umístěna občerstvovačka.