Východočeská oblast ČSOB

12.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum:        sobota, 19. října 2002 
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB 
Technické provedení: Oddíl orientačního běhu Vamberk (VAM) 
Centrum:       Lhoty u Potštejna (10 km jižně od Vamberka) 
Prezentace:     v budově ZŠ od 800 do 900 
Start:        00 = 930 
Shromaždiště:    hřiště u ZŠ (možnost stavby stanů) 
Vzdálenosti:     shromaždiště - start: 1 500 m (modrobílé fáborky) 
           shromaždiště - cíl: 1 000 m (červené fáborky) 
Mapa:        KAPRAĎ sever, 1:15 000, E=5 m, stav jaro 2000 
           KAPRAĎ jih, 1:15 000, E=5 m, stav jaro 2001 
           Výměna map pro kategorie H21A, H21C, H18 a H35C
Terén:        kopcovitý, členitý, místky hodně zarostlý s kamenitým podkladem 
Ražení:       elektronický systém ražení SPORTIDENT 
Občerstvení:     cíl - šťáva (klasika) 
           shromaždiště - oddílový stánek (tradiční vamberecko-doudlebské buchty) 
           místní restaurace 
WC:         tradiční polní - 30m od shromaždiště 
           omezeně ve škole - udržujte maximální pořádek!!! 
Mytí:        na shromaždišti - v horní části hřiště 
Výsledky:      na shromaždišti - plot tenisových kurtů 
Časový limit:    150 min pro všechny kategorie 
Vyhlášení:      vyhlášení prvních trí závodníků v žákovských kategoriích a
           vítězů v kategorii H21 a D21 ve 13 00 hod 
Protesty:      podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč 
Předpis:       soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží 
Parkování:      autobusy a osobní auta v centru návsi a přilehlých komunikacích
           (probíhá zde plynofikace) 
           parkovné - BUS - 50,- Kč 
           parkovné - osobní automobil - 10,- Kč 
           Dbejte pokynů pořadatelů!
Upozornění:     Pozor při přebíhání silnice! 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Karel Rykala 
           hlavní rozhodčí: Bohouš Jindra 
           stavba tratí:  Libor Netopil (Tomáš Veverka, Pavel Řehák)